Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Svenskt företag funderar på att utvinna energi vid gruvan i Korsnäs

Uppdaterad 03.10.2023 16:39.
Drönarbild av gruvområdet i Korsnäs
Bildtext Gruvområdet i Korsnäs.
Bild: Kim Blåfield / Yle

Ett par företag vill utreda möjligheterna att väcka liv i det gamla gruvområdet i Korsnäs. Finländsk-australiska Bambra vill leta malm och svenska Mine Storage International vill utreda om det går att använda gruvan till energiproduktion- och lagring.

Kommunstyrelsen i Korsnäs godkände på måndag kväll avtal med företagen som ger dem tillgång till gruvområdet.

Använda gruvans vatten för energiproduktion

Mine Storage International har under våren/sommaren 2023 varit i kontakt med kommunen och diskussioner har förts kring möjligheterna att använda gruvan i Korsnäs för energiproduktion. För att bolaget ska kunna utreda vidare om det finns möjligheter att anlägga ett pumpkraftverk vid gruvan ansöker man om markägarens tillstånd.

Avtalet ger företaget rätt att utföra undersökningar som kan omfatta nivåmätningar, vattenprovtagning, naturvärdesinventering, provtagning av stenmaterial för laktester och dylika andra icke-förstörande provtagningar.

Mine Storage är ett energilagringsföretag, som lagrar energi i gamla nerlagda gruvor.

I Korsnäs skulle det fungera så att vatten pumpas upp ur gruvgångarna till ytan för att sedan släppas ner via en anläggning som producerar energi.

Ser då Mine Storage några möjligheter med den vindpark som planeras till havs utanför Korsnäs?

– Nu ligger det en bit framåt i tiden men generellt kan jag säga att ett energilager kan vara ett attraktivt komplement till annan förnybar energi. För att göra det lite enkelt så kan t.ex. vindkraft producera mer energi om det finns lagringskapacitet i elnätet, säger Robert Magnusson, marknadsansvarig för Finland.

Nedgång till gruvschakt
Bild: Kim Blåfield / Yle

”Ganska lovande”

Bambra, med bas i Uleåborg, har under sommaren diskuterat möjligheterna att inleda malmletning och prospektering på området och har lämnat in handlingar för att beviljas tillstånd av Tukes. Korsnäs kommun valde att ge det samtycke som behövs för att Tukes ska kunna godkänna malmletningstillståndet.

Bambra ägs till över 50 procent av ett börsbolag från Australien; Prospech Limited.

– Gruvan är på en bra plats om man tänker på produktion. Transportmöjligheterna är bra, säger Tapani Hyysalo på Bambra.

– De analyser som vi redan har gjort är ganska lovande, fortsätter Hyysalo.

Nu genast vill man börja undersöka gruvresthögarna på området.

Mer avancerade studier och provtagningar skulle pågå ännu år 2025, bland annat för att bedöma lönsamheten ekonomiskt.

Bambra har ingen gruvdrift ännu i det här skedet och deras undersökningar finansieras därför via investerare, inte genom omsättning från gruvoperationer.

De två företagen tror inte att deras projekt kommer att utesluta varandra, det ska gå att samexistera.

Helbild av gruvtornet i Korsnäs
Bild: Kim Blåfield / Yle

Förorenad mark

Den gamla blygruvan i Korsnäs var verksam åren 1961-1962 samt 1964-1972. I området bröts och anrikades blyhaltig malm och förutom blyanrikningen producerade gruvan även anrikade lantanider.

I våras rapporterades att marken på gruvområdet är kraftigt förorenad av bly. När det blev klart valde Korsnäs kommun att stänga delar av den vandringsled som går över gruvområdet. De senaste åren har området börjat användas för rekreation och turism.

På Västkustens miljöenhet kan man inte ännu i det här skedet uttala sig om hur föroreningen påverkar ovan nämnda planer.

– Rent allmänt kräver säkert deras planerade verksamhet någon form av myndighetstillstånd om de ska förverkligas och då i den tillståndsprocessen granskas om de kan genomföras eller ej, skriver chefen för miljövården Anna-Maria Mattfolk i ett mejl.

Robert Magnusson på Mine Storage säger att allt börjar med att undersöka läget med miljön på området.

Kommundirektör Christina Båssar säger att den slutliga statliga rapporten om miljöproblemen borde bli klar till hösten.

Hon hoppas att blyhögen på området ska kunna komma till användning, exempelvis att Bambra skulle ha nytta av den.

”Rätt i tiden”

Det här är inte första gången som någon visar intresse för gruvområdet. Men kommundirektör Christina Båssar tycker att det känns annorlunda den här gången.

– Jag är väldigt hoppfull och jag tycker att det ligger rätt i tiden. Jag ser det som en stor möjlighet för Korsnäs kommun att få igång nya näringar.

Porträttfoto av kvinna med ljus jacka
Bildtext Christina Båssar
Bild: Kim Blåfield / Yle

Gruvdrift är förstås något som långt ifrån alla ser som något positivt.

Vad tänker du om gruvdrift i dagens värld?

– Vi pratar inte om så storskalig gruvdrift. Om man till exempel ser på Kiruna, att hela Korsnäs skulle behöva flyttas. Det är i mindre skala och därför borde det också vara möjligt.

Osäker tidtabell

Både Mine Storage och Bambra är försiktiga med att uttala sig om tidtabellen. Mine Storage bedömer att ett optimalt scenario är att verksamheten är igång efter fem år.

På Bambra säger Tapani Hyysalo att en rätt typisk tidtabell är 5-7 år och efter det börjar man bygga gruvan. Men i det här fallet existerar förstås gruvan redan.