Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Vasa kyrkliga samfällighet har tillfälligt flyttat – men ingen vet för hur länge

En man i blå kavaj och röd skjorta (Vasa kyrkliga samfällighetens ekonomidirektör Kjell Fellman) sitter vid ett bord vid ett fönster med kors på.
Bildtext Kjell Fellman, ekonomidirektör för Vasa kyrkliga samfällighet.
Bild: Peter Lüttge / Yle

I många år har det funnits stora problem med inomhusluften i Vasa kyrkliga samfällighets två hus på Skolhusgatan och Vasaesplanaden. Nu har samfälligheten hittat nya och lämpliga utrymmen för deras verksamhet.

De evangelisk-lutherska församlingarna i Vasa flyttar in i läkarstationen Mehiläinens gamla utrymmen på Rådhusgatan. Utrymmena vid Rådhusgatan har stått tomma ett drygt år, sedan Mehiläinen flyttade in i nya utrymmen.

En flytt av tillfällig natur skulle ha blivit aktuell förr eller senare i alla fall, eftersom församlingarna planerar ett nybygge på den gamla tomten. Men det kan dröja, säger samfällighetens ekonomidirektör Kjell Fellman till Svenska Yle.

– För att kunna förverkliga det som vi önskar förverkliga i framtiden kommer det att krävas en ändring i detaljplanen. Vi har för ett antal månader sedan, tillsammans med stadsplaneringen, inlett projektet och vi är kanske mitt i nu för tillfället. Vi har en samsyn på vad som eventuellt kunde förverkligas på den här tomten.

Vasa kyrkliga samfällighetens hus på Skolhusgatan i Vasa
Bildtext Huset på Skolhusgatan som ingår i planerna.
Bild: Peter Lüttge / Yle

– Samfällighetens syn är att från de nuvarande 5500 kvadratmeter, som vi har byggrätt på, skulle gå upp till närmare 8500 kvadratmeter, för att kunna förverkliga de nya bostäderna som vi har tänkt bygga på den här tomten. Vi får se vad som går att förverkliga och i vilken form.

Han påpekar att den nya detaljplanen lägger ramarna när samfälligheten i framtiden kommer att fundera på vad som kommer att hända med byggnaderna. Vad kommer att kunna byggas? I vilken form? Vem bygger? Vem äger?

– Först när vi har fått en plan som har vunnit laga kraft kan vi på allvar börja fundera vad det är som ska förverkligas.

Varför behövs det en ändring av detaljplanen?

– Man talar om exploateringstal. Exploateringstalet på den nuvarande tomten torde röra sig på 1,6. Om vi vill höja antalet kvadratmetrar för att kunna förverkliga dels nya verksamhetsutrymmen för oss och en del nya bostäder borde vi komma betydligt över två. Det är det här som behöver åtgärdas via planeprocessen.

Vasa kyrkliga samfällighetens höghus på Handelsesplanaden i Vasa
Bildtext Det andra huset på Handelsesplanaden som finns med i planeringen.
Bild: Peter Lüttge / Yle

Betyder det att man måste bygga högre hus än de som idag finns på tomten?

– Stadsplaneringen har varit ganska klar med att det inte får bli högre än de omgivande husen. Men vi har en innergård och vi har utrymme mot Brandgatan och museet som vi kan bebygga. Men för tillfället har vi inte några klara ritningar eller lösningar hur det kommer att se ut. Det är helt beroende på de bestämmelser som kommer att godkännas i de nya planerna.

Det låter inte som om man kan tänka sig en snabb byggstart?

– Nej, det kommer man inte att kunna göra. Enligt den information som vi har fått från stadsplaneringen kommer planutkastet för godkännandet att framläggas i början av nästa år. Och då beror det på om det kommer att anföras besvär. Det kommer i så fall att fördröja processen.

Skylt med texten Vaasan ev.lut. kirkko/Ev.luth. kyrkan i Vasa och ett litet kors till höger
Bild: Peter Lüttge / Yle

– Om det skulle gå på det sättet att den nya planen går igenom utan besvär är det i alla fall ett par, tre år innan själva byggprocessen kommer i gång. Det är väldigt svårt i det här skedet att spekulera när det kommer att finnas nya utrymmen där. Men vi pratar om ganska många år.

Centralt belägen

Därför var det viktigt att samfälligheten fick hyra lokaliteterna på Rådhusgatan för församlingarnas personal. Lokaliteter som man kan verka i under ganska många år om det är nödvändigt.

Det är alltså Vasa svenska och finska församlingarnas pastorskanslier, diakonin och familjerådgivningen samt församlingarnas olika verksamhetsformer, förvaltningen, Vasa kyrkliga samfällighets ekonomikontor och fastighetsväsendet som har flyttat till Rådhusgatan 13.

Vasa kyrkliga samfällighetens nya domicil på Rådhusgatan i Vasa
Bildtext I det här huset hittar du samfälligheten för en tid framöver.
Bild: Peter Lüttge / Yle

– Vi hade tur som hittade så lämpliga utrymmen, som dessutom är väldigt centralt belägna nära Trefaldighetskyrkan, säger Kjell Fellman.

Flytten har pågått i två veckor och uppackningen pågår delvis ännu. Pastorskanslierna, diakonin och familjerådgivningen har öppnat mottagningarna på Rådhusgatan. Senare i höst blir det öppet hus för allmänheten, men redan nu finns möjlighet att bekanta sig med de nya lokalerna.