Hoppa till huvudinnehåll

Utrikes

Turkiets president Erdoğan är besviken på EU

I dag höll Turkiets president Recep Tayyip Erdoğan tal framför landets parlament som sammanträdde för första gången efter sommarpausen.

I talet sa han bland annat att Turkiet inte längre förväntar sig något av EU. Erdoğan säger att Turkiet har väntat i 40 år på att få bli medlem i Europeiska Unionen, utan framgång.

Erdoğan hävdade att Turkiet hållit alla sina löften till EU, men att EU däremot nästan inte hållit några av sina löften. Presidenten fortsatte med att förklara att Turkiet inte accepterar några nya krav eller villkor för anslutningsprocessen.

Europeiska rådet har å sin sida i flera år varit oroliga över bland annat rättstatens framtid och den bristande yttrandefriheten i Turkiet.

Källa: AFP, Europeiska rådet

Utrikes

USA:s stöd för Guyana är ”orubbligt” enligt utrikesminister Blinken

USA:s stöd för Guyanas suveränitet är orubbligt. Det var budskapet när USA:s utrikesminister Antony Blinken talade med Guyanas president Mohamed Irfaan Ali, vilket USA:s utrikesministerium meddelar i dag.

Tidigare i veckan stod det klart att Venezuela, enligt landets valmyndigheter, röstat för att annektera två tredjedelar av grannlandet Guyana.

USA stöder dagens gränser som följer en konvention från 1899, och att någon förändring av gränsen inte får ske utan att båda parterna är överens.

Det amerikanska oljebolaget ExxonMobil äger nybyggda oljeriggar utanför Guyanas kust, vilket har bidragit till att det omtvistade området blivit geopolitiskt viktigare.

USAs: president Joe Biden talar bakom ett podie i Vita huset.

USA: Bidens förslag till fortsatt Ukrainastöd blockerades av republikanska senatorer

Ännu inget beslut om fortsatt amerikanskt stöd till Ukraina.

USA:s försvarsminister Lloyd Austin (till vänster) och Sveriges försvarsminister Pål Jonson möttes också på ett Nato-möte i Bryssel den 12 oktober.

Sverige och USA har undertecknat försvarsavtalet DCA

USA får tillgång till baser på 17 svenska orter.

Läget allt spändare mellan Venezuela och Guyana

Venezuela vill att det bildas en venezuelansk provins i regionen Essequibo som hör till Guyana. Detta efter en rådgivande folkomröstning i söndags där 95 procent av väljarna i Venezuela röstade för att annektera de västra delarna av grannlandet.

Venezuela har också beviljat statsägt oljebolag tillstånd att borra olja i området. Tvisten om äganderätten till området tillspetsades efter att oljebolaget ExxonMobil upptäckte olja där år 2015.

Venezuela motiverar sina regionala anspråk med att regionen stals av landet för över hundra år sedan.

Guyana har uppgett att landet begär hjälp av FN:s säkerhetsråd om Venezuela går vidare med sina planer.

AFP