Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Inte värt att försöka lägga ner ryska konsulatet i Mariehamn, bedömer utrikesministeriet

Uppdaterad 03.10.2023 22:08.
Rysslands konsulat i Mariehamn en vårdag. Det finns lite snö på marken utanför trevåningshuset vars översta två våningar är gula. En rysk flagga vajar i en flaggstång och på taket till byggnaden syns en satellitantenn.
Bildtext Frågan om konsulatets vara eller icke vara har väckt debatt och också resulterat i ett medborgarinitiativ.
Bild: Silja Viitala / Yle

Enligt Yles källor är utrikesministeriets utredning av konsulatets ställning inte klar, men tjänstemännen vill bibehålla status quo.

Utrikesministeriet har kommit fram till att Finland inte ska försöka avveckla demilitariseringen av Åland och avskaffa det ryska konsulatet i Mariehamn.

Demilitariseringen innebär att Åland inte befästs eller rustas militärt. Konsulatet är en av de ryska representationerna i Finland.

Enligt sinsemellan oberoende källor som Yle Uutiset har talat med bygger inställningen bland tjänstemännen på utrikesministeriet på att det rent juridiskt skulle vara svårt att ändra på nuläget.

President Sauli Niinistö har beställt en utredning om frågan och den utredningen bereder utrikesministeriet som bäst. Processen har inte kommit längre än till konsultationer och det är oklart när utredningen kan väntas bli klar.

På politisk nivå har man inte diskuterat frågan, vilket innebär att regeringen inte har tagit ställning. Ett medborgarinitiativ har däremot gjorts om att lägga ned konsulatet och det kommer riksdagen att få ta ställning till.

I våras väcktes debatt om en stängning av konsulatet på Åland efter att Ryssland stängde det finska generalkonsulatets filialer i Murmansk och Petrozavodsk. Därefter stängde Ryssland Finlands generalkonsulat i Sankt Petersburg och Finland svarade med att stänga Rysslands generalkonsulat i Åbo.

Konsulatet i Mariehamn finns i ett geopolitiskt viktigt område, vilket väcker oro i Finland, eftersom Ryssland har rätt att övervaka demilitariseringen.

Ålands ställning styrs av tre internationella avtal

Ålands ställning är exceptionell eftersom demilitariseringen av Fredens öar har bekräftats i flera mellanstatliga avtal.

Första gången gjordes det i fredsavtalet efter Krimkriget 1856. Följande gång bestyrktes situationen på 1920-talet, när man kom överens om att Åland hör till Finland. Konventionen om Ålandsöarnas icke-befästande och neutralisering undertecknades år 1921.

Tredje gången var efter vinterkriget i det bilaterala avtal som Finland slöt med Sovjetunionen år 1940 och demilitariseringen ingick också i fördrag efter andra världskriget. I samma veva kom man också överens om ett konsulat på Åland.

Enligt Yles källor är utrikesministeriets inställning i frågan inte helt huggen i sten. Man har ändå kommit till sin nuvarande hållning därför att Finland förespråkar ett regelbaserat system där man håller fast vid internationella fördrag.

Ålands ställning har slagits fast i så många fördrag att det skulle vara komplicerat att riva upp det.

Om Finland ensidigt valde att frångå tidigare överenskommelser skulle Ryssland sannolikt reagera.

Enligt ministeriekällor vill även Sverige hålla fast vid Ålands demilitarisering. Yle har bett om men inte fått en kommentar från Sveriges utrikesdepartement.

President Niinistö har inte kommenterat frågan till Yle.

Artikeln är en översättning och bearbetning av Yle Uutisets artikel Ulkoministeriön arvio: Suomen ei kannata yrittää purkaa Ahvenanmaan demilitarisointia tai lakkauttaa Venäjän konsulaattia av Maria Stenroos. Översättningen är gjord av Sara Torvalds.

Rättelse: Klockan 22.08 rättades Ryssland till Sovjetunionen i stycket om det bilaterala avtalet 1940.