Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Kommunerna i Jakobstadsregionen diskuterade ett möjligt eget sysselsättningsområde: ”Det kommer att fungera oberoende vilket beslut vi tar”

Uppdaterad 04.10.2023 08:40.
Stadshuset i Jakobstad
Bildtext Jakobstad skulle fungera som värdkommun för ett eget sysselsättningsområde för de fem kommunerna i regionen.
Bild: YLE/Chanette Härus

Många saker spelar in när kommunerna ska välja vilket sysselsättningsområde de vill tillhöra. Politiker Yle Österbotten har talat med uttalar sig försiktigt i det här skedet.

På tisdagskvällen samlades politiker och tjänstemän från de fem kommunerna i Jakobstadsregionen till en aftonskola i Pedersöre där man diskuterade bildandet av ett eget sysselsättningsområde.

Som grund för diskussionen presenterades en utredning som samarbetsnämnden i Pedersörenejden har beställt av konsulten Pia Fraktman. I den presenteras även ett förslag till avtalsmodell.

Frågan som ska avgöras innan slutet av oktober är om Jakobstad, Nykarleby, Pedersöre, Kronoby och Larsmo bildar ett eget sysselsättningsområde eller om man ansluter sig till ett område där Vasa fungerar som värdkommun.

Siw Blomqvist-Frostdahl (SFP), stadsstyrelseordförande i Nykarleby, säger att det finns faktorer som talar för att de fem kommunerna bildar ett eget område.

– En sak som lyftes fram är att ett mindre område kan reagera snabbare i olika situationer.

Vart Nykarleby lutar är Blomqvist-Frostdahl försiktig med att uttala sig om.

– Vi har hela tiden sagt att vi har öppna dörrar. Vi spelar med öppna kort och synar alla alternativ.

Förra veckan hölls en aftonskola i Nykarleby där politikerna fick information av landskapsdirektören Mats Brandt och Österbottens arbets- och näringsbyrås direktör Juha Nummela. Bägge instanserna har betonat vikten av att Österbotten hålls samman även efter reformen av arbets- och näringstjänsterna.

Sin egen åsikt i frågan vill Blomqvist-Frostdahl inte heller avslöja.

– Jag vill inte föregå beslutet, utan vi låter processen ha sin gång.

Pendlingsriktning norrut

Bildas ett sysselsättningsområde i Jakobstadsregionen är det Jakobstad som fungerar som värdkommun. Jakobstads stadsstyrelses ordförande Owe Sjölund (SFP) säger att det finns många infallsvinklar i frågan.

– Det är många bollar i luften för tillfället. Vi måste smälta diskussionerna och avtalsförslagen som har kommit och se hur det utfaller.

En sak som talar för ett eget område i Jakobstadsregionen är enligt Sjölund kommunernas naturliga pendlingsområde i nuläget.

– Vi har fem kommuner som har ett stort utbyte av arbetstagare. Det går mer pendling norrut än mot Vasa, det är helt klart.

Stadsstyrelsens ordförande Owe Sjölund (SFP).
Bildtext Owe Sjölund ser för- och nackdelar med båda alternativen.
Bild: Yle/Joni Kyheröinen

Sjölund säger att närheten till kunderna kommer att bli en avgörande aspekt när besluten småningom ska fattas. Att Österbotten skulle splittras som det har varnats för tror han inte på.

– Oberoende hur de här sysselsättningsområdena kommer att se ut så måste de söka samarbete med andra områden. I slutändan tror jag inte att splittring är en realitet, utan det är ett annat sätt att samarbeta.

Han påpekar att man inte ska föra vidare den gamla statliga organisationen som en helhet, utan bygga upp något nytt.

– Vi ska försöka tillämpa servicen närmare den som är i behov av den. Det sker ingen utveckling om vi fortsätter som man har jobbat de senaste trettio åren.

Små påverkansmöjligheter

En skillnad mellan de alternativ som nu finns på bordet är att Vasamodellen styrs av en politiskt tillsatt nämnd, medan ett eventuellt sysselsättningsområde i Jakobstadsregionen skulle styras av en direktion, där det kan ingå tjänstemän och olika typer av experter. Även i Vasamodellen finns dock en styrgrupp bestående av medlemskommunernas högre tjänsteinnehavare.

Sjölund påpekar också att de nordliga kommunernas påverkansmöjligheter i ett sysselsättningsområde som täcker hela Österbotten skulle vara väldigt små.

– Varje kommun måste bilda sig en uppfattning om vad som är rätt och vad som gynnar arbetstagarna och företagen.

Själv säger han sig inte ha någon strikt uppfattning i det här skedet.

– Man måste bara utreda för- och nackdelar och så kommer det att fungera oberoende vilket beslut vi tar.

Artikeln är uppdaterad 4.10.2023 klockan 8.40 med meningen om att Vasamodellen även har en styrgrupp.