Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Stadsdirektörstjänsten i Hangö lockar många sökande - också nyligen avhoppade stadsdirektören i Pargas vill efterträda Denis Strandell

Uppdaterad 29.09.2023 10:22.
Dennis Strandell
Bildtext I snart åtta år har Denis Strandell lett Hangö. Mycket har hänt under de åren. Nu är det upp till stadens ledning att välja en hurdan direktör man vill ha i framtiden.
Bild: Yle/Christoffer Westerlund

Även flera Hangöbor sökte tjänsten. Bland dem finns styrelseordföranden för Hangö hamn Ab, Johan Wikström, och en person med militär utbildning.

Tjänsten som stadsdirektör i Hangö fick hela 31 ansökningar inom utsatt tid. Bland dem finns också en handfull som inte uppfyller behörighetskraven. Endast två kvinnor sökte tjänsten.

Överlag torde de nuvarande ansökningarna ändå ge beslutsfattarna ett ganska brett urval av behöriga och kompetenta kandidater.

Ansökningstiden för tjänsten gick ut i dag (28.9) vid middagstid.

Känd och mindre känd direktör söker

Bland de sökande finns bland annat politices magister Patrik Nygrén som nyligen avgick som stadsdirektör i Pargas .

En annan med erfarenhet av att leda en kommun är Jarkko Sorvanto som är kommundirektör i Lappträsk i östra Nyland.

Sorvanto har tidigare varit stadsdirektör i Ylöjärvi utanför Tammerfors.

Flera Hangökandidater

Iögonfallande är också att flera Hangöbor vill efterträda Denis Strandell som jobbat som stadsdirektör sedan år 2015.

En av dem är Hangö hamns styrelseordförande Johan Wikström. Johan Wikström är både ekonomie och juris magister till utbildningen och han har representerat SFP i stadsfullmäktige. Han avgick i ett skede som hamnstyrelsens ordförande då han upplevde att det fanns en förtroendekris, men återkom senare till posten.

En annan Hangöbo är Tom Kullberg som är diplomingenjör och reservofficer till utbildningen. Kullberg sitter i styrelsen för stadens bostadsbolag för Hangö hyreshus Ab, SFP:are även han.

En tredje Hangöbo är Janne Sarpoma som är stabsofficer.

Utöver de här namnen finns ytterligare ett par sökande från Hangö.

Övrig erfarenhet från den kommunala sektorn

Det finns också flera personer som har annan erfarenhet från den kommunala sektorn än de med renodlad direktörserfarenhet.

Petra Ståhl är livskraftsdirektör i Vichtis. Hon är både teknologie doktor och filosofie magister.

Esa Högnäsbacka sade i augusti i år upp sig efter ett drygt år som ekonomidirektör i Nykarleby. Innan dess var han ekonomidirektör i Kaskö i några år.

Juha Seppälä har varit utvecklingsdirektör i Rovaniemiområdet och har utretts för osakligt beteende.

Några av de personer som nu söker tjänsten som stadsdirektör i Hangö har också sökt motsvarande tjänster i Haapajärvi och Lieksa.

Av de sökande har förväntats lämplig högre högskoleexamen och att de i praktiken är förtrogna med kommunalförvaltning samt har goda muntliga och skriftliga kunskaper i båda inhemska språken. De ska också ha förmåga att leda.

Här är namnen på samtliga sökande

Mångsidigt kunnande

Stadsstyrelsens ordförande Sture Söderholm (SFP) är nöjd med ansökningarna, både vad gäller antal och kompetens.

– Styrelsen har ett brett urval att ta ställning i måndag på sitt möte.

Han berättar att stadsstyrelsen kommer att sköta urvalsprocessen som helhet innan fullmäktige slutligen väljer vem som blir Hangö nästa stadsdirektör. Det betyder att det inte kommer att sättas till någon extern arbetsgrupp.

Enligt Söderholm spekulerades det i om det skulle bli svårt att rekrytera till tjänsten.

– Men eventuella tankar om att inte Hangö skulle locka kom nog på skam.

Artikeln uppdaterades 28.9 kl 15.56 med en kommentar av stadsstyrelsens ordförande.

Artikeln uppdaterades 28.9 kl. 8.22 med tydligare information om kompetenskraven, det lades också till en mening om att Petra Ståhl är livskraftsdirektör i Vichtis.

Artikeln korrigerades den 28.9 klockan 10.21 med information att bara en sökande har militär utbildning.

Diskussion om artikeln