Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

NTM-centralen kallar avfallsnämnden till förhör: ”I dagsläget uppfyller inte situationen i Vasaregionen avfallslagen”

Man i förgrunden tittar ner i en soptunna.
Bildtext NTM-centralen går vidare med Vasaregionens avfallsnämnd och kallar nu till ett hörande.
Bild: Heikki Haapalainen / Yle

Att Vasaregionens avfallsnämnd valde att inte lyssna på NTM-centralens krav och hot om vite kommer inte gå obemärkt förbi. Nu väljer NTM-centralen att kalla avfallsnämndens medlemmar till ett hörande.

– NTM centralen kommer att gå vidare med ett administrativt tvångsmål. Nästa steg är att höra nämnden, efter det fattar vi beslut om straffmätning och vite, skriver gruppchef Päivi Karttunen på Södra Österbottens Närings-, trafik- och miljöcentral i ett mejl till Yle Österbotten.

För en månad sedan meddelade NTM-centralen som övervakande myndighet att om Vasaregionens avfallsnämnd inte rättar sig enligt avfallslagen och kommunaliserar systemet med transport av brännbart avfall och slam senast den 30 september, kommer ett vite på 50 000 euro.

På onsdagskvällen beslöt avfallsnämnden efter omröstning att fortsätta så som man gör i dag att det är fastighetsägaren som själv anlitar avfallstransportbolag. Det här trots att avfallshanteringschef Camilla Enell-Öst gav beslutsförslag om att rätta sig enligt NTM-centralens krav.

Tidigare har också Vasa förvaltningsdomstol gett en dom som säger att Vasaregionens avfallsnämnd bryter mot avfallslagen när den inte kommunaliserar systemet med hämtning av brännbart avfall och slam.

NTM-centralens uppgift att övervaka avfallsnämnden

Många som har kommenterat i Svenska Yles kommentarsfält har ondgjort sig över att NTM-centralen kommer med krav till avfallsnämnden.

Päivi Karttunen på NTM-centralen förklarar att NTM-centralen har som uppgift att övervaka att avfallslagen följs.

– Hit hör även tillsyn av kommunens renhållningsmyndighet, säger Karttunen.

Karttunen förklarar att NTM-centralen har ansett det tvunget att initiera övervakningsåtgärder vad gäller avfallsnämnden.

– I dagsläget uppfyller inte situationen i Vasaregionen de villkor och krav som avfallslagen ställer på avfallstransportsystemet.

Oklart vem som betalar vitet

Till Vasaregionens avfallsnämnd hör Vasa, Korsholm, Vörå, Storkyro, Malax och Korsnäs.

Ett eventuellt vite kommer först till Vasa som är ansvarskommun. Hur och vem som skulle betala ett vite är inte klart i det här skedet.

Stadsmiljödirektör Markku Järvelä på Vasa stad sa i torsdags till Yle Österbotten att det finns olika alternativ för vem som skulle betala ett eventuellt vite. Ett alternativ är att medlemskommunerna delar på det, ett annat är att de som röstat på ett visst sätt i nämnden får personligen betala det.

På måndag ska stadsstyrelsen i Vasa diskutera ärendet. Det är dock inte upptaget på listan som ett ärende.