Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Detaljplan från 1855 ska förnyas i Vasa – invånarna får tycka till om utvecklingen av Sandö och Inre hamnen

Drönarfoto av Sandö med Vasa centrum i bakgrunden
Bildtext Sandö är mest känd för sin badstrand, men där finns även en bastu för vinterbad, en park, en scen och småbåtshamn.
Bild: Kim Blåfield / Yle

På Sandö i Vasa gäller ännu Vasas första detaljplan från 1855, men den ska nu förnyas. Planläggningsarkitekten Emma Widd, tycker det är synd att ersätta den gamla detaljplanen men att det behövs.

Detaljplan 0001 står det när man tar upp planläggningen över Sandö i Vasa. En plan som varit i bruk i nästan 170 år. På andra sidan vattnet, i Inre hamnen, längs strandpromenaden vid Hovrättsparken, Kuntsi och Academill, är detaljplanerna inte mycket nyare utan härstammar från början av 1900-talet.

– Det är ganska unikt att den har lyckats finnas kvar så länge. Jag tror att det är en av de äldsta detaljplanerna i Finland som ännu är i kraft. Det är först och främst ett parkområde så det är säkert därför man inte har behövt bygga där och då har man kanske inte heller tyckt att det behövs en ny detaljplan, berättar planläggningsarkitekt Emma Widd.

Nu ska staden ändå förnya planerna för området, hur känns det att börja ändra på en detaljplan från 1855?

– Det är lite synd faktiskt att ersätta den gamla detaljplanen, men när den är så gammal så styr den i praktiken inte längre utvecklingen av det här området. Så det är samma som att vi inte skulle ha någon detaljplan. I och med att det ändå händer ganska mycket, och det finns många olika idéer för hur man ska utveckla området så behöver vi en aktuell detaljplan, säger Widd.

Kvinna står på asfalterad brygga med vatten och en bro i bakgrunden.
Bildtext Vasa stads planläggningsarkitekt Emma Widd. I bakgrunden syns gångbron till Sandö som hör till området där planläggning ska förnyas.
Bild: Markus Bergfors / Yle

Själva området kring Inre hamnen och Sandö ligger centralt och är en populär plats att röra sig på, med många olika funktioner som badstrand, parkområde, båthamn, vinterbadplats, restauranger och konstmuseum.

– Stränderna i sig är väldigt viktiga för Vasaborna. Det här är ett område som säkert alla Vasabor använder på något sätt, säger planläggningsarkitekt Emma Widd.

Bättre möjligheter för cykel- och gångbanor

I planläggningen utgår de från Vasas strategi att bli en klimatneutral, lycklig och välmående stad. Det här syns konkret bland annat i satsningar på att få en bättre cykelväg genom området.

– På andra områden har Vasa fått högklassiga cykel- och gångbanor längs stränderna. Det är väldigt attraktivt att röra sig längs stränderna. Sen har vi också tänkt utreda om man kunde ha en gång- och cykelväg över till Sandö från Sandögatan. Rekreationsfunktionen på området är ganska stor, säger Widd.

Sen har vi också tänkt utreda om man kunde ha en gång- och cykelväg över till Sandö från Sandögatan

Emma Widd

Genom området går också en järnväg, som sträcker sig från Vasas järnvägsstation ut till hamnen på Vasklot. Järnvägen används sällan i dagsläget, men planer finns på att den ska börja användas mer till både person- och godstrafik. Det här kunde bland annat påverka möjligheten att ordna Vasa Festival i Inre hamnen.

– När det blir verklighet kommer det att ändra hur vi kan använda stranden. Så i samband med detaljplanen kommer vi att utreda om det finns något alternativ till var man kunde ha festivaler. Det kanske kan bli lite svårt i framtiden, om det blir mer trafik på järnvägen, att ha det på det här området, konstaterar Widd.

Drönarfoto vid Inre hamnen i Vasa
Bildtext Ifall järnvägen på området börjar användas mer i framtiden kan det bli svårt att ordna festivaler i Inre hamnen.
Bild: Kim Blåfield / Yle

Widd säger att det inte finns något specifikt som de ska detaljplanlägga och få in på området, utan säger att de är öppna för idéer och förslag. För tillfället finns också en enkät öppen på Vasa stads hemsida där invånvarna uppmanas kommentera området.

– Vi vill gärna att Vasaborna, och alla som använder området, ska delta i planeringen så att det kan vara en viktig plats för alla. Vi har fått in ungefär 200 svar nu, men vi tar gärna emot mer. Så man kan gå in på nätet och svara på enkäten, och på det sättet delta i planeringen.

Enkäten är öppen till 11 oktober.

Diskussion om artikeln