Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Både glädje och oro när Karleby svenska församling får sin första kvinnliga pastor

En modern tegelkyrka.
Bild: Mikaela Löv / Yle

Församlingen är fortfarande delad i frågan om kvinnor ska vara präster eller inte. Det finns de som är glada över beslutet, men också de för vilka det är en mycket svår fråga, säger kyrkoherde Per Stenberg.

När församlingsrådet skulle ge utlåtande i frågan till domkapitlet (som utser församlingspastorn) bordlades ärendet med rösterna 6-4. Yle Österbotten har nått 9 utav 10 mötesdeltagare.

Sonja Smedjebacka i församlingsrådet tror att nya församlingspastorn Annica Smeds kan bli en frisk fläkt.

– Många har väntat på det här. Och alla nya människor har nya idéer och tankar som de kan tillföra.

En del har sagt till Smedjebacka att de inte kommer att gå på gudstjänster som Smeds förrättar.

– Vi har en stor och aktiv församling där det finns många åsikter, men vi får se hur det blir, säger Smedjebacka.

Hon tänker sig att män och kvinnor har lite olika tankar och hon uppskattar att båda finns.

– Det är också ett friskhetstecken att man kan ha olika åsikter.

interiör i kyrka
Bildtext Karleby svenska församling har minst två gudstjänster på söndagar, så det går att välja vilken man vill, säger Sonja Smedjebacka. Hon tycker det är en rikedom att ha både män och kvinnor som präster.
Bild: Ida-Maria Björkqvist / Yle

Benita Haals i församlingsrådet säger att många har saknat en kvinnlig pastor i församlingen.

– Kvinnorna behöver också en pastor och förstås en del män också.

Haals upplever att det är en linje ritad i vatten att tillåta att kvinnor delar ordet på en del fysiska platser, men på andra inte.

– Om man tänker på att kvinnor har förtrycks genom tiderna så tycker jag att det här är lite av det samma.

Haals säger att hon har tänkt på bibelstället där Jesus säger att de ska gå ut och predika för hela världen.

– Säkert fanns där kvinnor också eftersom kvinnor också följde honom. Det var inget speciellt ”karagöra” utan de som var närvarande blev uppmanade att gå ut i hela världen och predika evangelium.

”Prästämbetet hör till män”

Trygve Borg i församlingsrådet säger att han hör till den grupp som anser att prästämbetet hör till män.

– En ganska stor grupp i vår församling har samma syn som jag så jag vet inte riktigt vad det har för konsekvenser. Men det är mycket diskussion församlingsmedlemmar emellan.

Borg har ännu inte hunnit ta ställning till hur han själv ska agera.

– Det är en ny situation som man får smälta och se hur det tar sig.

Borg betonar att hans åsikt inte handlar om att vara emot någon människa.

– Det är mer hur jag och många andra ser på bibeln och hur vi uppfattar och tror att den säger.

Vad kan du säga till de som kanske ändå tar det personligt?

– Kanske att man ska försöka sätta sig in i den andras situation, liksom också vi försöker.

Borg hoppas att det ska finnas utrymme för alla, också de som har en traditionell ämbetssyn, i församlingen också i fortsättningen.

– Man ser en utveckling som har skett och sker oberoende av vad vi tänker och tycker, verkar det som.

I praktiken ser Borg det som en fråga om hur man ordnar gudstjänster och högmässor, alltså att man till exempel ordnar tillfällen med enbart manliga anställda.

Erica Nygård röstade liksom Borg för bordläggning i församlingsrådet. Bordläggningen motiverades med att ärendet kom för hastigt på. Nygård satt i en arbetsgrupp som i våras skulle fundera på framtiden då två präster i församlingen gick i pension inom ett halvt år. Enligt Nygård skedde inte så mycket utan plötsligt stod församlingsrådet nästan inför faktum.

– Församlingsrådet togs på säng då det mitt i allt fanns en kandidat som kom på intervju. Vi hade inte fattat ett officiellt beslut i rådet att vi vill ha en tredje präst, säger Nygård.

Hon hade gärna sett att rådet fått veta mer på förhand.

– Det kom för snabbt, och jag är inte för kvinnliga präster.

”Behövs tre präster”

Kyrkoherde Per Stenberg är också medlem i församlingsrådet och en av de som röstade mot bordläggning. Han är glad över att församlingen då Smeds börjar jobba igen kommer att ha full besättning, alltså tre pastorer.

Man i svart kostym och prästkrage står på en innergård.
Bildtext – Det är glädjande att det gick så snabbt, det kom kanske lite oväntat för oss men det är glädjande. Vi har livaktig församling och är i behov av tre präster, säger han.
Bild: Jakob Lillas / Yle

Valet görs alltså av domkapitlet som ber om utlåtande av församlingsrådet i den aktuella församlingen. I det här fallet togs beslutet utan något utlåtande eftersom församlingsrådet valde att bordlägga.

I praktiken räknar Stenberg med att det kan hända att någon slutar gå på gudstjänster, eller att någon skriver ut sig.

– Det är så pass nytt för oss att vi inte riktigt ser vad det innebär men i praktiken är det väl minimum av vad som händer, att det kan finnas de som röstar med fötterna så att säga. Jag hoppas förstås det inte leder till att människor skriver ut sig.

Stenberg hoppas församlingen hittar en väg där man kan samarbeta och hitta lösningar som gör att alla har rum i gemenskapen.

– Jag hoppas förstås att situationen inte eskalerar men det finns många av oss som är mer eller mindre bekymrade över situationen.

Aktiva väckelserörelser i församlingen

Juliana Sten röstade för bordläggning i församlingsrådet och hon hänvisar också till att ärendet kom så hastigt på. I fråga om prästämbetet vill hon gärna vara neutral.

– Jag säger varken bu eller bä. Det som kanske är en oro för mig är att det kan bli en splittring mellan väckelserörelserna.

Hon tänker på de som kämpar med frågan och hoppas att frivilligkrafter och folk från alla åsikter fortsätter att engagera sig i församlingen.

Men hur splittrat är det egentligen?

– Tiden får utvisa. Det är mycket från väckelserörelserna, främst LFF och SLEF, som är med i gudstjänsterna och engagerar sig så jag vet inte vartåt det går.

Bodil Sjöberg röstade också för bordläggning.

– Vi behöver en tredje präst i församlingen och för mig personligen har det ingen negativ betydelse [att det är en kvinna]. Jag röstade för bordläggning för att det kom så hastigt på.

Sjöberg tror att folk överlag i församlingen har blivit mer positivt inställda till kvinnliga präster. Tomas Enlund och Peter Esberg som också röstade för bordläggning har tackat nej till intervju med Yle Österbotten medan vi inte har lyckats nå Erika Biskop.

Totalt 10 ledamöter var på plats i församlingsrådet då ärendet behandlades i början av september. Sex röstade för bordläggning; Bodil Sjöberg, Trygve Borg, Juliana Sten, Erica Nygård, Tomas Enlund och Peter Esberg.

Fyra röstade för fortsatt behandling; Per Stenberg, Benita Haals, Erika Biskop och Sonja Smedjebacka.