Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Knagglig sommar för popup-loppisen i Borgå – staden utreder flytt tillbaka till Västra åstranden

Uppdaterad 02.10.2023 06:44.
Lopptorget.
Bildtext Många försäljare och vanliga Borgåbor vill se popup-loppmarknaden tillbaka vid Västra åstranden. Arkivbild.
Bild: Yle/Hedvig Sandell

Popup-loppmarknad i Stadsparken och Ånäsparken var inte den bästa lösningen. Vid dåliga dagar dök bara ett fåtal försäljare upp. Mycket talar för en flytt tillbaka till Västra åstranden.

Popup-loppisen som under tidigare somrar ordnats vid Västra åstranden har i år haft försäljning i både Stadsparken och Ånäsparken.

Orsaken till flytten var att staden sommaren 2021 började restaurera området mellan Alexandersbron och Wilenius båtvarv bland annat genom att så gräs på planen. Det ledde till två somrar utan en reserverad plats för loppmarknaden

Men den här sommaren, med försäljning vid två natursköna platser i Borgå, har varken lockat försäljare, kunder eller turister. Sommaren har varit något av en besvikelse.

– Jag gissade redan i våras att de blir svåra att hitta för det har varit svårt att annonsera när de hålls, säger Hannele Öster, kontaktperson för popup-loppisen.

När loppmarknaden hölls vid Västra åstranden kom försäljarna överens om att samlas på söndagar. Tiderna meddelades då via sociala medier och i lokaltidningen.

När platserna blev två och försäljarna fick lov att sälja sina varor flera dagar i veckan fungerade inte längre den modellen.

– I maj och i början på sommaren kom det några försäljare till Ånäsparken, men snart konstaterade de att varken försäljare eller kunder hittar dit, säger Öster.

Öster säger att situationen såg lite bättre ut i Stadsparken under sommaren. Försäljare och kunder hittade varandra, men inte på långt när i samma utsträckning som under tidigare år.

– Bra dagar kunde där vara mellan tio och tjugo försäljare, riktigt dåliga dagar en eller två. Vid Västra åstranden var där alltid tiotals, till och med upp till hundra försäljare om det var vackert väder, säger Öster.

Loppmarknad vid västra åstranden i Borgå.
Bildtext Så här kunde det se ut invid Alexanderbron en sommardag för några år sedan. Arkivbild.
Bild: Yle/Mikael Kokkola

Popup-loppmarknaden fungerar som ett fristående sällskap som kommunicerar via en facebookgrupp, men medlemmarna har ett och samma önskemål.

– Vi ska försöka komma tillbaka till Västra åstranden nästa vår. Jag förstår inte riktigt varför området inte kunde användas i år. Det finns gott om rum mellan bron och varvet och där ordnas väldigt sällan några evenemang, säger Hannele Öster.

Öster betonar att synligheten med aktiviteter längs åstranden också förbättrar stadsbilden.

– Det är en så central plats som syns från alla håll. När m/s Runeberg angör kajen ser passagerarna omedelbart att där händer något på andra sidan ån och det lockar också turister dit, säger Öster.

Från stadens sida har gatuinspektör Torbjörn Karlsson uppfattningen att Stadsparken varit ett populärare mål än Ånäsparken.

– Vi har inte fått några klagomål eller anmärkningar på dem, så det har gått bra, säger Karlsson.

Karlsson känner till signalen från försäljarna och betonar att Stadsparken och Ånäsparken var något av en nödlösning för den här sommaren.

– Vi utreder möjligheterna att flytta tillbaka till Västra åstranden. Nog är det betydligt trevligare om där finns försäljare och mycket folk, säger Karlsson.

Jan-Christian Forsman och Torbjörn Karlsson.
Bildtext Gatuinspektör Torbjörn Karlsson ser flera aspekter som talar för att loppmarknaden kunde flytta tillbaka. Arkivbild.
Bild: Mikael Kokkola / Yle

Han poängterar att flytten orsakades av att gräsmattan lades på nytt och som nylagd hade den inte hållit för slitaget som loppmarknaden hade orsakat.

– Men den här sommaren har här varit både Pikku Kakkonen (Lilla Tvåan) och Urskogen av plast och gräsmattan har klarat sig helt bra. Vi checkar ännu om det finns några direkta hinder, men den har hållit också andra evenemang så det finns nog goda möjligheter att de får flytta tillbaka, säger Karlsson.

Karlsson nämner också att loppmarknaden vid Västra åstranden fanns med bland idéer och respons som Borgåborna lämnade in till den deltagande budgeteringen.

Besked om var popup-loppisen kan ordnas nästa år torde klarna i vinter.

Diskussion om artikeln