Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

Vanda växer och vill satsa på unga – simhall, kulturhus och nya daghem finns med i budgetförslaget

Uppdaterad 03.10.2023 10:55.
Håkansböle gårds huvudbyggand i ljust trä och med vita knutar.
Bildtext Vanda stads budgetförslag presenterades under måndagen av stadsdirektör Pekka Timonen. Håkansböle gård ska bland annat renoveras.
Bild: Heini Rautoma

I budgetförslaget för 2024 satsar Vanda på utveckling av staden och på investeringar. Särskilda satsningar görs inom utbildning, småbarnspedagogiken och stadskultur.

Stadens långsiktiga ekonomiska balansering har gett resultat och en minskad skuldsättning ger staden möjlighet att genomföra investeringar som säkrar framtida tillväxt och utveckling, säger stadsdirektör Pekka Timonen.

Enligt stadens budgetförslag görs det särskilda satsningar på utbildning, småbarnspedagogik och stadskultur nästa år.

Fyra nya daghem byggs i Kivistö, Korso, Myrbacka och Håkansböle. De gamla lokalerna ersätts av nya och antalet daghemsplatser utökas från 225 till 619.

Fem skolor kommer även att renoveras eller byggas ut. Dessutom inleds byggandet av yrkesskolan Varias nya campus i Veckal och planeringen av Dickursby kompetenscampus fortsätter.

Inom småbarnspedagogiken förutspås det finnas 68 lediga tjänster och inom grundskolan 64 lediga tjänster.

Investeringar de kommande åren

En stor investering är bygget av Vanda spårvagn som planeras starta hösten 2024 och vara klart 2029. Spårvagnen ska vara i trafik mellan Mellungsbacka i Helsingfors och Helsingfors-Vanda flygfält.

Projektet beräknas kosta 606 miljoner euro varav Vandas andel totalt är 414 miljoner euro. I budgetförslaget för 2024 spenderas 9 miljoner euro på projektet.

Dessutom investeras det i stadskultur och hälsa.

Hit räknas bland annat byggandet av Elmo simhall och idrottspark i nordöstra Vanda. Renoveringen av kulturhuset Vernissa kommer att bli klar och renoveringen av huvudbyggnaden på Håkansböle herrgård påbörjas. Även Hanaböle träsks bastur ska renoveras.

Vanda växer

Vanda förutspås fortsätta växa. En befolkningsökning på över 4000 personer väntas till 2024. Men om byggandet av bostäder inte kommer igång på sikt kan Vandas befolkningsökning sakta av.

Skatteprocenten har rundats upp till 6,40 procent från 6,36 procent. Det beror på att inkomstskattesatserna ska rapporteras med en noggrannhet på 0,1 procentenhet från och med år 2024.

De sammanlagda verksamhetsinkomsterna i budgetförslaget uppgår till 343 miljoner euro och verksamhetsutgifterna till drygt en miljard euro.

Ett budgetunderskott på tre miljoner euro förutspås till slutet av nästa år. Det beror till viss del på att den pågående recessionen hämmar tillväxten av skatteintäkterna. En annan orsak är att byggandet av nya bostäder i år har minskat drastiskt jämfört med 2021-2022, vilket minskat stadens intäkter av markförsäljning.