Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Frivilliga brandkåren intresserar ungdomar i Åboland – speciellt många flickor har hittat sin plats inom verksamheten

Uppdaterad 02.10.2023 10:30.

De frivilliga brandkårerna har en viktig roll då det gäller det finländska brandbekämpningsnätverket. För att säkra framtiden har många kårer valt att satsa krut på att locka med unga i verksamheten.

– Det är väldigt stort intresse och bara nu under veckoslutet har vi 16 ungdomar som deltar, säger kontaktperson Andreas Nyman vid Dragsfjärds HOBK. På ön har vi ett bra samarbete mellan kårerna och ser att många unga gärna deltar i verksamheten.

Pyrande eld under brandsläckningsöving.
Bildtext Att öva sig att släcka bränder ger färdigheter för ungdomarna som kan behövas då det verkligen gäller.
Bild: Arash Matin / Yle

Enligt Nyman märks tyvärr nog coronapandemin på ett hörn eftersom intresset inte är lika stort som innan pandemin men nu den senaste tiden har många nya kommit med i verksamheten.

Det är jätteroligt att vara med och släcka bränder

Diana Lindén

– Vi besökte en av skolorna på orten och direkt så hade vi tiotals nya som kom med i verksamheten. Det gäller att vara närvarande och berätta om vår verksamhet så lockar vi fler med, säger Nyman.

Flickornas andel har vuxit

Brandkårsverksamheten har länge präglats som en mansdominerad bransch som främst lockar pojkar och unga män.

– Till viss del kanske det stämmer men här i Åboland skulle jag nog vilja påstå att flickornas andel har vuxit markant. Ofta är det flickorna som är med på läger och andra evenemang och gärna ställer upp, säger Nyman.

Brandkårsunga rullar ut slangar under brandkårsövning.
Bildtext Många ungdomar har igen hittat till brandkårsverksamheten i Åboland.
Bild: Arash Matin / Yle

Nyman vill nästintill påstå att det råder en slags girl power -mentalitet inom den frivilliga brandkåren för tillfället.

– Det är bra och roligt att så många intresserat sig för verksamheten och det är viktigt för de frivilliga brandkårernas fortlevnad, säger Nyman.

Brandsläckningsövningar och gemenskap

Lågorna slår högt upp i skyn och den svarta röken sprids kraftigt kring högen av bråte som fattat eld.

– Rikta slangarna mot elden och koncentrerar er på det ni gör, ropar Emilia Lindholm som fungerar som enhetschef för dagens brandsläckningsövning. Jag ser till att gruppen är med och släckningsarbetet förlöper som det ska.

Ung tjej i brandkårsmundering pratar i walkie talkie under brandkårsövning.
Bildtext Emilia Lindhom fungerar som enhetschef under övningen och håller reda på sin grupp.
Bild: Arash Matin / Yle

Lindholm är en av dem som lockats med i den frivilliga brandkårsverksamheten och hon stortrivs.

– Det är roligt att få vara med och vara en del av något större sammanhang. Det är intressant och roligt att vara med som brandman och roligt att vi ungdomar kan få ta del av det här, säger Lindholm.

Inne på samma linje är tolvåriga Diana Lindén som står vid en av slangarna och riktar slangen mot flammorna.

Eldhärjat hus under brandsläckningsöving.
Bildtext Den här gången handlade övningen om att släcka bråte som fattat eld.
Bild: Arash Matin / Yle

– Det är jätteroligt att få vara med och släcka bränder och se hur allt fungerar. Jag ville testa på en ny hobby och det har varit över förväntan och väldigt roligt, säger Lindén.

Många ungdomar har hittat till brandkårsverksamheten i Åboland

4:44

Diskussion om artikeln