Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Väletablerat vargpar i Raseborg försvann spårlöst: ”Ledsamt”, säger rovdjursexpert

Uppdaterad 01.10.2023 18:32.
Tva unga vargar leker i naturen - Spela upp på Arenan

Timo Rossi i Raseborg har länge följt med det vargpar som bildade en flock i Snappertuna–Ingå. Flocken bestod i ett skede av elva vargar.

Rovdjursexperten Rossi säger att de första tecknen på ett vargpar i området kom år 2020. Året därpå fick paret tre ungar. Rossi säger att ungar vid knappt ett års ålder på vårvintern börjar leta efter egna revir.

År 2022 var två av fjolårsungarna kvar för att hjälpa ledarparet. Den ena ungen, en hane, vandrade sin väg, honan blev kvar och ledarhonan fick sju ungar i april 2022.

Då man räknade ihop ledarparet, de två fjolårsungarna och de sju nya ungarna bestod flocken som mest av elva vargar. En unge dog cirka tre månader gammal och en annan unge blev överkörd och dog.

Rossi säger att fem valpar födda våren 2022 visade tecken på att kunna lämna flocken rätt snabbt. Valparna kunde vid 7-8 månaders ålder ses röra sig i grupper om två och tre och till och med ensamma.

I slutet av januari och i februari började de första ungarna vandra iväg.

Något hände med ledarparet

Rossi säger att hans sista observation av ledarhanen är från slutet av mars i år.

– Den sista observationen av honan är vad jag minns från den 12 april och då hade hon med sig fjolårsungen, de rörde sig tillsammans. Efter det har jag inga observationer, säger Rossi.

Varghonan såg ut att vara dräktig. Rossi antog att varghonan skulle föda ungarna i samma område där observationen gjordes. Rossi lämnade vargarna i fred på grund av dräktigheten.

I början av juni förundrade han sig över att det inte fanns några tecken på flocken vars rutter var rätt väl kända. Det fanns bra kameror och det brukade komma 1-3 observationer per vecka.

Vargflock i skogen
Bild: Timo Rossi

Vargarna har varken siktats eller fastnat på bild. Rossi har varit ute och aktivt letat på de ställen där vargarna rört sig, men han har inte hittat någonting, inte ens avföring. En varg har visserligen fastnat på video. Rossi bedömer att det är fråga om fjolårsungen som var tillsammans med ledarhonan.

Enligt Rossi skulle flocken ha kunnat splittras om till exempel honan dog av någon anledning. Därefter skulle hanen ha sökt efter en ny varghona någon annanstans. Men i det här fallet försvann hanen först. Det kom inga observationer om hanen och därefter hände samma sak med honan.

Honan hann få två kullar inom det här reviret och det är enligt Rossi mycket osannolikt att en sådan hona skulle byta revir. Dessutom säger han att fjolårsungen i så fall skulle ha följt ledarhonan till ett nytt område.

Tamdjuren har fått vara ifred

Rossi säger att det i den här flockens revir inte fanns några som helst rovdjursskador på tamdjur.

Han beskriver ledarhonan som mycket skygg när det gäller människor. Det här reviret är stort och det finns mycket vilt. Om området blivit tomt på vargar kommer det enligt honom säkert nya vargar. Han säger att man inte vet hur den nya flocken kommer att bete sig.

Som rovdjurskontaktperson har Rossi försökt se till att det inte uppstår konflikter kring rovdjuren, eller skador.

De var etablerade här och de höll utomstående vargar borta

Vad gäller flocken i Snappertuna–Ingå följde Rossi från början med var vargarna rörde sig.

Då man visste vart vargarna var på väg var Rossi aktivt på plats om han visste att det i området fanns får, kor, hundar eller andra husdjur. Det fanns hus där det fanns hundar på gården om kvällarna. Han säger att han försökte observera platsen och att han med tiden kunde se att flocken inte ställde till med problem.

– Det är ett ganska mystiskt försvinnande. Jag tycker att det är förargligt även för området och kanske för lokala invånare att läget var stabilt och lugnt och att det inte uppstod skador.

– Helst skulle jag ha sett att den här flocken skulle ha fortsatt att leva här. De var etablerade här och de höll utomstående vargar borta, säger Rossi.

Helsingin sanomat var först med att rapportera om flocken.