Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Förslaget att lägga ner Tölby-Vikby skola väcker oro: ”Vi kommer att kämpa för vår skola”

Porträttfoto av kvinna framför skolbyggnad
Bildtext Erica Dahlback leder Hem och skola-föreningen vid Tölby-Vikby skola. Hon säger att både föräldrar och barn kommer att kämpa för att bevara skolan.
Bild: Kim Blåfield / Yle

Ett sparkrav på över en miljon sätter press på bildningssektorn i Korsholm och därför föreslås än en gång en stängning av Tölby-Vikby skola.

Erica Dahlback har två barn som går i skolan och fungerar även som ordförande i den lokala Hem och skola-föreningen.

– Det här känns ledsamt. Det har ju varit aktuellt många gånger tidigare, men det är lika ledsamt varje gång man får höra det, säger Dahlback.

I bakgrunden ligger en pressad ekonomi. Bildningssektorn i Korsholm ser ut att överskrida budgeten med 795 000 euro i år och dessutom finns det ett sparkrav på 1,2 miljoner euro för nästa år.

På bildningsutskottets möte tisdag kväll konstaterade man att sparkravet är så stort att det kommer att krävas ingrepp i servicestrukturen om man ska ha minsta chans att komma i närheten av budgetramarna.

Erica Dahlback är inte överraskad.

– Nej, det är jag inte eftersom det här har föreslagits andra gånger. Men vi kommer att kämpa för vår skola, vi vill ha den kvar.

Senast år 2020 föreslogs en nedläggning av skolan, men då valde kommunens förtroendevalda att lägga till de budgetmedel som krävdes för att bevara skolan. Argumenten för att bevara skolan är desamma som förr och de är många, enligt Dahlback. Inte minst ses den som viktig för själva byn. Invånarna skulle gärna se att byn också i framtiden kan locka inflyttare.

– Men en by utan skola är ju inte särskilt attraktiv.

– Och så tycker vi att små skolor är bra skolor. I en liten skola hinner lärarna med alla och ser alla elever. Och eleverna känner varandra känner, här finns trygghet och gemenskap.

Bildningsdirektör väntar sig intensiv debatt

Att debatten redan är i gång förvånar inte Denice Vesterback, som är bildningsdirektör i Korsholm.

– Det är många känslor och det är byn som påverkas av en stängning, så det är invånare och barn och föräldrar som vill diskutera och det här känns jättetråkigt för dem. Så nog väntar jag mig en livlig och intensiv debatt, säger Vesterback.

Vesterback påpekar att inget beslut ännu är fattat. En arbetsgrupp bestående av politiker har bildats för att se över bildningssektorns servicenätverk i kommunen.

Härnäst ska bildningsutskottets budgetförslag vidare till kommunstyrelsen och fullmäktige för beslut.

– Det är många seminarier och möten innan budgetklubban faller den 13 november.

bildningsdirektör Denice Vesterback
Bildtext Bildningsdirektören i Korsholm, Denice Vesterback säger att sparkravet som riktas mot bildningen är stort och svårt att nå utan stora ingrepp.
Bild: Yle/Anna Ruda

Enligt Vesterback kan en nedläggning av Tölby-Vikby skola ändå vara ett något mindre smärtsamt alternativ än andra när det gäller att möta de stora sparkraven.

– Det är kanske där man kan spara en större summa och ändå erbjuda samma verksamhet till barnen. Samma undervisning och samma kvalitet.

Alternativet riskerar enligt Vesterback bli att kommunen tvingas spara genom att gå in för betydligt större undervisningsgrupper.

– Så det är kanske så här man naggar minst på barnens rätt till kvalitativ undervisning.

Innevarande år har Tölby-Vikby skola 42 elever. Vesterback lyfter fram att små skolor tenderar att vara dyrare än större enheter. Dessutom finns en färdig plan, poängterar Vesterback. Eleverna från Tölby-Vikby skulle få plats i Solf skola utan stora tilläggsinvesteringar.

– Det här är en orsak till att nedläggningen föreslås redan nu före den här strukturrapporten är gjord.

Ryms barnen utan problem in i Solf skola?

– Jo, de ryms rakt in där i skolan. Vi byggde ut Solf skola 2021 och redan då man gjorde den planeringen så sade man att på sikt kommer även Tölby-Vikby skola att rymmas in här.

Nya tag om det blir inflyttning på grund av batterifabriker

Erica Dahlback påpekar att Solf skola inte ligger så förfärligt mycket längre bort för en del av eleverna som idag går i Tölby-Vikby skola.

– Men vi har också elever som åker taxi och har långt avstånd redan idag. Och de skulle få ännu längre skolväg.

Enligt Dahlback vill eleverna ha kvar sin skola. Många föräldrar anser i sin tur att det vore dumt att stänga skolan samtidigt som Korsholm och Vasa tillsammans jobbar hårt för att locka till sig batterifabriker.

– Om man tänker på en eventuell batterifabrik i närområdet och kanske en stor inflyttning där, så känns det konstigt att man inte tänker mer långsiktigt, säger Dahlback.

Exteriörfoto av skolbyggnad
Bildtext Tölby-Vikby skola har detta läsår 42 elever.
Bild: Kim Blåfield / Yle

Denice Vesterback lyfter fram att kommunen kommer att höra såväl Hem och skola, invånare och föräldrar. Och först efter kommunstyrelsens möte i slutet av oktober vet man mer om vilken riktning man ska gå i.

– Och det är jättetråkigt – både som utskott och som tjänsteman – att lägga fram det här förslaget. Men det är ju en uppgift som vi har att se på kostnaderna och på var det blir minst skada.

Hur ser ni på möjligheterna med eventuella batterifabrikssatsningar och om kommunen skulle få stor inflyttning. Är det då förhastat att lägga ner Tölby-Vikby skola?

– Om det skulle bli en enorm inflyttning så ryms de barnen inte in i skolan. Den fastighet vi har är en liten trelärarskola. Men vi har en plan för området och det finns en reserverad tomt för en ny skolbyggnad och ett daghem. Så vartefter den utvecklingen kommer så måste det investeras i en större skolfastighet.