Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

”Kvinnor får inte ha muskler” – många har utsatts för könsdiskriminering inom sin idrottshobby

En vältränad kvinna tar på sig ett par boxningshandskar.
Bildtext Många unga personer har fått höra att deras val inte passar deras kön.
Bild: Yuri Arcurs / Mostphotos

Könsnormer har ett starkt fotfäste i vårt moderna samhälle. När våra fysiska kroppar sätts i gång och vi utmanar varandra sticker skadliga könsstereotyper upp sina fula huvuden. Det här har föreningen Plan tagit tempen på.

I en färsk undersökning som Plan låtit göra säger var femte ungdom och ung vuxen att de inom sin idrottshobby har utsatts för förminskande eller negativa kommentarer på grund av sitt kön.

Något fler flickor än pojkar har svarat ja på frågan, men undersökningen visar att det är en vanlig upplevelse bland såväl män som kvinnor. I enkäten deltog personer i åldern 15–29 år.

Ungeför en femtedel svarade ja på frågan, något fler flickor än pojkar.

Enkäten omfattade hela Finland, och besvarades av drygt 1 000 personer.

Vanligaste fallet: Den här sporten passar inte tjejer

Nästan hälften av flickorna som råkat ut för könsdiskriminering (de som svarade ja på första frågan) säger att de fått höra att sporten de utövar inte är lämplig för flickor.

Nästan en tredjedel av dem har fått höra att flickor ändå alltid är sämre än pojkar, och en femtedel har fått höra kommentarer riktade direkt mot deras utseende i stil med ”kvinnor får inte ha muskler”, eller att de är för korta.

”Den diskriminering som unga människor utsätts för synliggör hur skadliga könsnormer påverkar unga människors liv”, säger Ossi Heinänen som är generalsekreterare vid Plan International Suomi i ett pressmeddelande.

Bland pojkarna som utsatts för könsdiskriminering svarade en fjärdedel att också de fått höra att deras gren inte är lämplig för deras kön.

En femtedel av dem säger att de utsatts för förtal i stil med rasistiska skällsord och aggressiva kommentarer.

Heinänen påpekar att många av de maskulina könsnormer som pojkar kommer i kontakt med inom idrotten är skadliga.

”Det är ohållbart att skadliga attityder har ett så stort inflytande inom idrotten. Idrott borde vara en hobby som ökar välmåendet och självförtroendet för alla”, säger Heinänen.

Två av tre har påverkats positivt av stödjande kommentarer

I undersökningen frågades det också huruvida man fått någon typ av stödjande kommentarer som haft en positiv inverkan. På den frågan svarade två tredjedelar ja.

Det vanligaste är att man fått komplimanger om sin kompetens och talang.

Å andra sidan svarade var fjärde nej på frågan.

”Varje ung person förtjänar att få beröm och uppmuntran när hen idrottar. Uppmuntran är viktigt i idrotten, men det hjälper också unga att tro på sig själva och sina förmågor utanför idrotten”, säger Heinänen.

Källa: Plan International Suomi