Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Snart avgörs sysselsättningsfrågan i Österbotten – Nykarleby spelar ofrivillig vågmästare

Kollage av en glasdörr och ett ankare vid en älv.
Bildtext Den 24 oktober beslutar stadsfullmäktige i Nykarleby vilket sysselsättningsområde staden ska tillhöra från och med 2025. Samma sak ska man ta ställning till i övriga kommuner innan utgången av oktober.
Bild: Yle

Nykarleby har en nyckelroll när det ska avgöras hur många sysselsättningsområden som bildas i Österbotten. Samtidigt närmar sig kommunerna kring Vasa varandra.

Innan utgången av oktober ska alla kommuner meddela vilket sysselsättningsområde de vill tillhöra från och med 2025, då ansvaret för arbets- och näringstjänsterna överförs från staten till kommunerna.

I Österbotten finns fortfarande flera alternativ på bordet. De senaste veckorna ser det mer och mer ut som att kommunerna kring Vasa kommer att bilda ett gemensamt sysselsättningsområde, medan det fortfarande finns frågetecken i de norra och södra delarna av landskapet.

Under den här veckan görs den sista finslipningen av avtalet för ett sysselsättningsområde som potentiellt omfattar hela Österbotten och där Vasa fungerar som ansvarskommun. Efter det ska frågan behandlas i respektive kommuns politiska organisation.

Redan nu har man gjort en del förändringar från det ursprungliga förslaget.

– Justeringarna var kanske inte så många, men ändå väsentliga för kommunerna i Österbotten, säger Vasa stads koncernförvaltningsdirektör Jari Karjalainen.

I det första utkastet till avtal om sysselsättningsområde hade Vasa egen majoritet i det beslutande organet, vilket väckte en del missnöje. I det nya förslaget sitter Vasa på cirka fyrtio procent av makten, lite beroende på vilka kommuner som sist och slutligen kommer med.

Jari Karjalainen utanför styrelsegården i Vasa.
Bildtext Vasas koncernförvaltningsdirektör Jari Karjalainen hoppas att så många kommuner som möjligt vill vara med i sysselsättningsområdet.
Bild: Yle/Anna Wikman

Börjar bli bråttom

Enligt Karjalainen har de övriga kommunerna varit positiva till det nya förslaget, och det verkar finnas en vilja att bilda ett gemensamt österbottniskt sysselsättningsområde. Frågetecknen finns i Kristinestad och Jakobstadsregionen, säger Karjalainen.

På tisdag kväll hålls en aftonskola i Pedersöre där tjänstemän och beslutsfattare i Jakobstadsregionen diskuterar bildandet av ett eget sysselsättningsområde. Karjalainen hoppas ändå att kommunerna i landskapet inte väljer att gå skilda vägar.

– Vi och många andra kommuner ser ett värde i att Österbotten skulle kunna hålla samman i den här frågan.

Vi och många andra kommuner ser ett värde i att Österbotten skulle kunna hålla samman i den här frågan

Jari Karjalainen, koncernförvaltningsdirektör i Vasa

Korsholms kommundirektör Rurik Ahlberg säger att det börjar bli bråttom, eftersom frågan ska avgöras i fullmäktige innan utgången av oktober.

– Vi närmar oss varandra, i alla fall ganska många kommuner.

Korsholm presenterade tidigare ett eget avtalsförslag som alternativ till Vasas, eftersom man ansåg att de övriga kommunerna skulle ha en för liten representation i det gemensamma beslutsorganet. När förhandlingarna går vidare är det en modell med Vasa som ansvarskommun, men med en justerad representation, man satsar på.

Enligt Ahlberg har man även gjort andra justeringar som förbättrar avtalet.

– Jag hoppas att man överallt i Österbotten försöker skapa ett område som täcker hela regionen. Det är en stor strategisk fördel.

Medelålders man i kostym står på väg, tittar in i kameran.
Bildtext Det nya avtalsförslaget är betydligt bättre än det ursprungliga, säger Korsholms kommundirektör Rurik Ahlberg.
Bild: Yle/Markus Bergfors

Nykarleby har en nyckelposition

I Nykarleby övervägs i nuläget två alternativ: ett gemensamt område i Österbotten med Vasa som ansvarskommun eller ett eget område för de fem kommunerna i Jakobstadsregionen.

– Det lutar mot att vi föreslår för stadsstyrelsen att Nykarleby går in för ett sysselsättningsområde där Vasa är värdkommun, säger stadsdirektör Martin Norrgård.

Ifall det går så skulle det innebära att det inte blir något sysselsättningsområde i Jakobstadsregionen, åtminstone om man går enligt ministeriets riktlinje att arbetskraften i området ska bestå av minst 20 000 personer. Den gränsen når inte de fyra övriga kommunerna tillsammans. Områden kan dock beviljas dispens enligt vissa kriterier.

– Det är beklagligt att Nykarleby får en vågmästarroll i det avseendet. Det är inget vi eftersträvar.

Man i svart tröja sitter vid ett skrivbord.
Bildtext Nykarlebys stadsdirektör, Martin Norrgård.
Bild: Jakob Lillas / Yle

Norrgård ser för- och nackdelar med båda alternativen. Ett mindre område kan reagera mer aktivt utifrån sina egna behov, medan ett större område skulle bevara en stor del av dagens organisation.

Det som i dag utgör Österbottens arbets- och näringsbyrå kommer redan att splittras en aning i och med att kommunerna i Mellersta Österbotten bildar ett eget sysselsättningsområde med Karleby som huvudort.

För stram tidtabell

Norrgård säger att reformen av arbets- och näringstjänsterna är en stor omställning, men att den ganska långt har hamnat i skuggan av vårdreformen. Han tror ändå inte att skillnaden kommer att vara så påtaglig för de kommuner som inte agerar värd för ett område.

– Det blir intressant att följa med. Kommunen får en mycket mer direkt roll vad gäller arbetskraften i framtiden.

Med handen på hjärtat har det gått för snabbt och varit för dåligt styrt från ministeriets håll

Martin Norrgård, stadsdirektör i Nykarleby

Förändringen i sig ser Norrgård inte som dålig. Däremot är han kritisk mot genomförandet.

– Med handen på hjärtat har det gått för snabbt och varit för dåligt styrt från ministeriets håll.

Nu har det i praktiken uppstått olika konstellationer som funderar på vilket område de ska tillhöra. Med tydligare direktiv från Arbets- och näringsministeriet från första början hade man kunnat undvika den situationen, anser Norrgård.

– Det hade gett arbetsro åt alla berörda och saken hade kunnat skötas på ett mer professionellt sätt.

Diskussion om artikeln