Hoppa till huvudinnehåll

Utrikes

”En milstolpe för att trygga mediefriheten” – den första europeiska pressfrihetslagen godkändes av EU-parlamentet

Polska demonstranter bär EU:s och Polens flagga under en manifestation för pressfrihet
Bildtext En demonstration för pressfrihet i Kraków, Polen i december 2021.
Bild: Beata Zawrzel/NurPhoto/Shutterstock/All Over Press

Massmedias oberoende är under allt allvarligare hot i många EU-länder. Därför behövs europeisk lagstiftning som kan garantera pressfriheten, anser både kommissionen och parlamentet.

Europaparlamentet gav på tisdagen grönt ljus för en första omfattande EU-lagstiftning som ska trygga massmedias oberoende.

– Det här var en milstolpe för att trygga mediefriheten inom EU, sa den föredragande tyska parlamentarikern Sabine Verheyen från EPP-gruppen.

Att mediefriheten är en av demokratins hörnstenar, men samtidigt allt mera hotad i flera EU-länder, återkom ofta i inläggen under debatten inför omröstningen.

– Det handlar inte om att reglera media, utan om att skapa den tryggaste möjliga omgivningen för pressfriheten, konstaterade Renew-gruppens Ramona Strugariu som representerar Rumänien.

Dagens omröstning i Strasbourg innebär att man nu kan inleda förhandlingar med ministerrådet om den slutliga lagtexten.

EU-parlamentariker sträcker upp sina händer under en omröstning i Strasbourg
Bildtext Rösterna föll 448 för lagförslaget, 102 mot och 75 nedlagda röster
Bild: © European Union 2023 - Source : EP

Läget allt mera alarmerande

Mediepluralismen är under speciellt stort hot i länder som Bulgarien, Grekland, Ungern, Malta, Polen, Rumänien och Slovenien. Det var slutsatsen i förra årets rapport om rättsstatsprincipen.

Efter att rapporten hade publicerats vann högernationalistiska Giorgia Meloni valet i Italien och såg till att hennes anhängare tillsattes på alla viktiga poster inom public service-bolaget RAI. Det är ingen ovanlighet i Italien, men Melonis åtgärder beskrivs som de mest radikala hittills.

I Viktor Orbáns Ungern kontrollerar hans Fidesz-parti vad som ska rapporteras och på vilket sätt, i så gott som all statlig och kommersiell media. De få oberoende redaktioner som finns kvar kan numera främst agera på internet.

Ett annat dystert exempel är Grekland där det förekommer allt från påtryckningar från regeringens sida till ouppklarade journalistmord, inklusive bristande juridiskt skydd och spionprogram.

– Lagförslaget är mycket uppmuntrande, det kommer som en frisk fläkt, sa den grekiska EU-parlamentarikern Stelios Kouloglou från Vänstergruppen under debatten i Europaparlamentet.

Förhindra påverkan och övervakning

Det var förra hösten som EU-kommissionen presenterade sitt förslag till en europeisk lag om mediefrihet.

Den ska hindra politisk påverkan och övervakning, garantera en stabil finansiering av rundradiobolagen och ge en insyn i mediebolagens ägarskap. Man föreslår dessutom en oberoende europeisk myndighet som ska övervaka att den nya medielagen följs i EU-länderna.

EU-kommissionären Věra Jourová som driver frågan är själv uppväxt i det forna Tjeckoslovakien och har egna erfarenheter av kommunisttidens medieverklighet, vilket har sporrat henne att jobba för pressfriheten.

– Det var inte lätt att nå hit, för trycket mot den här lagen var enormt, sa Jourová i sitt anförande i EU-parlamentet och erkände att hon är glad över att man har nått en punkt där man kan skapa helt nya villkor för europeisk media.

EU_kommissionären Věra Jourová intar podiet i Europaparlamentet i Strasbourg
Bildtext EU-kommissionären Věra Jourová sa att hon inte tänker tillåta den mediaverklighet som hon upplevde under 25 år i kommunistiska Tjeckoslovakien.
Bild: © European Union 2023 - Source : EP

Debatten om lagen har bland annat handlat om användningen av spionprogram för att övervaka journalister.

Frankrike hör till länder som har velat göra ett undantag i den föreslagna lagen, och tillåta spionprogram i journalisters datorer och telefoner, och menar att det behövs för att skydda medborgare från allvarliga hot.

Det fick 80 olika organisationer att sända en vädjan till Europaparlamentet att förbjuda spionprogrammen.

Enligt Europaparlamentets syn kan användningen av spionprogram motiveras enbart i särskilda fall efter domstolsbeslut, vid misstanke om allvarligt brott.

Betydelsen för Finland

Vid Finlands Journalistförbund (FJF) konstaterar man att grundtanken med den europeiska mediefrihetslagen är ändamålsenlig, med tanken på läget i flera EU-länder.

Men det finns också betänkligheter ur finländsk synpunkt, påpekar Salla Nazarenko som är förbundets sakkunniga i internationella frågor.

– Det är viktigt att den myndighet som ska övervaka lagstiftning är genuint oberoende av EU-kommissionen, konstaterar hon för Svenska Yle och framhåller att public service-verksamhetens oavhängighet är garanterad i finländsk lag.

Den föreslagna EU-lagen bör enligt förbundet därför inte ändra det välfungerande systemet i Finland där media också självkontrolleras av Opinionsnämnden för massmedier.