Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Gatuavsnitt i Karis centrum har varit stängt sedan maj då vattenledningar byts ut – arbetena pågår ända till november

Uppdaterad 29.09.2023 16:45.
Arbetena pågick en vardagsmorgon i slutet av september. Det stängda gatuavsnittet sett från Kanaltorget i Karis.

Staden har arbetat med att byta ut vatten- och avloppsrör under en del av Centralgatan i Karis sedan våren. Gatan kommer vara stängd för motorfordon ända till november.

Delar av Centralgatan i Karis centrum har varit avstängda för biltrafik ända sedan i våras. Så kommer det att fortsätta ända till november, uppskattar staden.

Orsaken är att stadens vattenverk, Raseborgs Vatten, förnyar vatten-, avlopps- och dagvattenledningar som finns under gatan.

För sträckan Jumboparken – Parkgatan, som är slutförd, landar prislappen budgeterade 140 000 euro.

Arbetena har gjorts i etapper men i praktiken har ett längre avsnitt mellan Volmarsvägen och Kanaltorget varit avspärrat för motorfordonstrafik sedan början av maj.

En delvis uppgrävd gata. I gropen olika rör och ledningar. En grävmaskinsskopa skymtar. Hus , gräs, träd. Sommar.
Bildtext Arbetena har pågått i flera månader.
Bild: Pia Santonen / Yle

De resterande arbetena inleds de närmaste veckorna och ska bli klara före jul, uppskattar projektchefen Mats Gerkman vid Raseborgs Vatten.

– Arbetena på sträckan mellan Stabsgatan och Kanaltorget pågår till november.

Är det okej att en flera hundra meter lång sträcka i centrala Karis är avstängd i sju månader?

– Det är ett nödvändigt ont. Och det är bättre att allt görs på en gång än att vi delar upp det på många år, menar Gerkman.

En gul grävmaskin vid en delvis uppgrävd gata. I förgrunden står det "Raseborgs vatten Raaseporin vesi" på en skylt. Hus och träd syns också.
Bildtext Det är vettigare att göra allt på en gång än att dela upp paketet på flera år, säger Mats Gerkman på vattenverket i Raseborg.
Bild: Pia Santonen / Yle

Gerkman är nöjd över att Centralgatans rör moderniseras.

– Vattenrören som byts ut under Centralgatan är från 1941. Avloppsrören tror vi också är från 1940-talet; i alla fall är de minst 60 år gamla.

Ledningarna under Centralgatan betjänar stora områden.

– Blir det avbrott här så drabbas en stor del av Karis.

”Om montörerna tvingas bort till läckor i några dagar så är de borta”

Men Gerkman medger att arbetena har tagit längre än beräknat. Till det finns det flera orsaker.

– För det första blev arbetena försenade i starten, de skulle börja i april men kom inte igång förrän i början av maj. I juli stod arbetena stilla i ett par veckor på grund av semestrarna. Dessutom står arbetena stilla om det upptäcks läckor på annat håll som samma personal måste reparera.

En gul grävmaskin vid en delvis uppgrävd gata. Gula löv på marken. Höst.
Bildtext Vissa dagar har arbetena på Centralgatan stått stilla. Då har montörerna antingen reparerat akuta läckor någon annanstans eller haft semester. Reparationsskulden på vattenledningsnätet i Raseborg är betydande, precis som i många andra kommuner.
Bild: Pia Santonen / Yle

Gerkman uppskattar att ungefär två veckor sammanlagt har gått förlorade på Centralgatan på grund av läckage eller andra akuta arbeten på annat håll.

– Om montörerna tvingas bort till läckor i några dagar så är de borta några dagar.

Arbetena på Centralgatan har utförts av en eller två montörer från Raseborgs Vatten. Grävmaskin med förare och lastbil med förare har varit inhyrda.

De nu pågående arbetena mellan Stabsgatan och Kanaltorget utförs av en extern entreprenör.

Visste du det här?

Hurdana saker handlar det om när vattenverket ”gräver lite i gatan”? Mats Gerkman vid Raseborgs Vatten ger några exempel som gäller den just nu aktuella Centralgatan i Karis:

  • Vi gräver huvudlinjer i gatan på 2–3,5 meters djup och fram till fastighetsrån.

  • Vatten-, avlopps- och dagvattenledningarna varierar i dimension mellan Ø160 och Ø500 millimeter.

  • Förutom nya ledningar har vi installerat ventiler och totalt cirka 40 gransknings- och regnvattenbrunnar.

  • Avlopps- och dagvattenledningarna bör installeras så att de har rätt lutning, varken för mycket eller för lite.

  • Ledningar som tagits ur bruk har i huvudsak tagits bort.

  • I samband med grävarbeten byts även jordmassor enligt behov.

  • Raseborgs Vattens linjer är djupast i gatan, vilket betyder att vi bör akta för alla andra nätägares ledningar och kablar, till exempel fjärrvärme, elkablar (gatubelysning, elnät (låg- och medelspänning) samt data- och telefonkablar.

  • Vid de djup vi gräver på kan ett ras vara livsfarligt så arbetssäkerheten är viktig.

  • Vi gräver nya ledningar in till fastighetsrån och kopplar till befintliga ledningar.

  • Kunderna bör få vatten och ha avloppet i bruk hela tiden, endast några kortare avbrott tillåts.

Information saknas

Raseborgs Vattens webbsida för planerade arbeten fanns i slutet av september (27.9) inga uppgifter om de pågående arbetena på Centralgatan. De enda arbetena som nämndes var Brunnsgatan invid konstmuseet Chappe i Ekenäs (11.9–15.11).

Information på en webbplats om infrastrukturarbeten i Raseborg som kan störa trafiken. Skärmdump.
Bildtext Den 26 september fanns det föråldrad information om olika arbeten på Raseborgs Vattens sida. Dagen efter fanns endast information om arbetena vid Brunnsgatan i Ekenäs på sidan.
Bild: Raseborgs stad

Innan Yle Västnyland ringde upp vattenverket (26.9) fanns gamla uppgifter om Centralgatans arbeten på sidan:

”På Centralgatan 64–70 förnyas vatten-, avlopps- och dagvattensledningarna samt ytbeläggningen. Arbetena pågår under perioden 19.4–30.6.2023.”


Centralgatan är en cirka två kilometer lång gata genom hela Karis centrum. De aktuella arbetena gäller en sträcka i närheten av lekparken Jumbo, en bit öster om stadskärnan.

Uppgifterna i artikeln preciserades 29.9.2023 klockan 16:46 med att summan på 140 000 euro endast gäller sträckan som redan är klar samt med att de resterande arbetena ännu inte börjat.

Diskussion om artikeln