Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Hotfulla paket skickades till partikanslier – utreds som terroristbrott, erfar Yle

Polisbilar utanför Vänsterförbundets partikansli i Helsingfors
Bildtext Vänsterförbundets partikansli i Helsingfors utrymdes den 16 februari 2023 på grund av ett suspekt postpaket.
Bild: Emmi Siljamäki / Yle

Sju pågående utredningar av terroristbrott är kopplade till de suspekta postpaket som skickades till parti- och distriktskanslier inför riksdagsvalet våren 2023.

I februari fick Vänsterförbundets och Socialdemokraternas partikanslier i Tammerfors suspekta paket med posten.

Dessutom hade det till Socialdemokraternas distriktskansli i Åbo och till Vänsterförbundets distriktskansli i Björneborg skickats försändelser som uppfattades som hotfulla.

I Helsingfors fanns det tre liknande fall. Ett av dem hade att göra med Vänsterförbundets partikansli. De två övriga fallen har veterligen inte kommenterats i offentligheten.

Terroristiskt motiv

De flesta fallen utreddes till en början som olaga hot. Senare har polisen börjat misstänka att gärningarna begicks i terroristiskt syfte. Centralkriminalpolisen utreder samtliga fall.

Yle har inte fått tag på undersökningsledaren Sanna Springare för en kommentar.

Brott som begåtts i terroristiskt syfte är så att säga normala brott där motivet uttryckligen är terroristiskt.

Ett exempel på ett brott i terroristiskt syfte är olaga hot där motivet är en önskan att skapa rädsla bland allmänheten.

Inget konkret hot

Polisen meddelade i våras att den misstänker att en och samma person skickade paketen till Tammerfors och till Vänsterförbundets kansli i Helsingfors.

Paketen liknade varandra bland annat i och med att de innehöll något slags ledning som skapade föreställningar om att innehållet kan vara farligt.

Enligt polisen orsakade försändelserna ändå ingen konkret fara.

Det är oklart om polisen misstänker någon eller några personer för dåden.

Artikeln är en bearbetad översättning av Yle Uutisets artikel Puolueiden toimistoille lähetettiin uhkaavia paketteja – Ylen tiedot: KRP tutkii terrorismirikoksina. Texten har bearbetats och översatts av Lars Gustafsson.