Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Migri granskar uppehållstillstånd för studier automatiskt – genom att kontrollera olika register

Migrationsverkets korridor i Helsingfors.
Bildtext Uppehållstillstånd för studier börjar kontrolleras automatiskt.
Bild: Jorge Gonzalez / Yle

Migrationsverket börjar utföra automatiska kontroller av uppehållstillstånden för studier. Ifall det finns grund till att återkalla uppehållstillståndet behandlas ärendet av en tjänsteman.

Migrationsverket kommer att börja göra automatiska uppföljningar på uppehållstillstånd för studier som har börjat gälla 1.6.2022 eller senare.

Det gäller alltså uppehållstillstånd som har beviljats för att avlägga en examen.

Migrationsverket vill bland annat kontrollera om studierna har faktiskt har inletts, hur de har framskridit och ifall studierätten fortfarande är i kraft.

– Uppföljningen hör till våra lagstadgade skyldigheter, men främjar också den inre säkerheten och såväl det finländska samhällets som klienternas intressen. Med hjälp av den kan vi exempelvis upptäcka utnyttjande av arbetskraft eller människohandel, säger Pauliina Helminen, direktör för tillstånds- och medborgarskapsenheten.

Kontrollerar olika register

Enligt en lagändring som trädde i kraft 2022 kan studerande få uppehållstillstånd i Finland för hela studietiden på en gång. De måste alltså inte ansöka om fortsatt tillstånd varje år.

Uppföljningarna som Migrationsverket kommer att börja göra är delvis automatiserade.

Den automatiserade uppföljningen gör kontroller i olika register, som till exempel FPA:s register, Utbildningsstyrelsens register och befolkningsdatasystemet.

Utifrån dessa kontroller avgör Migrationsverket om förutsättningarna för uppehållstillståndet fortfarande uppfylls.

Inte bara automatik

Hela processen är ändå inte automatiserad.

Om det efter den automatiska kontrollen finns skäl att återkalla uppehållstillståndet, kommer en tjänsteman vid Migrationsverket att behandla ärendet.

Kundens situation utvärderas från fall till fall. Ifall det finns skäl att återkalla uppehållstillståndet så får kunden uttala sig innan beslutet fattas.

Om uppehållstillståndet återkallas har kunden 30 dagar på sig att överklaga beslutet. I regel fortsätter kundens rätt att arbeta och hen kan stanna i Finland tills ett beslut har fattats om överklagandet.

Migrationsverket har gjort uppföljningar sedan 2017.