Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Fritidsbåtar jämställs med mindre lastfartyg – ägaren kan tvingas betala tusentals euro för litet oljeutsläpp

Uppdaterad 05.10.2023 09:53.
Olja i vatten intill en strand.
Bildtext Arkivbild. Oljeolyckor kan leda till miljöskador på många stränder.
Bild: Pia Santonen / Yle

Nu efter sommaren ska båtägare se över sina båtar. Det är viktigt att det görs, för till exempel bränsleolyckor eller oljeolyckor kan leda till väldigt stora utgifter för ägare till småbåtar.

Det fick en båtägare i Västra Finland erfara. Han tankade i början av sommaren sin båt, och använde en stor summa pengar på bränsle.

– Han brukade tanka båten en gång per år för att kunna använda båten resten av sommaren i Skärgårdshavet. Men det blev ett mekaniskt fel och tanken tömdes snabbt, säger Mika Laapio, som är chef för brottsbekämpningsenheten vid Västra Finlands sjöbevakningssektion.

Utsläppet åtgärdades innan det blev några större miljöskador. Men förutom att båtägaren förlorade allt bränsle borde myndigheterna enligt lagen påföra en oljeutsläppsavgift, en avgift som bestäms enligt hur stort utsläppet är och hur stor båt det är fråga om.

– Problemet är att miljöskyddslagen för sjöfarten behandlar fritidsbåtar och yrkestrafikanter helt lika. Påföljderna för en fritidsbåtsägare kan vara ganska stora jämfört med ett rederi, säger Laapio.

Miljöskyddslagen placerar alla fritidsbåtar i samma grupp som fartyg med en bruttodräktighet (GT) under 3 000, det vill säga som ett lastfartyg på knappt 100 meter. Minimiavgiften är 4 278 euro för ett litet utsläpp. Är utsläppet 50 – 1 000 liter mineralolja så är oljeutsläppsavgiften 8 556 euro.

– Det känns inte rättvist eller resonligt på något vis, men i det här fallet gjorde vi en helhetsbedömning av situationen och konstaterade att båtägaren inte hade kunnat hindra utsläppet, trots det i lagen beskrivna strikta ansvaret, säger Laapio.

En stor båt med mast, kanske trålare som håller på att sjunka i vatten, nära strand.
Bildtext Oljeutsläpp från en gammal båt som sjönk vid en brygga i Lappvik 2021.
Bild: Yle / Patrik Rosström

Gränsbevakningsväsendet kan i särskilda fall sänka eller helt låta bli att ta ut avgiften, om ”omfattningen och verkningarna av utsläppet ska betraktas som ringa”. Men det ska avgöras från fall till fall. I Sverige är fritidsbåtarna befriade från en motsvarande vattenföroreningsavgift.

– I Sverige gäller avgiften bara yrkestrafik, kanske just för att avgiften anses vara orimlig, säger Laapio.

Övergivna trålare och fritidsbåtar orsakar oljeskador

Internationella sjötransporter av olja har ökat allt sedan 1970-talet, men antalet oljeskador som orsakats av fartyg har minskat. Ännu på 1990-talet skedde det årligen stora oljeutsläpp på över 700 ton och det skedde i medeltal 7,7 stora oljeutsläpp varje år. I fjol skedde inget stort oljeutsläpp.

Mika Laapio är glad över hur få utsläpp av mineralolja det är nuförtiden.

– Alla vet vilka verkningar det skulle kunna ha för miljön, för förr eller senare kommer utsläppet i land, och då berör det många i hela skärgården, säger Laapio.

Brännolja i havsvatten.
Bildtext Oljeutsläpp berör många då oljan når stranden.
Bild: Veronica Westerlund / Yle

Också de små oljeutsläppen minskar. År 2021 upptäcktes sammanlagt 12 oljeutsläpp i finska vatten, enligt HELCOMs statistik. År 2022 fick Gränsbevakningsväsendet vetskap om sex oljeutsläpp inom Finlands havsområden. De utsläppen man upptäckte skedde i närheten av hamnar eller kusten och de var små.

– Det är exempelvis utsläpp från övergivna trålare och just från fritidsbåtar som fått tekniska problem, exempelvis så att en bränsletank tömts i havet då en bränsleslang brustit, säger Laapio.

Oljeutsläppen har också minskat märkbart i storlek. År 2021 var alla utsläpp i Finland klart under 100 liter, då de exempelvis år 2008 i medeltal var cirka 170 liter.

Artikeln har 5.10.2023 klockan 09.53 ändrats med att Mika Laapios uttalanden har förtydligats.

Diskussion om artikeln