Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

Nämnden Svenska Rum: Esboskolor borde möjliggöra lugna rastlokaler i skolorna

Nämnden Svenska Rum i Esbo rekommenderar att staden utreder möjligheten till lugna rastlokaler i skolorna.

På sitt möte på torsdagen (28.9) behandlade nämnden en fullmäktigemotion om att ordna så kallade lugna rastlokaler, alltså ställen i skolan dit elever som behöver lugn och ro kan gå under rasterna.

Nämnden skriver i ett utlåtande att de uppmuntrar grundskolorna och gymnasierna att främja lugn och ro, och möjligheten att lunga ner sig under skoldagen, särskilt genom pedagogiska metoder.

Vidare skriver nämnden att man ”dessutom aktivt ska söka möjligheter till ett eller flera lugna rastställen, i synnerhet i skolor med årskurs 7–9.”

Relaterat

Kaksi poikaa selailee puhelimiaan

Grundskolan i Sverige ska bli helt mobilfri – inga mobiler ens på rasterna

Ett steg framåt, enligt Liberalernas partiledare.

Försök med skolskjuts till två adresser för Korsholmselever

Sen början av året har de Korsholmselever i årskurs 7-9 vars föräldrar bor på olika adresser rätt till skolskjuts till och från båda hemmen.

Nu har en första uppföljning av försöket gjorts och den visar att det inte blir några stora merkostnader för kommunen och enligt bussbolaget har det inte orsakat några problem för dem heller.

Enligt bildningsutskottets ordförande Yngve Lithén (SFP) är det ändå förvånansvärt få elever som använt sig av möjligheten till skolskjuts från båda hemmen.

Endast en fjärdedel av de kring 80 elever som har rätt till skolskjuts till och från två adresser använder sig av möjligheten.

Försöket pågår till läsårets slut och utskottet tar då ställning till om försöket blir permanent och godkänns som ett nytt skjutskriterium.

Stora papperslappar som barn skrivit på är tejpade fast i en vägg.

Det här vill barnen – men lyssnar vi?

Allt fler kommuner vill få barnen mer delaktiga.

Skolelever som målar tavlor.

Yle Nyhetsskolan: Konstverkstad öppen för studerande i Vasa övningsskolas gymnasium – konst får studerade att må bättre

Många unga sysslar med konst på sin fritid. Det kan vara fråga om bildkonst, dans eller musik. Många utövar konst för kunna att ge utlopp för sina känslor eller för att helt enkelt slappna av.