Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Naturföreningar och jägare är oense om det mesta när det gäller lodjursjakt och dialogen dem emellan är obefintlig

Uppdaterad 10.10.2023 16:28.
Onödigt att jaga lo, menar Solja Kvarnström, medan Henrik Holmberg anser jakten motiverad. - Spela upp på Arenan

I år har Viltcentralen beviljat sex jaktdispenser på lodjur i Västnyland vilket är en ökning i jämförelse med tidigare år. Naturföreningarna ställer sig kritiskt till varför lodjuret alls måste jagas.

Lodjursstammen växer i Västnyland och i år får jägarna fälla sex lodjur i Västnyland. Fyra av jaktdispenserna ligger på Västra Nylands Jaktvårdsförenings område vilket innebär att antalet dispenser för jaktvårdsföreningen fördubblats från ifjol.

Solja Kvarnström, ordförande för Raseborgs natur, tycker ändå det är onödigt att jaga lodjur.

– De varken skadar eller är ett problem för människan så varför ska vi då jaga dem? Det finns inget behov av att styra antalet lodjur i skogen, säger hon.

Enligt jaktlagen får jaktdispenser överklagas av natur- och miljöföreningar, men Raseborgs natur har ännu inte fattat beslut om hur man förhåller sig till jaktdispenserna på lodjur.

– Vi funderar på att överklaga, men det är inget man gör i en handvändning. Att citera lagparagrafer är tidskrävande och vi inom föreningen måste jobba med överklagan på vår fritid, säger hon.

Hur ser dialogen ut med lokala jägare?

– Det finns ingen dialog med jägarna, säger Solja Kvarnström.

Ska lodjuren i Västnyland få jagas - naturförening säger nej, jägare anser att jakten behövs

14:18

Mindre jaktbart kött minskar intresset för jakt

Lodjuret är Finlands enda vilda kattdjur. Under 1900-talets mitt antog många att lodjuret dött ut i Finland på grund av jakt, uppger Naturresursinstitutet (Luke).

Arten fredades på 1960-talet och så småningom började stammen växa igen. Idag anses arten inte längre vara hotad, men lodjuret är fortfarande strikt skyddat enligt EU:s habitatdirektiv.

– Lodjuren börjar bli många och det syns framför allt på mängden rådjur och hare i skogarna, säger jägren Henrik Holmberg från Ingå-Snappertuna jaktförening.

En annan följd är att rådjur söker sig närmare bebyggelse för att komma undan lodjuren, säger han.

Att människan påverkar mängden vilda djur i skogarna är inte heller något nytt fenomen påpekar Henrik Holmberg. Jägarna förvaltar alla djurarter i skogen och då borde lodjuret inkluderas, menar han.

– En stor lodjursstam innebär också mindre jobb för jägarna. Köttet är en resurs och minskar mängden kött minskar också intresset för jakt, säger Henrik Holmberg.

Hur ser dialogen med naturvårdssidan ut?

– Vi för ingen dialog med naturvårds- och miljöföreningar, säger Henrik Holmberg.