Hoppa till huvudinnehåll

Samhälle

Det vita dunets mörka sida

Spotlight följer dunets väg från en sovsäck i Finland till Tyskland där dunet kommer ifrån. På fågelfarmen väntar en krass verklighet.

Uppdaterad 02.11.2023 11:10.

Många produkter som innehåller dun lovar att fåglarna som dunet kommer ifrån har levt ett gott liv.

Det är svårt som konsument att veta om detta verkligen stämmer.

Spotlight hittar en dunsovsäck som på ett unikt sätt går att spåra ända tillbaka till ankfarmerna. Den har ett serienummer som gör att vi kan undersöka hela produktionskedjan.

Stämmer tillverkarens etiska löften? Det vill vi se med egna ögon.

Se Spotlight om dunets väg till din sovsäck.

Dunsovsäcken vi köper är av märket Mountain Equipment och säljs i Finland av bland annat Partioaitta.

Dunet i sovsäcken ska enligt Mountain Equipments regelverk komma från ankor som inte känt smärta eller stress, och de ska ha levt ett gott liv.

75 fåglar för ett duntäcke

Nedtystade ankfarmare

Mountain Equipment beskrivs som en föregångare inom friluftslivsbranschen vad gäller etisk djurhållning.

Tillverkaren uppger att de tar djurens välmående och leveranskedjans öppenhet på stort allvar.

Enligt Mountain Equipment har de inspektioner som gjorts på de tyska gårdarna inte visat på några försummelser

För att få veta om deras löften om att fåglarna levt ett gott liv stämmer reser vi till Tyskland.

Vi lokaliserar en av de farmer som dunet i sovsäcken kommer från. Den ligger i delstaten Sachsen-Anhalt i norra Tyskland.

Utanför farmen möter vi farmens ägare. Han säger via vår tolk Olivia Samnick att ett företag högre upp i produktionskedjan förbjudit honom att tala med oss.

Vi söker upp en annan ankfarm som dunet kommit från. Men inte heller där får vi komma in.

Vi följer spåren vidare till slakteriet där ankorna avlivas och dunet plockas. Också där blir vi nekade att komma in.

Vadå certifikat?

Smygfilmad video visar verkligheten

I Tyskland vill ingen av producenterna tala med oss, även om Mountain Equipment betonar att etisk dunproduktion baserar sig på öppenhet.

Men vi kommer i kontakt med en källa med ett unikt material.

spotlight
Bild: Dan Gusatfsson/YLE

Friedrich Mülln, känd djurrättsaktivist i Tyskland, har tillsammans med sitt nätverk Soko Tierschutz smygfilmat på de tyska ankfarmer vi har försökt besöka.

Videon, som vi kan verifiera, är från juli i år.

Videon visar sjuka, skadade och döda ankor. Ankorna ser smutsiga ut.

Skrap på ytan

Friedrich Mülln säger att många tror att problemet med dunindustrin är att fåglar plockas levande eller blir tvångsmatade.

Det händer visserligen, men i liten skala. Det stora problemet är industrialiseringen av fågeluppfödningen, säger han.

På den punkten har situationen blivit sämre.

Friedrich Mülln, djurrättsaktivist

Dun- och fjäderindustrin vill med sina certifikat och regelverk påvisa att produkterna är etiska och att djuren behandlats väl.

– Men skrapar man på ytan av de etiska regelverken ser man en annan verklighet där fåglar lider, säger Friedrich Mülln.

Lagligt inte samma som etiskt

Den smygfilmade videon visar i stora drag tillåten djurhållning.

Det intygar den tyska veterinären Elke Rauch, specialiserad på djurskydd.

Men hon reagerar på de sjuka och döda fåglarna i videon.

Beroende på hur länge fåglarna legat där och lidit kan det vara fråga om ett brott.

Elke Rauch, tysk veterinär

Med det går inte att avgöra utgående från videon.

Enligt EU:s direktiv ska de som sköter djuren se till dem minst en gång per dygn, för att tillräckligt snabbt upptäcka sjuka och skadade individer.

Det innebär i praktiken att djuren kan ligga sjuka eller skadade i upp till ett dygn utan att det är olagligt.

Det är så här industriella fågelfarmer ser ut, säger Rauch.

Om det är etiskt eller inte, det är en annan fråga.

Elke Rauch, tysk veterinär

Rauch säger att om ankorna ska leva i en miljö som passar dem och få ha ett artspecifikt beteende, så lämpar sig inte dessa förhållanden.

PR-ankan vs verkligheten

Mountain Equipment marknadsför sin etiska märkning med idylliska bilder av fåglar utomhus.

Juristen Venla Mathlein, som har forskat i hur djurprodukter marknadsförs i Finland, är kritisk till reklamen.

På webbsidan ser man vita och rena fåglar som tycks leva i frihet.

Venla Mathlein, jurist

Men i det smygfilmade videomaterialet visas sjuka, döende och smutsiga fåglar.

Mathlein säger att man därför kan anse att marknadsföringen är missvisande.

Mountain Equipment säger att de i sin marknadsföring använder bilder som är tagna under inspektioner eller besök på gårdar. Enligt dem är de exempel på fåglar som har ingått i deras produktion.

Mathlein anser att ansvaret verkar glida undan då det gäller etiken inom djurhållning, trots tillverkarnas och mellanhändernas löften om etik och öppenhet.

jurist venla mathlein
Bildtext Juristen Venla Mathlein har forskat i hur djurprodukter marknadsförs i Finland.
Bild: Dan Gustafsson

Veterinären Gisle Sjöberg, verksam i Finland, säger att bilderna på Mountain Equipments webbsida inte motsvarar de industriellt uppfödda ankornas liv.

– Om de lovar att fåglarna har det som på webbsidan, då ljuger de, säger han.

Verkligheten och reklamen är två helt skilda världar: den ena är en miljö skapad av människan, den andra är ute i naturen.

Gisle Sjöberg, veterinär

Tillverkaren avsäger sig ansvar

Sovsäckens brittiska tillverkare Mountain Equipment ställer inte upp på en intervju, utan kommenterar istället skriftligt.

Mountain Equipment skriver att den tyska leveranskedjan inte uppfyllde kraven på öppenhet.

Därför slutade de köpa dun från tyska farmer i början av mars 2022.

De vill därför inte ta ansvar för det vi ser i det smygfilmade videomaterialet från Tyskland.

Detta trots att det fortfarande finns dunprodukter från Mountain Equipment ute på marknaden med dun från dessa tyska gårdar.

Vår sovsäck är en av de produkterna.

Vilka tillverkare som köpt av dunet som producerats på de tyska gårdarna sommaren 2023 då smygfilmningen skedde, finns ingen offentlig information om.

Därför gjorde vi granskningen

Etiska krav på papper

Partioaitta är en av återförsäljarna av Mountain Equipment i Finland och har valts till det mest ansvarstagande företaget i sin bransch.

De ställer inte upp på intervju, men svarar i ett mejl att de ställer höga krav på djurs välmående.

Etiska certifikat och intyg inom dunproduktionen skapar stabilitet genom regler och standarder, enligt Partioaitta.

Juristen Venla Mathlein säger att även om olika certifikat gällande djurhållning strävar efter att göra gott, kan de endast erbjuda ytliga lösningar till ett större, etiskt problem.

Konsumenten kan köpa en produkt som de tror främjar djurs välmående, trots att den i själva verket kanske inte alls gör det.

Venla Mathlein, jurist

Du kan diskutera ämnet fram till 1.11 kl. 14.

Det vita dunets mörka sida - Spela upp på Arenan

Mer om ämnet på Yle Arenan

Diskussion om artikeln