Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Pargas organisationsförändring vållar problem både hos personal och politiker: ”Mest har det nya livskraftsutskottet diskuterats”

Uppdaterad 03.10.2023 10:29.
Ett gult betonghus med tre våningar.
Bild: Carmela Johansson / Yle

Flera av Pargas stads anställda är missnöjda med den organisationsförändring som trädde i kraft i början av året. En del politiker anser att omorganiseringen bör utvärderas redan nu.

På måndagskvällen fattade Pargas stadsstyrelse beslut om att inleda rekryteringen av en ny stadsdirektör till staden. Men flera inom Pargas stads personal är besvikna på de händelser som ledde till att Patrik Nygrén valde att avgå som stadsdirektör i september.

I en skrivelse som skickades ut till alla förtroendevalda i stadsfullmäktige i början av september står att personalens försämrade trivsel och välmående beror på den nya organisationsförändringen, som tyvärr inte fungerar så bra. I skrivelsen underströks att problemen inte beror på stadsdirektörens ledarskap och att det är ohållbart att byta ut stadsdirektören just nu.

Skrivelsen har undertecknats av 54 av stadens anställda som arbetar i stadshuset eller på områdeskontoren. Namnen samlades in under en eftermiddag och på grund av den korta tiden tillfrågades inte anställda inom bildningssektorn eller de som arbetar ute på fältet.

Skrivelsen är ett resultat av ett missnöje som har grott i flera månader hos personalen. Merja Fredriksson (SFP) medger att många tagit kontakt med henne redan under våren och sommaren och oroat sig över att den nya organisationen inte fungerar.

– Mest har det nya livskraftsutskottet och hur det fungerar eller inte fungerar diskuterats, men också att de nya tjänsteinnehavarna inte verkar känna till sitt arbetsfält så bra. Överlag verkar det som att organisationsförändringen som helhet varit lite för ny för oss. Vi politiker och anställda är inte vana med sådan kultur och skulle hellre ha nämndmodellen kvar, säger Fredriksson.

Merja Fredriksson poserar utomhus i höstväder. I bakgrunden syns ett gult hus.
Bildtext Arkivbild. Merja Fredriksson tycker att stadens nya organisation borde ses över redan nu.
Bild: Annika Holmbom / Yle

”Vi andra förtroendevalda har hållits utanför”

Fredriksson är också besviken över att ingen verkar ha tagit tag i det missnöje som framkommit hos personalen redan tidigare.

– Vi enskilda förtroendevalda har berättat om det här till stadsstyrelsen, men det har sagts åt oss att det här är styrelsens process och vi andra vanliga förtroendevalda har hållits utanför. Det är inte riktigt rätt och jag tycker inte att vi tidigare fungerat så här, säger Fredriksson.

Vad tycker du om att stadsstyrelsen anser att det bästa är att vänta med att utvärdera den nya organisationen tills en ny stadsdirektör är vald?

– Man borde absolut inte vänta, alla vet att oberoende av vem som väljs till ny stadsdirektör kommer det att ta minst ett år innan stadsdirektören kommit in i sina nya arbetsuppgifter. Jag tycker att politikerna borde ta sitt ansvar och att vi har strukturer som fungerar. Stadsstyrelsen har ett stort ansvar i den här frågan, säger Fredriksson.

Även Maj Björk (SFP) är oroad över situationen och hur personalen ska orka då arbetsuppgifterna måste omfördelas så länge staden saknar en stadsdirektör. Hon konstaterar att personalen nu behöver politikernas stöd för att orka.

”Det är viktigt att finnas till och lyssna”

Fredriksson, Björk och även SFP:s Regina Koskinen hör till de politiker som har förtroende för tidigare stadsdirektör Nygrén. Därför har de tillsammans med några andra politiker valt att skriva en insändare där de vill ge en mer nyanserad bild av debatten.

Koskinen, som även sitter i Pargas stadsstyrelse, medger att Svenska folkpartiet har varit ganska splittrade i misstroendefrågan, men hon konstaterar att alla jobbar för att hitta en lösning, både för stadens men också personalens bästa.

– Jag hör arbetstagarnas oro och jag tänker att det här är något som vi måste se över. Som jag har uppfattat är det här något som ska göras tillsammans med den nya stadsdirektören då vi kommit så långt i processen, säger Koskinen.

En kvinna med mörkt hår håller i en mikrofon.
Bildtext Arkivbild. Regina Koskinen tycker att det är viktigt att personalen blir hörd.
Bild: Nina Bergman/Yle

Det kan dröja flera månader innan staden har en ny stadsdirektör, är det verkligen vettigt att vänta med konkreta åtgärder tills dess?

– Personalen är det viktigaste vi har och det är viktigt att finnas till, lyssna och ta det som personalen känner på allvar. Visar det sig att det finns saker som vi måste ta itu med, så är det inte främmande för mig att ta itu med det i ett tidigare skede, men jag kan inte tala för hela styrelsen, säger Koskinen.

”Personalens välmående är viktigt”

Pargas stadsstyrelses ordförande Gilla Granberg är medveten om det missnöje som finns bland personalen inom Pargas stad. Hon säger att hon och stadsfullmäktigeordförande Tomas Björkroth har träffat en del av personalen i slutet av september och de kommer att ordna nya tillfällen där personalen blir hörd också i oktober. Stadsstyrelsen diskuterade även personalens oro under sitt möte på måndagen.

– Ledningsgruppen kommer att ta tag i frågan snabbt och tar sannolikt hjälp utifrån för att återfå arbetsron bland dem som känner sig besvikna bland personalen. Personalens välmående är viktigt, säger Granberg.

En kvinna framför en tavla.
Bildtext Gilla Granberg lovar att lyssna till personalen.
Bild: Carmela Johansson / Yle

Pargaspolitiker kommenterar missnöjet bland stadens personal

5:55

Diskussion om artikeln