Hoppa till huvudinnehåll

Klimat

Hästgödsel går upp i rök - vi får värme och el

Från 2015
Uppdaterad 25.11.2015 15:37.
Islandshästar i hage i Sibbo, Stall Trollhorse.

För att minska användningen av fossila bränslen utvecklas nya energiformer, och man tar till vara restprodukter från till exempel lantbruket.

Sedan september bränner energibolaget Fortum hästgödsel och det ger både elektricitet och värme. Än så länge är det bara ett fåtal kraftverk som kan göra det.

Om hästgödsel skulle klassas som bioavfall i stället för avfall skulle marknaden växa betydligt.

Maria Ingman äger islandshäststallet Trollhorse i Sibbo. Hon är en av dem som har gått med i Fortums pilotprojekt för att utvinna energi ur hästspillning. Ingman har varit med i projektet sedan oktober och är nöjd med servicen.

- Gödselstaden töms ofta, med ett par veckors mellanrum så vi har inte problem med att vi ska ha väldigt stora lager med strö. Gödselstaden blir inte heller överfull, säger Ingman.

Ingman betalar 28€ per islandshäst i månaden och då förser Fortum henne med en viss mängd sågspån som fungerar som strö i hästarnas boxar. För större hästar är avgiften större, nästan 34 € i månaden. Fortum sköter också transporten av hästgödseln till kraftverket som ligger i Träskända.

Titta på inslaget i Tv-nytt

Maria Ingman är nöjd med Fortums pilotprojekt - Spela upp på Arenan

Stort intresse för projektet

Idag är över 60 stall med 1100 hästar med i projektet. För tillfället kan inte ens alla som vill vara med eftersom det bara är lönsamt att hämta gödsel inom en radie på 65 km från kraftverket i Träskända.

Riktigt små stall kan vi inte heller ta med

- Det finns ett stort intresse utanför den här kilometergränsen, vilket är synd för vi kan inte ta emot dem. Riktigt små stall kan vi inte heller ta med för gödselmängden blir så liten, berättar Krista Hellgren som är försäljningschef för projektet.

Om hästgödsel räknas som bioavfall växer marknaden betydligt

Här på Fortums kraftverk i Träskända bränner man förutom hästgödsel träbaserade råvaror som till exempel träflis och rester från byggplatser.

Drygt 30 000 hushåll i Tusby och Träskända får sin el och värme härifrån. Eftersom hästgödsel klassificeras som avfall i stället för bioavfall så är det här ett av de få kraftverk som får bränna spillningen idag.

Gödselstaden töms varannan vecka
Bildtext Fortum tömmer Maria Ingmans gödselstad varannan vecka

Om hästgödsel skulle klassificeras som bioavfall i framtiden så finns det tiotals flera kraftverk som skulle kunna ta det till vara. Det här hoppas Anssi Paalanen som jobbar som kommersiell chef vid Fortum. Han ser potential i hästspillningen.

- I Finland finns det 75 000 hästar. Om man skulle lyckas ta till vara ens hälften av spillningen så skulle det motsvara energibehovet för 15 000 till 20 000 hus per år, säger Paalanen.

Anssi Paalanen är initiativtagare till att förbränningen av hästgödsel
Bildtext Anssi Paalanen hoppas att man bränner hästgödsel i större utsträckning i framtiden
Bild: Yle

Regeringen vill göra det enklare att bränna hästgödsel

Reglerna för hur man kan förbränna avfall är betydligt striktare än för biomassa.

Regeringen har som mål att man skall kunna utnyttja hästgödsel som energi i större utsträckning i framtiden. Ärendet ligger ändå i sin linda och man väntar på ett större avfallspaket som EU-kommissionen funderar över som bäst säger miljöminister Kimmo Tiilikainen från Centern.

Det finns 6 miljoner hästar i Europa

Fortums pilotprojekt har ett tillfälligt förbränningstillstånd fram till slutet av mars nästa år. Anssi Paalanen litar på att Fortum hinner få ett permanent miljötillstånd innan det tillfälliga tillståndet löper ut.

Paalanen ser det också som en möjlighet att sälja tekniken utomlands. I Europa räknar man med att det finns 6 miljoner hästar så ett intresse för att utnyttja förbränningstekniken finns säkert, menar han.

Slutprodukten av förbränningen är stenmjöl
Bildtext Stenmjöl är allt som blir kvar när man bränner hästgödsel