Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Helsingfors strömmingsmarknad inleddes – för yrkesfiskare kan det vara sista gången

Fiskstånd- och försäljare vid Helsingfors strömmingsmarknad
Bildtext Yrkesfiskaren Jörgen Kellgren ser ingenting positivt med ett strömmingsförbud
Bild: Jonathan Fagerholm / Yle

EU-kommissionen vill förbjuda strömmingfisket. För yrkesfiskarna skulle ett förbud innebära ett enormt ekonomiskt bakslag. Många skulle tvingas byta bransch.

Det är fullt med liv på Salutorget i Helsingfors. Hundratals människor besöker den traditionsenliga strömmingsmarknaden och försäljningen ser ut att gå bra.

Trots detta är många fiskare oroliga inför framtiden. EU-kommissionen vill nämligen förbjuda strömmingsfisket i Östersjön under det kommande året. Orsaken är det svaga strömmingsbeståndet.

För fiskebranschen är ett förbud lika med en katastrof. Strömmingen är med god marginal den kommersiellt viktigaste fisken i Östersjön.

”Ett förbud är inte rätt lösning”

Den åländska yrkesfiskaren Leif Bergman hoppas att EU-kommissionen tänker om.

– Det är onödigt att stoppa strömmingsfisket helt. Istället skulle man kunna införa kvoter på trålarna ute till havs. Strömmingen kan räddas om man får bort industritrålarna.

Enligt Bergman borde skärgårdsfisket få fortsätta som tidigare. Sist och slutligen handlar det om en liten andel av den totala fångsten på Östersjön.

Yrkesfiskaren Leif Bergman på Helsingfors strömmingsmarknad.
Bildtext För yrkesfiskaren Leif Bergman är strömmingen en mycket viktig produkt.
Bild: Jonathan Fagerholm/ Yle

Pellingefiskaren Jörgen Kellgren är inne på samma linje som sin åländska kollega.

– Jag hittar ingenting positivt med EU-kommissionens förslag. Jag kan förstå att fisket begränsas men ett totalförbud är helt ologiskt.

Enligt Kellgren kommer många yrkesfiskare att tvingas sluta ifall förslaget blir verklighet.

– Jag tror inte att fiskebranschen skulle återhämta sig. Det är mycket kostnader på fiskebåtar och ingen har råd att ha den stillastående ett år.

De slutliga strömmingskvoterna bestäms den 23-24 oktober. Jord och skogsbruksminister Sari Essayah (KD) har meddelat att Finland kommer motarbeta förbudet.