Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Enkät visar skillnader i service på svenska och finska inom Soite

Service på svenska ska utvecklas inom Mellersta Österbottens välfärdsområde Soite.

Omkring 150 personer svarade på enkät om den svenska servicen inom Soite.

Enligt responsen fungerar inte rådgivningstjänster på samma sätt på svenska som på finska.

De som svarade på enkäten upplever också att de inte får tillräcklig service på svenska inom äldrevården. Ett bekymmer är att det inte finns tillräckligt med platser för svenskspråkiga på serviceboenden, i dagsläget köper Soite platser på boenden i Kronoby.

Minna Korkiakoski-Västi säger till Yle Kokkola att de har noterat resultatet och de ska göra ändringar.

En liknande undersökning ska göras om ett år för att se om något har ändrat.

Artikeln är ett översatt sammandrag av Kyselyn tulos: ruotsinkielisissä palveluissa on kehittämistä Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueella.

Relaterat

Inga separata coronaavdelningar i Österbotten

Varken på centralsjukhuset i Vasa eller i Karleby har man behövt skapa någon enskild coronaavdelning trots att coronaviruset finns på många platser runt om i samhället just nu.

Infektionsöverläkare Silvia Grönroos-Pada på Österbottens välfärdsområde säger att det skulle vara svårt att bilda en separat avdelning på grund av resursbrist.

Inom Soite i Mellersta Österbotten säger infektionsöverläkare Marko Rahkonen att coronaläget ser ut att lugna ner sig just nu.

Ett tjugotal patienter vårdas för corona inom Soites olika avdelningar just nu.

Omkring tio patienter är inlagda på Vasa centralsjukhus för covid-smitta och ett tiotal patienter finns på olika avdelningar runt om i välfärdsområdet.

Artikeln är en bearbetad och förkortad översättning av Seinäjoen keskussairaalassa tehty erityisjärjestelyjä koronan takia – epidemia lienee laantumaan päin pohjalaismaakunnissa.

Man sitter på sjukhussäng.

Överläkare i Karleby: Vi har kapacitet att ta emot fler patienter om det behövs

Vi vårdar de som kommer men marknadsför inte.

Coronafallen ökar igen i Österbotten och Mellersta Österbotten

Coronafallen ökar igen och den nya varianten smittar lätt mellan människor. De flesta som insjuknar har ändå lindriga symptom och få behöver sjukhusvård.

Soites infektionsöverläkare Marko Rahkonen säger att det rör sig om en virusvariant som smittar lätt mellan människor. Exempelvis på arbetsplatser förekommer det sjukdomskluster.

Ett par personer i Mellersta Österbotten är intagna på sjukhus på grund av covid-19.

I Österbotten är antalet patienter som just nu behöver sjukhusvård färre än tio säger infektionsöverläkare Silvia Grönroos-Pada.

Grönroos-Pada säger att coronaläget varit utmanande främst i norra delen av välfärdsområdet, speciellt i Jakobstad, men att det nu lugnat sig. Smittan kommer i vågor. Även på vårdavdelningar har det förekommit coronasmitta, men de som insjuknat har haft milda symptom.

Artikeln är ett sammandrag av Koronavirusta jälleen runsaasti Pohjanmaan hyvinvointialueella och Koronavirus nostaa jälleen päätään Keski-Pohjanmaalla.

man sitter med ryggen mot kameran

Unga nås inte av information om mentalvårdstjänster – Soite ska bli bättre på att informera

61 procent ansåg att informationen om tjänsterna är dålig.