Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Vasaregionens avfallsnämnd vägrar rätta sig och nu blir det sannolikt böter: ”Nämndens medlemmar måste vara beredda på konsekvenser”

Uppdaterad 27.09.2023 21:05.
Ett berg av sopor på väg till Stormossen.
Bild: Yle/Mikaela Löv

Vasaregionens avfallsnämnd går inte med på NTM-centralens krav om avfallstransporterna. Därmed tyder det mesta på att det blir böter på 50 000 euro.

NTM-centralen har krävt att avfallsnämnden fattar beslut om att gå över till kommunalt ordnad avfallstransport, istället för att fastighetsägarna själva får anlita transportör.

Enligt NTM-centralen strider nuvarande förfaringssätt mot avfallslagen och man har meddelat att böter på 50 000 väntar om nämnden inte rättar sig. Sista dagen för ett korrekt beslut är 30 september.

Avtalsbaserad transport får fortsätta

Men nämnden valde att inte rätta sig enligt kraven. Detta efter omröstning.

Angående det brännbara avfallet föreslog Johan Håkans (SFP) understödd av Robert Grönblom (SFP), att den avtalsbaserade transporten ska fortsätta, förutom på ett område i Storkyro där man vill kommunalisera verksamheten.

Förslaget vann omröstningen med rösterna 7-4 mot avfallschefens förslag, som var att rätta sig enligt NTM-centralens krav.

Samtidigt beslöt man att nämnden börjar utreda om det finns områden på verksamhetsområdet som inte uppfyller avfallslagens paragraf 35 och 37.

Det samma beslöt man om slamtransporterna.

– Vi försöker följa avfallslagen och det är brett mellan väggarna och högt till tak. Kommunerna själva har svarat oss att de vill ha avtalsbaserad transport. Men i Storkyro vill man kommunalisera verksamheten och då väljer vi att göra det, säger ordförande Anna-Lena Ahlnäs (SFP).

Så nu kan ni räkna med böter på 50 000 euro?

– Det måste NTM-centralen ta ställning till. Det finns förutsättningar för avtalsbaserad transport och avfallslagen tillåter ju en mixad modell.

Enligt Ahlnäs kan mycket av problemen i den här frågan ledas tillbaka till bristen på samarbete.

– Vi har lärt oss att det inte är så lätt som att peka finger på en eller två personer. Och när det inte går att samarbeta för att bena ut problemen så blir inte resultatet bra, säger Ahlnäs.

Nämnden: Vi har inte uppdaterade uppgifter

Enligt nämnden har det förekommit brister gällande registreringen av slamtransporterna i det register som Stormossen tillhandahåller och därför har nämnden inte tillförlitliga uppgifter.

– Det fallerar i rapporteringen, uppföljningen och ansvaret. Därför röstade vi ner förslaget som fanns i föredragningslistan, säger Ahlnäs.

Ahlnäs säger att mycket har hänt sedan den senaste utredningen om transporterna som gjordes 2018.

– Man borde ha uppdaterade uppgifter och det har inte vi och inte NTM-centralen heller. Men nu före mötet har vi fått reda på var det fallerar.

– En ny lag och nya dataprogram har tagits i bruk sedan man gjorde utredningarna 2015 och 2018. Därav kunde vi inte göra bättre beslut, för alla hade fel.

Stormossen: Problemet blåses upp

På Stormossen säger vd Aimo Latvala att nämnden nu gör ett större problem av strulet med registret än vad det egentligen är.

– Det har funnits problem i registret, ja. Enligt programleverantören var den automatiska dataöverföringen inte aktiverad som den skulle, men en av transportörerna hade också fyllt i uppgifterna bristfälligt vilket innebar att dataöverföringen ändå inte skulle ha fungerat. Men det är korrigerat och det har vi också informerat alla berörda parter om, säger Latvala.

Lämnas avfall i miljön?

Ahlnäs menar att inget avfall dumpas i skogen, som det tydligen förekommit prat om.

– Vi har inga bevis på, varken för eller emot, det som står i beredningen att 12 000 ton slam matas ut i skogarna. Det är en sådan stor mängd så det skulle i så fall synas på varje kommuns vägar, säger Ahlnäs.

Så här har avfallschefen Camilla Enell-Öst skrivit i beredningen:

NTM-centralen har konstaterat att avfallsnämnden genom att upprepade gånger ha fattat beslut om val av transportsystem som strider mot avfallslagen orsakat fara för att avfall hanteras okontrollerat på verksamhetsområdet eller lämnas i miljön. Situationen har medfört en risk för att fara orsakas hälsa och miljö samt avfallshanteringens allmänna funktion.

Medlemmarna kan bli personligen ansvariga

Till Yle Österbotten konstaterar avfallschef Camilla Enell-Öst att det nu högst antagligen blir böter för avfallsnämnden. Eller i första hand är det Vasa stad som tar smällen, som ansvarskommun.

– De sju medlemmarna som röstade som de gjorde måste vara beredda på de konsekvenser beslutet kan ha, säger Enell-Öst.

Menar du böter då?

– Böteslappen kommer i första hand till Vasa stad som sätter det vidare till medlemskommunerna. De får då besluta om man driver in pengarna direkt från nämndens medlemmar eller om man låter skattebetalarna stå för det.

Vasas stadsdirektör Tomas Häyry vill på onsdag kväll inte ännu kommentera avfallsnämndens beslut.

– Jag har ännu inte hört något om mötets resultat. Efter det tar vi ställning till hur ärendet går vidare, säger Häyry.

Han har tidigare sagt att nämndens agerande är ”synnerligen problematiskt”.

Texten uppdaterad med Stormossens kommentarer kl. 21.05.