Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Personalen ska bli hörd lovar politiker och tjänstemän i Pargas – men Grandell undviker att svara på frågor

Uppdaterad 05.10.2023 09:21.
Hanna-Maria Grandell står vid sin cykel. En pojke på cykel cyklar förbi.
Bildtext Hanna-Maria Grandell konstaterar att förändringsarbete alltid består av kompromisser.
Bild: Malin Valtonen / Yle

Den personal som är missnöjd ska bli hörd och förvaltningsstadgan ska kompletteras senare under året. Det hälsar Pargas tf. stadsdirektör Hanna-Maria Grandell i ett e-postmeddelande till Yle Åboland.

Pargas tillförordnade stadsdirektör Hanna-Maria Grandell ställer inte upp på intervju och vill inte svara direkt på Yle Åbolands frågor. Hon kommenterar den kritik som kommit från anställda via e-post.

Grandell konstaterar att organisationsförändringen i Pargas stad varit omfattande och berört både förtroendemanna- och tjänstemannaorganisationen. Arbetet utfördes noggrant och under en lång tid, och styrdes av en arbetsgrupp som såg över förvaltningsstadgan och organisationen. I arbetsgruppen var både tjänsteinnehavare och förtroendevalda representerade och personalen hade hela tiden möjlighet att kommentera dokumentet.

”Alla önskemål kunde naturligtvis inte tas i beaktande eftersom förvaltningsstadgan alltid är en kompromiss, men målet var att få med till exempel befogenheter som skulle underlätta tjänsteinnehavarnas arbete och göra det så smidigt som möjligt. Under det här året har vi samlat in kommentarer och ändringsförslag, och en korrigerad och kompletterad version av förvaltningsstadgan kommer att behandlas senare under det här året”, konstaterar Grandell i meddelandet.

Tanken är också att ordna en gemensam tillställning för stadens administrativa personal där förändringsbehoven noggrant gås igenom sektorsvis. Den senaste tidens händelser är orsaken till att beredningen har försenats något från den ursprungliga tidtabellen.

Pargas stadshus
Bild: Arash Matin / Yle

”Samarbetet med sakkunniga och politiker har fungerat bra ur min synvinkel”

Grandell skriver att hon anser att organisationsförändringen i sin helhet har genomförts väl, även om den skedde snabbt. Samarbetet mellan tjänsteinnehavarna och förtroendevalda har fungerat utan problem.

”I den nya organisationen finns det tre sektorer, som är mycket omfattande och krävande att leda. Jag tror ändå att genom att vi fokuserar på kärnverksamheten och de mest centrala utmaningarna för staden kommer vi att ro i land denna förändring på ett kontrollerat sätt. Omkring mig har jag sakkunniga sektorchefer som ser positivt på en förändring”, skriver Grandell.

Grandell poängterar att stadens ekonomi är i kompetenta händer och att kommunikationen sköts speciellt bra när det gäller synlighet och stadens bild som arbetsgivare.

”Jag är mycket nöjd över att ha fått ekonomichefens och utbildningschefens stöd och jag är också nöjd över att samarbetet med stadsstyrelsen och fullmäktige har fungerat bra ur min synvinkel”, konstaterar Grandell.

Pargas stadsfullmäktiges stads organisationsplan
Bildtext Så här ser organisationsplanen ut över olika organ inom Pargas stadsfullmäktige sedan början av år 2023.
Bild: Pargas stad

”Förändringar innebär alltid att vissa personer söker sig till andra arbetsuppgifter”

Grandell påpekar att personalen har rätt att framföra sina åsikter och kritik, men att det alltid finns många sidor i en fråga. Hon konstaterar att det alltid finns en risk för personalflykt i samband med förändringar, men att det är en naturlig del av processen.

”Själv har jag varit med om många organisationsförändringar, och det innebär alltid att vissa personer söker sig till andra arbetsuppgifter. Det här är naturligt och inget ovanligt i Pargas. Jag tror och hoppas att vårt rykte som arbetsgivare fortfarande är gott, och som ett färskt exempel hade vi till vår stora glädje 19 bra sökande till tjänsten som vikarierande personalchef”, skriver Grandell.

”Det betyder inte att hela personalen mår dåligt”

Pargas kommunikations- och marknadsföringschef Linda Baarman konstaterar att missnöjet med den nya organisationen i huvudsak finns hos dem som arbetar med förvaltningsstadgan och inte beskriver situationen för alla anställda i staden.

– Staden har lite på 600 anställda och att det finns en sämre stämning bland några i personalen betyder inte att hela personalen mår dåligt. Vi hör att det finns ett missnöje och vi kommer att diskutera saken, men överlag tycker jag att stämningen är bra och att den nya organisationen i det stora hela fungerat bra, säger Baarman.

Kommunikatör Linda Baarman, i bakgrunden en bild av en havsklippa.
Bildtext Linda Baarman tycker att det ännu är för tidigt att säga hur den nya organisationen fungerar.
Bild: Carmela Johansson / Yle

”Jag välkomnar dialogen med öppna armar”

Baarman har inte själv sett den skrivelse som personalen skickade in till de förtroendevalda i staden i början av september, där man bad att Patrik Nygrén skulle få sitta kvar som stadsdirektör. Hon har heller inte blivit tillfrågad om hon vill skriva under den.

När gäller organisationsförändringen medger Baarman att förändringen skedde med en snabb tidtabell. Hon konstaterar också att det skett många andra stora förändringar som exempelvis vårdreformen samtidigt som förstås påverkade arbetet.

– Det finns alltid en risk att man glömmer eller inte hinner ta allt i beaktande i så här stora förändringsprocesser. Jag tycker ändå att kommunikationen kring organisationsförändringen sköttes ganska bra, vi hade personalinfo efter varje möte som handlade om organisationsförändringen och det fanns också möjlighet för stadens anställda att säga sin åsikt via en mejladress som var skapad just för det här, säger Baarman.

Baarman medger att det finns mycket som kunde ha fungerat bättre i processen, men att den nya organisationen ännu är så ny att det är för tidigt att säga om den fungerar eller inte. Hon är ändå tacksam över att politikerna nu vill diskutera med personalen.

– Jag välkomnar dialogen med öppna armar, för sådana här problem löser man bara med diskussion. Mer dialog och intern kommunikation, det är det vi kommer att satsa på, säger Baarman.

”Vi finns till för att lyssna”

Då Yle Åboland ringer upp ledande politiker i Pargas konstaterar stadsstyrelsens ordförande Gilla Granberg att hon följer situationen med oro.

– Jag är orolig över läget. Nu måste vi lägga örat till marken och lyssna till personalen, säger Granberg.

Den 9 oktober ordnar politikerna en diskussion via Teams där stadens personal får en möjlighet att bli hörd.

– Vi finns till för att lyssna och svara på frågor om det politiska beslutsfattandet. Men vi kommer inte att blanda oss i den operativa verksamheten i staden, säger Pargas stadsfullmäktigeordförande Tomas Björkroth.

En man i kostymjacka och slips sitter vid ett bord med händerna ihop ovanpå bordet. I bakgrunden syns fönster. Bredvid sig på bordet har han en ordförandeklubba i trä.
Bildtext Tomas Björkroth ser det som viktigt att personalen blir hörd.
Bild: Carmela Johansson / Yle

Rubriken och ingressen ändrades 5.10 kl. 9.20 för att tydligare precisera att tf. stadsdirektör Hanna-Maria Grandell inte svarat direkt på Yle Åbolands frågor utan skickat ut en allmän text om situationen.

Diskussion om artikeln