Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Anställda i Pargas stad är frustrerade över att de förtroendevalda inte inser vidden av problemen: ”Vi är helt utmattade”

Uppdaterad 04.10.2023 11:36.
Pargas stadshus
Bildtext Flera av de som arbetar inom administrationen i Pargas stad är utmattade och uppgivna över de problem den nya organisationen och förvaltningsstadgan har lett till.
Bild: Arash Matin / Yle

Pargas nya organisation och förvaltningsstadga har brister, konstaterar anställda inom Pargas stad. Flera ur personalen är utmattade, men de förtroendevalda inser inte de verkliga problemen.

Organisationsförändringen som Pargas stad genomförde vid årsskiftet är problematisk och den nya förvaltningsstadgan är bristfällig och orsakar extra byråkrati. Det konstaterar flera anställda som arbetar inom administration och förvaltning vid Pargas stad. På grund av ämnets känsliga natur får intervjuobjekten vara anonyma.

I intervjun medverkar flera anställda från olika sektorer inom staden. Samtliga personer arbetar inom administrationen, men med olika arbetsuppgifter.

– Tanken med organisationsförändringen var god. Målet var att slimma organisationen och minska byråkratin, men slutresultatet blev något annat. Det blev en dyr organisation och mer byråkrati.

”Vi är helt utmattade”

Bland den administrativa personalen i Pargas stad har den nya organisationen och förvaltningsstadgan orsakat mycket problem och flera av dem är frustrerade och uppgivna över att inget sker. De är besvikna på politikerna och framför allt stadsstyrelsen som inte vill ta till sig av kritiken och ta tag i situationen.

– Vi är helt utmattade. Det här har pågått länge och det känns hopplöst. Vi vet inte hur vi ska berätta för beslutsfattarna vad problemet är och om de ens vill lyssna.

Sormet tietokoneen näpppäimillä.
Bildtext Arkivbild. För många ur personalen har den bristfälliga förvaltningsstadgan orsakat extra arbete.
Bild: Yle / Eeva Kuivas

”De förtroendevalda verkar inte förstå varför förvaltningsstadgan måste uppdateras”

Ett stort problem är stadens nya förvaltningsstadga som godkändes i slutet av fjolåret. Trots att det redan vid godkännandet konstaterades att den nya förvaltningsstadgan innehåller flera brister och att den måste korrigeras, har så inte skett. Utan en fungerande förvaltningsstadga är det ändå svårt för en kommun att fungera eftersom verksamheten bygger på juridiska beslut.

Personalen framförde redan i fjol höstas då förvaltningsstadgan uppgjordes att den var bristfällig, men det var som om de som arbetade med förvaltningsstadgan inte tog till sig av kritiken. Personalen frågar sig också varför det var så bråttom att genomföra organisationsförändringen och varför man inte utgick från stadens tidigare förvaltningsstadga då man gjorde upp den nya.

– De förtroendevalda verkar helt enkelt inte förstå vikten av att förvaltningsstadgan nu måste uppdateras. Det är som om de tycker att vi bara bråkar, då vi säger att det behöver göras.

Personer som sitter i en fullmäktigesal.
Bildtext Pargas stadsfullmäktige godkände den nya förvaltningsstadgan i slutet av år 2022, trots att det konstaterades att den innehöll flera brister.
Bild: Carmela Johansson / Yle

”Sektorcheferna har inte det kunnande som krävs”

Förutom förvaltningsstadgan har den nya organisationen med flera sektorer också varit en utmaning. Det har varit svårt för de nya sektorcheferna att sköta sina jobb då sektorerna är stora och omfattar vitt separata verksamheter inom staden.

Personalen frågar sig också om en så omfattande organisationsförändring verkligen var nödvändig eftersom stadens olika avdelningar samarbetade mycket också innan den nya organisationen.

– Sektorcheferna har inte det kunnande som krävs för att leda arbetet, men man kan inte kräva att de ens ska ha det kunnandet, då sektorerna är så breda.

”Jag tror inte att de har insett vidden av problemen”

Personalen konstaterar också att det kanske ser positivt utåt med gemensamma kaffestunder och evenemang för personalen och invånarna, men att det inte hjälper om kärnverksamheten saknar en struktur. Politikerna ordnade ett diskussionsmöte för personalen i slutet av september och flera diskussioner är planerade i oktober, men personalen tycker att initiativet kommer alldeles försent.

– Det är helt okej att de vill diskutera, men jag tror inte att de har insett vidden av problemen och att problemen måste adresseras genast.

– Jag blir också irriterad över att stadsstyrelsens ordförande Gilla Granberg säger att personalen känner sig besvikna. Vi känner ingen besvikelse, vi har konkreta problem som måste lösas och de löses inte genom att byta ut stadsdirektören.

Förtroendevalda i Pargas samtalar på café.
Bildtext Arkivbild. Visst är det fint med diskussionstillfällen med beslutsfattare, men utan en fungerande kärnverksamhet löses inga problem.
Bild: Carmela Johansson / Yle

”Om inget händer är risken stor att folk söker andra jobb”

De anställda önskar nu att politikerna i staden tar tag i situationen och uppdaterar förvaltningsstadgan. Förtroendet för de personer som nu leder staden är inte det bästa och de ser det också som problematiskt att samma person sköter flera jobb samtidigt.

– Om inget händer är risken stor att folk söker andra jobb, en del har redan gjort det. Personalchefen har redan sökt sig till ett projekt, det är en signal utåt att allt inte är som det ska.

– Politikerna talar om att se framåt, men problemen försvinner ingenstans genom att vända blad. Stadsstyrelsen har också ett ansvar som arbetsgivare.

Personalen konstaterar även att alla inte är bekväma med att säga vad det tycker under ett diskussionstillfälle och att tröskeln är hög att ta direkt kontakt med förtroendevalda i staden.

– Ett tips är att skicka ut en anonym enkät bland stadens anställda. Då kanske fler vågar berätta vad de tycker.

Diskussion om artikeln