Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Ett steg framåt för Åbo spårväg: Nu inleds ännu ett planeringsskede innan politikerna kan lägga sin röst

En visualisering av hur Hertigshörnet nära Åbo hamn skulle se ut med spårvägar och spårvagnar.
Bildtext En visualisering av hur Hertigshörnet nära Åbo hamn skulle se ut med spårvägar och spårvagnar.
Bild: Turun kaupunki

Nu är generalplanen för Åbo spårväg klar och godkänd. I höst ska man planera hur spårvägen ska förverkligas. Stadsfullmäktige röstar inte om spårvägen innan slutet av år 2025, då alla planer är klara.

På måndagen godkände stadsstyrelsen generalplanen för Åbo spårväg som ska gå mellan hamnen och Kråkkärret.

Under stadsstyrelsens möte kom Sannfinländarna med ett remitteringsförslag. Sannfinländarna ville göra om generalplanen enligt fullmäktigebeslutet från 2020 då rutten skulle gå via resecentret, och inte genom Åbo centrum som nu föreslås. Remitteringsförslaget föll med rösterna 12–2 för den nuvarande generalplanen.

Enligt generalplanen ska spårvägen gå genom Åbo centrum, med rutten Humlegårdsgatan, Eriksgatan, Aningaisgatan, Nylandsgatan och Tavastgatan. Ändhållplatsen kommer enligt generalplanen att ligga på Skräddargatan i Kråkkärret. Rutten kommer att vara cirka 12 kilometer lång.

En bild av en spårvagn med Åbo domkyrka i bakgrunden. Det är frågan om en visualisering hur det skulle se ut ifall en spårväg skulle gå igenom Åbo centrum.
Bildtext Enligt generalplanen ska spårvägen gå genom Åbo centrum.
Bild: Åbo stad

Infrastrukturinvesteringarna beräknas uppgå till 344 miljoner euro. Staden utgår ifrån att staten finansierar 30 procent av kostnaderna. Själva spårvagnarna uppskattas kosta 42 miljoner euro.

Nu ska förverkligandet planeras – planeringen kostar 16 miljoner

Generalplanen är grunden för det nästa planeringsskedet; hur spårvägen ska förverkligas.

Under två år ska staden göra ännu mer precisa planer, kalkyler, och utredningar innan fullmäktige ska ta ställning till om det överhuvudtaget blir en spårväg i Åbo.

I planen strävar man efter att bevisa att investeringen betalar igen sig själva på lång sikt, skriver Åbo stad i ett pressmeddelande. Man menar att spårvägen bland annat kommer att göra staden mer lockande för nyinflyttare.

Samtidigt påbörjar man de åtgärder för att förnya bostadsområden som ligger längs rutten, bland annat genom att höja servicenivån, skriver staden i pressmeddelandet.

Planeringen kommer att kosta cirka 16 miljoner, berättar stadsstyrelsemedlem Ulla Achrén (SFP).

En del politiker hade hellre röstat om spårvägen redan nu

Planeringskostnaderna har redan tidigare lett till diskussioner inom partierna. En del anser att spårvägsfrågan borde ha förts till fullmäktige redan nu då generalplanen är klar. Bland annat röstade SDP under sitt möte om huruvida planeringen av spårvägen borde upphöra.

Enligt SFP:s Ulla Achrén finns det också politiker inom andra partier som tycker att man i nuläge borde ha röstat i frågan.

– Även jag representerar den falangen som tycker att ärendet borde föras till fullmäktige redan nu. Jag tycker att det redan fanns så många argument för och emot spårvägen i Åbo att man kunde ta beslutet redan nu, säger Achrén.

Achrén påpekar att diskussionen inte fördes under stadsstyrelsens möte på tisdagen eftersom partierna hade tolkat det så att det skulle gå mot överenskommelserna i borgmästarprogrammet, och partierna vill inte äventyra borgmästarprogrammet.

Spårvägen blir en valfråga – röstningen sker i slutet av år 2025

I slutet av år 2025 för man investeringen vidare för behandling i Åbo stadsfullmäktige. Det betyder att det hinner bli kommunalval innan det slutliga beslutet fattas. Kommunalvalet ordnas våren 2025 och Achrén tror att spårvägen kommer att bli en stor valfråga i Åbo.

Villkoret för investeringsbeslutet för spårvägen i Åbo är att staten deltar i planerings- och byggnadskostnaderna med en andel på minst 30 procent.

Diskussion om artikeln