Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Kim Backman köper Svenska församlingshemmet i Borgå

Det är nu klart att det blir en lokal byggföretagare som köper Svenska församlingshemmet.

Gemensamma kyrkorådet beslöt att ingå ett planeringsavtal med byggföretagaren Kim Backman för fastigheten på Runebergsgatan.

Det är samtidigt ett försäljningsbeslut.

Rådet tog ställning till två anbud, varav det nu godkända var bättre.

Den slutliga köpesumman beror på hur planläggningen utfaller och varierar mellan 170 000 euro och 450 000 euro.

Köparen planerar omvandla fastigheten till kontor och bostäder.

Relaterat

Ett ljusgult trähus med snickarglädje. På gatan och på gården står bilar med snö på vindrutan.

Åbo stad köper ryska generalkonsulatet och säljer husen på Henriksgatan 8

Åbo stad köper det förra ryska generalkonsulatet vid Vårdberget.

Stadsstyrelsen beslutade på måndagen att köpa fastigheten av Senatfastigheter för 1,6 miljoner euro.

Staden planerar att riva konsulatet och eventuellt bygga ett daghem i dess ställe.

Åbo stad säljer samtidigt de gamla trähusen på Henriksgatan 8. Köpesumman är 1,7 miljoner euro.

Det handlar om fyra bostadshus som varit hyreslägenheter och studentbostäder

Byggnaderna är skyddade och säljs med särskilda villkor enligt Museiverkets anvisningar.

Brandstationen i Vasa.

Vasa brandstation kan evakueras till sommaren – tillfälliga utrymmen ska byggas

Vasa brandstation kan komma att evakueras lagom till nästa sommar. Inomhusluften är dålig och det finns beslut på att bygga en ny brandstation men var och när den nya stationen byggs är ännu oklart.

Det hela hänger ihop med Vasa stads försäljning av fastigheter och där ingår brandstationen.

Nu har Österbottens välfärdsområde lagt ut en offertförfrågan på evakueringsutrymmen. Ett beslut borde vara fattat innan årsskiftet, uppger välfärdsområdets fastighetsdirektör Ulf Stenbacka.

Beroende på hurudana lösningar som levereras är tanken att också efter evakueringen kunna använda det befintliga garaget.

Om och när den nuvarande stationen rivs är lika öppen som var och när en ny station byggs. Det samma gäller planerna på en filial till brandstationen i Liselund.

stenhus från 1700talet

Hangö museums byggnad och Halmstadsgården kan säljas

Fullmäktige fattar beslut om försäljning.

Åbo får köpa ryska generalkonsulatet för en billig peng – planerar riva huset

Med tanke på läget vid Vårdberget bedöms priset vara billigt för staden. Priset på fastigheten är 1,6 miljoner euro för Åbo stad.

Senatfastigheter som säljer fastigheten till staden medger att man kunde ha fått större köpeskilling för fastigheten. De motiverar beslutet med att fastigheten säljs enligt nuvarande planläggning. Priset hade varit mycket högre om fastigheten istället skulle skulle göras om till bostadsfastighet för att nå ekonomisk vinning.

– Vi har också velat uppmana till ett visst socialt ansvar säger Marko Härkönen, direktör för Senatfastigheters fastighetsutveckling och -försäljning.

Åbo stad kommer sannolikt att riva den tidigare ryska konsulatsbyggnaden och eventuellt bygga ett daghem på platsen.

Sannolikt måste jorden också saneras, eftersom man sysslat med gjutning och galvanisering på tomten i början av 1900-talet.

Åbo stadsfullmäktige, som sammanträder på måndag, föreslås godkänna köpet.