Hoppa till huvudinnehåll

Politik

Inga enkla lösningar när pensionssystemet ska reformeras – det här handlar det om

Carl Haglund står i Veritas kontor i Helsingfors iklädd mörk dubbelknäppt kavaj och slips .
Bildtext Veritas VD Carl Haglund anser att Finland måste öka invandringen för att bland annat finansiera våra pensioner, men tillägger att det inte är en fråga som kommer upp då arbetsmarknadsparterna förhandlar om hur pensionssystemet ska justeras.
Bild: Patrik Molander / Yle

Pensionssystemet måste reformeras för att det föds allt färre barn. Det finns i framtiden allt färre personer som betalar pensionsförsäkringsavgift på sin lön.

Förhandlingarna om hur pensionssystemet ska förnyas har nu inletts. Det behövs justeringar för att pengarna i pensionsfonderna ska räcka till också om 80 år.

I dag föds det ännu färre barn än vad man kunde förutspå då den senaste reformen gjordes 2017. För ett par år sedan föddes 45 000 barn, medan det fortfarande föddes 60 000 barn per år i början av 2000-talet.

Enligt prognoserna ska antalet personer i arbetsför ålder sjunka med 300 000 till 2060.

– Det är viktigt att säga att man har en 80 till 100 års horisont, säger Carl Haglund som är verkställande direktör för pensionsförsäkringsbolaget Veritas.

Carl Haglund säger att situationen är bra i flera årtionden, men Finansministeriet vill genom reformen trygga att läget är bra också om 30 eller 40 år.

Det finns inga enkla lösningar

Statsminister Petteri Orpo gav i onsdags arbetsmarknadsparterna i uppdrag att förhandla om en reform av pensionssystemet. Målet är att stärka den offentliga ekonomin med en miljard. Orpo definierade däremot inte hur reformen ska göras. Han uteslöt alltså inga alternativ på förhand.

Det finns många möjligheter. Till exempel kan det bli aktuellt att:

  • höja pensionsåldern.

  • göra det lättare för pensionärer att fortsätta i arbetslivet.

  • öka sysselsättningen.

  • sänka pensionerna.

  • frysa indexhöjningarna för pensionerna.

  • höja pensionsförsäkringsavgifterna.

  • tillåta pensionsförsäkringsbolagen att investera med högre risk.

Carl Haglund säger att det handlar om beslut i miljardklassen. Enligt honom är det inte en lätt ekvation eftersom det finns ett stort motstånd mot att justera pensionsförmånerna.

– Att sänka pensionerna bedömer jag som helt otänkbart också om jag inte sitter vid förhandlingsbordet, säger Carl Haglund.

Arbetsgivarna betalar en stor del av pensionsavgifterna. De motsätter sig enligt Haglund en höjning av avgifterna för att det påverkar företagens konkurrenskraft och därmed indirekt sysselsättningen.

Carl Haglund talar själv för att de fonderade medlen ska få investeras med en högre risk. Han motiverar sin åsikt med att Keva som har hand om de kommunalt anställdas pensioner redan nu gör investeringar med än högre risk än vad de privata pensionsbolagen tillåts göra.

– Det skulle kanske vara rimligt ändå att alla pensioner i Finland skulle få inversteras och placeras med samma riskprofil, säger Haglund.

Tidtabellen är stram

Kommunarbetsgivarna KT:s vd Markku Jalonen var i onsdags nöjd med att parterna fick en klar utgångspunkt för förhandlingarna, att målet ligger på en miljard.

Akavas ordförande Maria Löfgren sa att det är viktigt att komma ihåg att målet är att försäkra sig om pensionssystemets hållbarhet. Hon var också nöjd med att inga alternativ är uteslutna, utan att allt är förhandlingsbart.

Förhandlingarna ska vara slutförda i januari 2025. Tidtabellen är stram och relationerna mellan regeringen och facket är spända för tillfället.

STTK:s ordförande Antti Palola sa att han litar på att förhandlingsprocessen börjar helt normalt.

– Men om den allmänna atmosfären fortfarande är inflammerad i slutskedet så kan det störa beslutsfattandet, men atmosfären kommer inte att störa på något sätt i början av förhandlingarna, säger Palola.

Men om arbetsmarknadsparterna inte kommer överens inom utsatt tid har regeringen gett en signal att den kan driva igenom reformen utan dem.

– Det här fungerar som ett ganska hårt tryck på de förhandlande parterna, säger Carl Haglund från Veritas.

Petteri Orpo står och talar i en mikrofon, i bakgrunden står andra människor.
Bildtext Statsminister Petteri Orpo har sagt att målet är att stärka den offentliga ekonomin med en miljard.
Bild: Markku Ulander / Lehtikuva