Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Markägare i Ingå nöjda – nu svämmar deras åkrar inte över lika mycket

Ett brett dike som går genom en åker. Det är lite vatten i diket.
Bildtext Så här ser ett tvåstegsdike ut. Det är byggt längs åkrar som finns vid Ingå å.
Bild: Viivi Kaasonen

Markägare i Ingå ger tummen upp för det tvåstegsdike som grävts längs Ingå å. WWF har grävt sitt hittills största tvåstegsdike för att minska översvämningar på åkrarna.

Världsnaturfonden WWF grävde tvåstegsdiket under sommaren och hösten längs Ingå å.

Diket har grävts på Linda Forsströms, Kristofer Örnmarks och Ingå församlings marker.

”Jag har varit mycket nöjd med projektet”, säger Kristofer Örnmark i ett pressmeddelande från WWF.

”Både planeringen och genomförandet har varit smidigt ur min synvinkel. WWF har tagit hand om praktiska ärenden, men också tagit hänsyn till mina åsikter och önskemål”, säger Örnmark om tvåstegsdiket på hans gård Vars i Ingå.

Även Linda Forsström på Skräddars berömmer samarbetet.

”Både vårt odlingsområde och Ingå ås vattendrag kommer att gynnas av tvåstegsdiket”, säger Forsström.

Regn drar med sig näringsämnen

De senaste åren har ökningen av kraftigt regn och översvämningar försvårat jordbruket i västra Nyland. Vattnet som översvämmar fälten tar med sig näringsämnen som är viktiga för jordbruket och när de spolas ut i Östersjön ökar de näringsbelastningen och övergödningen i ett redan färdigt ömtåligt havsområde, skriver WWF.

Särskilt i Västnyland har översvämningarna på våren försvårat odlingen av åkrar och försvagat vattenkvaliteten i Östersjöns avrinningsområde.

WWF har därför byggt flera våtmarker och tvåstegsdiken i området för att ge vattnet en alternativ rutt att rinna.

Det ska fördröja vattenflödet så att näringsämnen inte läcker ut i vattnet. Enligt WWF är det då möjligt att avlägsna näringsämnen som redan hamnat i vattnet och undvika ökad spridning av näringsämnen till Östersjön och andra vattendrag.

Vattnet leds till diket

Ett tvåstegsdike handlar om att bygga en bred avsats som är täckt med växtlighet längs fårans kant. Vattnet som svämmar över kan stiga dit i stället för att översvämma fälten när det regnat kraftigt.

Det långa tvåstegsdiket ger gott om plats för översvämningsvatten längs Ingå å och förväntas avsevärt förhindra översvämningar av åkrarna runt ån, skriver WWF.

Arbetet har genomförts tillsammans med WWF:s projekt Valuta 2 i samarbete med lokala markägare.

Åkrarna finns på gammal sjöbotten

WWF:s skyddsexpert Viivi Kaasonen säger att översvämningarna har inverkat negativt på både vattenkvaliteten och åkrarna nära ån.

”Vatten från översvämningarna sköljer bort värdefull jord och näringsämnen från fälten som övergöder både ån och Östersjön. Ingå å är låglänt och känslig för översvämningar, speciellt vid området kring Vars, eftersom området tidigare var sjöbotten”, säger Viivi Kaasonen.

Då man ser på gamla kartor så förstår man varför den här delen av Ingå å har varit särskilt känslig för översvämningar, skriver WWF. Enligt kartor från 1877 fanns det på området en 25 hektar stor sjö med namnet Warsträsk. Sjön har senare dränerats och den mark som skapats i dess ställe har tagits i bruk för jordbruk.

”Tidigare sjöbäddar är ofta mer mottagliga för översvämningar än andra områden på grund av att de är låglänt belägna” säger Kaasonen.

Viivi Kaasonen står vid ett tvåstegsdike som går genom åkrar i Ingå.
Bildtext Viivi Kaasonen, WWF:s skyddsexpert, står vid tvåstegsdiket i Ingå.
Bild: WWF

WWF har också byggt våtmarker i området och man kommer att bygga flera sådana i framtiden.

”Om vi, tillsammans med markägarna, kan bygga olika vattenreservoarer i området som motsvarar den tidigare sjön är vi redan på god väg med restaureringen av Ingå ås avrinningsområde”, säger Kaasonen.

Diskussion om artikeln