Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Förbundet för Psykisk hälsa omställningsförhandlar när regeringen drar åt svångremmen

Svartvit bild på flicka som sitter och håller i huvudet för att symbolisera ångestkänslor.
Bildtext Regeringens sparplaner leder till omställningsförhandlingar för Mieli rf. Arkivbild.
Bild: Yle/Lovisa Viinikka

Regeringen skär ner på stödet till föreningar som jobbar för hälsa och välmående. Förbundet för Psykiskhälsa i Finland blir av med en fjärdedel av sitt stöd och blir tvunget att säga upp anställda.

I 125 år har Mieli, Psykisk Hälsa Finland, hjälpt finländare att klara livets kriser. Förbundet arbetar för psykisk hälsa, erbjuder krishjälp och förebygger psykiskt illamående.

Nu ser de ekonomiska prognoserna så dystra ut att förbundet varslat hela sin personal på 184 personer. I ett pressmeddelande skriver verksamhetsledare Sari Aalto-Matturi att de ekonomiska utsikterna försämrats snabbt och radikalt.

Tidigare projektfinansiering håller på att ta slut och den nya regeringen kommer inte att bevilja medel i samma utsträckning som tidigare. Nu måste Mieli omorganisera sin verksamhet för att lyckas balansera sin budget år 2025.

Österbotten drabbas inte i nuläget

Mieli koordinerar ett riksomfattande nätverk av kriscenter varav Mieli-Psykisk hälsa Österbotten rf och kriscentret Valo är en. På kontoret i Vasa meddelar man att föreningen i Österbotten inte omfattas av omställningsförhandlingarna, utan att det gäller huvudkontoret i Helsingfors.

Inom de närmaste fyra åren vill regeringen minska stödet till föreningar som verkar inom social- och hälosvårdssektorn med omkring 100 miljoner euro. Det innebär att MIELI mister en fjärde del av sitt statliga stöd.

Sari Aalto-Matturi skriver att behovet av stöd är stort.

”Vårt arbete har setts som värdefullt och vi har därför tidigare fått tillräckligt understöd från statligt håll och även kunnat utvidga vår verksamhet. Nu måste vi banta ner vår verksamhet. I trängda lägen är det viktigaste att trygga våra grundfunktioner, så som krishjälp och stöd till de unga” säger Aalto-Matturi i ett pressmeddelande.

Hur många arbetsplatser som är hotade kommer att klarna när förbundet får mera konkreta besked om framtida finansiering. Det kommer maximalt att röra sig om åtta uppsägningar.