Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Inrikesministeriets förslag: Förläng utbildningen för ordningsvakter

Uppdaterad 29.09.2023 18:51.
En arbetsgrupp vid Inrikesministeriet vill skärpa utbildningskraven inom säkerhetsbranschen. - Spela upp på Arenan

Arbetsgruppen som utrett utbildning, styrning och övervakning inom den privata säkerhetsbranschen vill förlänga utbildningen för ordningsvakter och öka kompetenskraven.

Arbetsgruppen rekommenderar också åtgärder för att utveckla styrningen och övervakningen av branschen.

Arbetsgruppen tillsattes i januari i år efter uppmärksammade fall där väktare och ordningsvakter misstänktes för våldsbrott.

I arbetsgruppen ingick representanter för Justitieministeriet, Undervisnings- och kulturministeriet, Polisstyrelsen, Utbildningsstyrelsen, branschorganisationen för företag inom säkerhetsbranschen Suomen Vartioliikkeitten Liitto ry och Servicefacket Pam.

Dessutom hördes diskrimineringsombudsmannens byrå som permanent sakkunnig.

Läget nu: 120 lektioner för väktare, 40 för ordningsvakter

Både repetitionsutbildningen för ordningsvakter och utbildningen för dem som utbildar ordningsvakter föreslås bli längre.

I rapporten uppges ändå inte hur mycket utbildningarna ska förlängas. Men man konstaterar till exempel att det behövs mer undervisning om de lagstadgade förutsättningarna för att ta till maktmedel.

I nuläget omfattar grundutbildningen för väktare minst 120 lektioner.

Grundutbildningen för ordningsvakter omfattar 40 timmar och repetitionsutbildningen 8 timmar.

Arbetsgruppen konstaterar också att många anställda inom den privata säkerhetsbranschen har genomgått den lagstadgade utbildningen som en del av en grund- eller yrkesexamen inom säkerhetsbranschen.

Egenkontrollen ska lagstadgas

I dagens läge finns det inga regler om egenkontrollen i lag, och enligt arbetsgruppens bedömning varierar nivån på egenkontroll i företagen.

En skyldighet att utarbeta en plan för egenkontroll ska införas i lagen, föreslår arbetsgruppen.

Planen ska innehålla en beskrivning av hur man i praktiken ser till att bestämmelserna i lagen om privata säkerhetstjänster iakttas och hur detta följs.

Dessutom anser arbetsgruppen att Polisens tillsynspraxis bör förenhetligas och utvecklas ytterligare.

Man efterlyser mer samarbete mellan lokala polisinrättningar och aktörer inom den privata säkerhetsbranschen.