Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Snart blir det lättare att upptäcka cellförändringar hos kvinnor i Österbotten: ”Det är helt super!”

En leende kvinna ser in i kameran
Bildtext Eva-Maria Strömsholm är glad över att man snart börjar med HPV-tester även i Österbotten.
Bild: Moa Mattfolk/Yle

I början av 2024 kommer man börja ta HPV-tester istället för cellprov inom Österbottens välfärdsområde för att i ett tidigare stadie kunna upptäcka cellförändringar som kan leda till livmoderhalscancer.

Eva-Maria Strömsholm (SFP) är ersättare i välfärdsområdets fullmäktige och ordinarie medlem i välfärdsområdets personalsektion. År 2020 grundade hon föreningen Gynekologiska cancerpatienterna i Finland där hon är viceordförande. Hon har själv haft cancer och är väldigt glad över att man nu kommer börja med HPV-tester i Österbotten.

– Vi i föreningen har jobbat mycket för HPV-vaccinet och HPV-tester.

Cellprov, ofta kallade papa-prov, och HPV-tester tas för att se om det finns cellförändringar eller Humant papillomvirus som kan leda till livmoderhalscancer. HPV-tester ger ett tydligare resultat än cellprov och har sedan några år tillbaka genomförts i olika delar av Finland. När Strömsholm för ett par år sedan var på screening insåg hon att HPV-testerna inte genomförs i Österbotten.

Jag frågade till och med av hälsovårdaren som tog testet om det är ett HPV-test hon tar, men hon svarade att de inte tar sådana tester utan bara papa-prov.

Eva-Maria Strömsholm

– Jag frågade till och med hälsovårdaren som tog testet om det är ett HPV-test hon tar, men hon svarade att de inte tar sådana tester utan bara papa-prov.

Efter screeningen bestämde Strömsholm sig för att lämna in en motion i ämnet så att Österbotten också skulle börja med HPV-testerna. Motionen lämnades in för drygt ett år sedan.

– Tanken med motionen var att vi skulle börja med HPV-testerna också i Österbotten, men också att tillsätta mer resurser för kolposkopierna.

Kolposkopi är en tilläggsundersökning dit patienter skickas vid behov efter ett genomfört cellprov eller HPV-test.

Strömsholm berättar att hon är glad över att motionen togs så väl emot och att man nu ska börja med HPV-tester i Österbotten från och med nästa år.

– Det är helt super!

Ingen större skillnad för patienten

Kvinnor i åldern 30 till 65 i Finland blir kallade till screening för livmoderhalscancer vart femte år. Man kommer också fortsättningsvis bli kallad till screening, men från och med år 2024 kommer det alltså utföras som HPV-test istället för ett cellprov. För patienten kommer det dock inte märkas någon skillnad vid besöket då både cellprov och HPV-test tas på samma sätt.

Strömsholm vill uppmana alla som får kallelse till screening att gå på test.

– Ju fler som screenar sig och ju fler som hittar förstadier till cancer, desto fler kan man behandla innan det hinner utvecklas till cancer. Det är dessutom gratis att gå på screening.

Förutom HPV-testet kan också HPV-vaccinet förebygga fall av livmoderhalscancer. Vaccinet hör till det nationella vaccinationsprogrammet och delas gratis ut till både pojkar och flickor i åldern 10 till 12.

– Om fler tar vaccinet och går på screening, kommer vi närmare att utrota eller förebygga massor av cancerfall.

Livmoderhalscancer i Finland

  • Av de som kallas på screening för livmoderhalscancer är det cirka 70% som deltar.

  • I Österbotten är det cirka 75% av de som får kallelse till screening som deltar.

  • 74% av de som drabbas av livmoderhalscancer överlever.


    Källa: Cancerregistret

Vill se fler på screening

Om man på HPV-testet får veta om en lindrig cellförändrig ska man kallas till kolposkopi inom sex månader. Är förändringen däremot allvarlig ska man inom en månad få gå på kolposkopi. Även om Strömsholm tycker att det är bra att fler kolposkopier kommer att göras oroar hon sig för vad de ökade köerna kan föra med sig.

– Ju fler HPV-tester som tas, desto fler cellförändringar kommer upptäckas och då kommer köerna till kolposkopierna bli längre. Man måste se till att man hänger med och redan nu satsar på att hinna med kolposkopierna.

Strömsholm påpekar att det för den som fått veta om cellförändringar kan vara en stor börda att bära under tiden man väntar på att få komma på kolposkopi.

– Då vill man inte att kötiden blir längre och längre.

Strömsholm hoppas på att fler kommer börja gå på screening och att man genom HPV-testerna i tid hinner åtgärda cellförändringar som upptäcks.