Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Finansieringen av After Eights uppsökande arbete väcker förvirring: ”Vi behöver få de här pengarna i något skede”

Två svartklädda kvinnor står på en veranda.
Bildtext After Eights ekonomiansvariga Elin Härmälä och uppsökande ungdomsarbetare Camilla Sjöskog hade hoppats att finansieringen skulle gå smidigt i år.
Bild: Jakob Lillas / Yle

I fjol kom After Eight och kommunerna i Jakobstadsregionen överens om en ny kostnadsfördelning för det uppsökande ungdomsarbetet. Nu har kommunerna returnerat föreningens ansökan om bidrag och begärt tilläggsinformation.

Varje höst ansöker föreningen After Eight om bidrag från kommunerna i Jakobstadsregionen för det uppsökande ungdomsarbetet. I fjol kom man överens om en ny kostnadsfördelning mellan kommunerna. Av den anledningen trodde man att finansieringen skulle gå enkelt i år.

Men så blev det inte.

I början av september returnerade stadsstyrelsen i Jakobstad föreningens ansökan, med motiveringen att man ville ha mer information om varför summan var så mycket större än tidigare. Som en följd blev det stopp även i de andra kommunerna.

– Jakobstad hade jämfört med året innan fördelningsnyckeln ändrades, så de jämförde kanske med fel summa, säger After Eights ekonomiansvariga Elin Härmälä.

Kvinna i svart tröja sitter vid ett bord.
Bildtext Elin Härmälä säger att det handlar om en stor summa för en liten förening.
Bild: Jakob Lillas / Yle

Det uppsökande ungdomsarbetet är en lagstadgad tjänst som alla kommuner måste tillhandahålla. I Jakobstadsregionen ordnas den i samarbete med After Eight.

Verksamheten finansieras till drygt hälften av Undervisnings- och kulturministeriet. De pengarna fördelas av Regionförvaltningsverket, resten kommer från de fem kommunerna.

– ”Bidrag” är lite missvisande. Det är en tjänst som kommunerna köper av oss, säger Härmälä.

– Regionförvaltningsverket beviljar en viss summa, men förutsätter att kommunerna ska bistå med resten, tillägger Camilla Sjöskog, en av After Eights fyra uppsökare.

Vad är uppsökande ungdomsarbete?

  • Uppsökande ungdomsarbete riktar sig till personer under 29 år som inte studerar eller arbetar eller som behöver hjälp att hitta rätt tjänster.

  • Målet är att vara närvarande bland de unga och ge en trygg vuxenkontakt.

  • Verksamheten är frivillig för dem som deltar.

  • I Finland finns 600 uppsökande ungdomsarbetare. Arbetet når över 40 000 unga årligen.

  • Verksamheten finansieras delvis av Undervisnings- och kulturministeriet.

    Källor: UKM, Regionförvaltningsverket, Into

60 000 saknas ur budgeten

Den gamla kostnadsfördelningen baserade sig på invånarantalet. I den nya fördelningsnyckeln som godkändes i den kommunala samarbetsnämnden 2022 vägs även användarnas hemkommuner in.

Eftersom de flesta ungdomar som nås av verksamheten bor i Jakobstad ökade stadens del av finansieringen från 19 000 till 25 000 euro. I år ansökte After Eight om totalt 67 000 euro från kommunerna; Jakobstads andel är drygt hälften av den summan.

– Det är 60 000 som saknas ur budgeten. Vi är en liten förening, så det är mycket pengar och vi står ensamma i det här, säger Härmälä.

Vi är en liten förening, så det är mycket pengar och vi står ensamma i det här

Elin Härmälä, ekonomiansvarig After Eight

Efter kommunernas beslut att returnera ansökan skickade After Eight tilläggsinformation om finansieringen. Sedan dess har man inte hört något. Saken har väckt förvåning även i styrgruppen, där representanter för alla kommuner ingår.

Pengarna från Regionförvaltningsverket delades ut redan i april, men för att verksamheten ska rulla behövs även bidragen från kommunerna. Finansieringen av det uppsökande ungdomsarbetet är starkt reglerad, och därför kan man inte flytta över medel från till exempel caféförsäljningen, en annan av föreningens verksamheter.

– Vi behöver få de här pengarna i något skede, säger Härmälä.

Ingen större dramatik enligt staden

Jakobstads utvecklingschef Johan Lithén var den som beredde ärendet för stadsstyrelsen. Enligt honom finns det ingen större dramatik bakom beslutet.

– Kostnaden för staden var betydligt större än tidigare, så vi ville bara få mer information om vad det berodde på. Vi har fått informationen och ärendet tas upp på nytt i stadsstyrelsen den 9 oktober.

I fjol godkändes en ny kostnadsfördelning i samarbetsnämnden. Borde inte stadsstyrelsen redan ha känt till att kostnaderna skulle öka?

– Den kommunala samarbetsnämnden fattar egentligen inga beslut, utan det är mer att man kommer överens om saker sinsemellan. Saken har inte tagits upp i stadens beslutsorgan.

Så det handlar helt enkelt om bristande kommunikation?

– Det beror lite på hur man ser på det. Vi vill bara att det görs på rätt sätt och att stadsstyrelsen har all information när de beslutar om saken.

Man i svart tröja står i en korridor.
Bildtext Jakobstads utvecklingschef Johan Lithén säger att staden är nöjd med det arbete After Eight gör.
Bild: Jakob Lillas / Yle

Lithén poängterar att staden ser det uppsökande ungdomsarbetet som väldigt viktigt och att det inte finns något missnöje med After Eights verksamhet. I framtiden tror han att det skulle vara lämpligare om stadens ungdomsbyrå sköter kontakten mellan staden och After Eight.

– Ungdomsbyrån har naturliga beröringspunkter med det uppsökande ungdomsarbetet.

Kommunerna vill inte täcka underskottet

I samband med ansökan om bidrag ansökte After Eight även om att kommunerna skulle täcka det uppsökande ungdomsarbetets underskott på drygt 6 000 euro för år 2022. Ansökan avslogs till den delen.

Tidigare har ett ackumulerat överskott använts för att minska på kommunernas finansieringsbörda, men nu är det överskottet slut. Då kommunerna valde att inte täcka underskottet kommer det att påverka verksamheten direkt.

– Vi måste försöka dra ner på resor och utbildning, och det är sådant som är viktigt för de uppsökande ungdomsarbetarna, säger Elin Härmälä.

Två kvinnor sitter vid ett bord.
Bildtext Camilla Sjöskog säger att signalerna är att den statliga finansieringen kommer att minska.
Bild: Jakob Lillas / Yle

Underskottet kan även komma att drabba det förebyggande arbete som görs i skolor.

– Vi vet vad en ungdom som hamnar utanför samhället kostar. Det är flera hundra tusen euro. Så allt vi kan göra i förebyggande syfte är pengar hemåt, säger Härmälä.

Den statliga finansieringen minskar

Det mesta pekar på att pengarna från kommunerna kommer att dyka upp småningom. På längre sikt finns dock en oro över den statliga finansieringen.

– För nästa period kommer anslaget från ministeriets håll att minska. Just nu är det tal om en minskning på ungefär två miljoner för hela Finland, säger Camilla Sjöskog.

Det här skulle innebära antingen att kommunernas andel av finansieringen ökar eller att man inte beviljar lika många uppsökande ungdomsarbetare. I dag finns omkring 600 uppsökare i landet.

Veranda utanför ett rött trähus.
Bildtext I fjol nådde det uppsökande arbetet drygt 350 ungdomar i Jakobstadsregionen.
Bild: Jakob Lillas / Yle

De senaste åren har ministeriet beviljat 30 000 euro per årsverke. Enligt Sjöskog finns signaler om att summan kan sänkas nästa år.

– Det påverkar ungdomarna om vi inte kan ge den service som behövs.

Hon hoppas att tjänstemän och beslutsfattare tänker noga över om det uppsökande ungdomsarbetet är en service man har råd att dra ner på.

– Ungdomarna det drabbar är de som har det svårast att klara sig i samhället och verkligen behöver det här stödet.

Diskussion om artikeln