Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Våldtäkt av barn, allvarliga vårdfel och olovliga journalsökningar – 18 läkare får jobba i Finland trots att de har prickats i Sverige

Uppdaterad 18.10.2023 11:12.
Kollagebild i sjukhusmiljö.
Bildtext Flera läkare får jobba i Finland trots att de dömts för sexualbrott och mist sin legitimation i Sverige.
Bild: Jari Kovalainen / Yle, Kalevi Rytkölä / Yle, Toni Pitkänen / Yle, Mirva Ekman / Yle, kuvitus: Samuli Huttunen / Yle

Svenska Yles granskning visar att 18 läkare som mist sin legitimation eller har begränsade yrkesrättigheter i Sverige fortfarande har rätt att arbeta som läkare i Finland. Tre har dömts för sexualbrott.

En svensk läkare i 40-årsåldern blir dömd för våldtäkt av barn. Offret är 13 och 14 år när de två våldtäkterna sker. Dessutom har läkaren bett barnet posera sexuellt på bild och han har delat sexualiserande bilder på barn med offret. Läkaren blir år 2019 dömd till tre år i fängelse och mister sin legitimation i Sverige.

I Finland har samma läkare kvar sin legitimation.

Svenska Yle har begärt ut data på alla läkare vars rättigheter begränsats i Sverige, och sedan sökt på deras uppgifter i finska Valviras databas på läkare som är legitimerade i Finland.

Kollagebild i sjukhusmiljö.
Bildtext En läkare förlorade sin svenska legitimation på grund av 18 fall av felbehandling i vården. Hon får fortfarande jobba i Finland.
Bild: Jyrki Lyytikkä / Yle, Lucas Ekblad / Yle, Joel Peltonen / Yle, kuvitus: Samuli Huttunen / Yle

Sökningen ger nitton träffar.

Tolv av de här läkarna, som fortfarande får jobba i Finland, har helt förlorat sin legitimation i Sverige.

Två läkare har ålagts tre års prövotid av Socialstyrelsen, medan tre läkare har fått begränsade rättigheter att skriva ut recept. En läkare har både begränsningar i förskrivningsrätten och en tre år lång prövotid.

I ett fall har en läkare mist sin legitimation i Finland och fått begränsade yrkesrättigheter i Sverige. Han har fortfarande rätt att jobba som närvårdare i Finland.

Dom för våldtäkt och barnpornografi inte hinder i Finland

Tre av läkarna har dömts för sexualbrott. Läkaren som dömts för våldtäkt av barn är i dag 44 år. Han har rätt att arbeta som läkare i Finland, men har enligt befolkningsregistret ingen adress här.

En annan 33-årig läkare har dömts för våldtäkt och dataintrång till ett och ett halvt års fängelse. Vid dataintrånget har läkaren använt sin yrkesposition för att få tillgång till en tidigare partners journaler.

Läkaren har mist rätten att arbeta som läkare i Sverige på grund av domen, men är legitimerad i Finland.

Brott i privatlivet inverkar inte enligt nuvarande lag

Helena Mönttinen, direktör, Valvira

En tredje läkare på listan har redan uppmärksammats i Finland, först av tidningen Nya Åland.

Den här 49-åriga mannen förlorade sin legitimation efter att han dömdes för innehav av bilder som på ett sexuellt sätt visar barn.

Efter det har han bytt namn, och jobbat åtminstone i Österbotten, bland annat för det privata vårdbolaget Mehiläinen och på den offentliga sidan. Mannen har vårdat barn vid flera tillfällen.

Olovliga sökningar i patientdata och otaliga vårdfel

En 70-årig man har förlorat sin legitimation i Sverige på grund av att han gjort närmare tusen olovliga sökningar i patientdatasystem. Mannen har bland annat använt en kollegas inloggningar, gett sig själv administratörsrättigheter i systemet och sedan skapat nya konton.

Mannen får fortfarande verka som läkare i Finland, och han bor på Åland.

Kollagebild, en läkare griper en patients hand, läkaren har stetoskop runt halsen.
Bildtext Fyra av läkarna på Svenska Yles lista har arbetat på Åland, tre av dem inom offentliga Ålands hälso- och sjukvård.
Bild: Jyrki Lyytikkä / Yle, Esa Huuhko / Yle, AOP, kuvitus: Samuli Huttunen / Yle

En 59-årig kvinna har mist sin legitimation i Sverige på grund av 18 fall av felbehandling i vården.

Bland annat har hon skrivit ut beroendeframkallande läkemedel till en tolvårig pojke – trots att läkemedlet inte var godkänt för bruk av minderåriga.

I ett annat fall skrev hon ut fentanylplåster med en startdos på 100 mikrogram till en 80-årig kvinna – trots att den rekommenderade startdosen är 12 mikrogram. Medicinen kan ha livshotande biverkningar för äldre personer.

Även denna kvinna har yrkesrättigheter i Finland.

Förutom de fem läkare vi har beskrivit här har ytterligare sju läkare fått sin legitimation indragen i Sverige, och sex har fått prövotid eller begränsade rättigheter att utöva läkaryrket i Sverige.

Orsakerna varierar från alkoholism eller beroende av narkotikaklassade läkemedel till misshandel eller rattfylla.

Av alla 19 läkare har alltså bara en mist sina yrkesrättigheter i Finland och två belagts med ”administrativ styrning”, alltså handledning i arbetet.

Valvira: Brott eller felbehandling i Sverige räcker inte

Helena Mönttinen är direktör vid Valvira, den myndighet som övervakar hälsovården i Finland. Hon säger att brott eller felbehandling i vården i Sverige inte räcker för att Valvira ska kunna begränsa eller dra in yrkesrättigheterna.

– Valvira reder ut om läkaren utgör en fara för patienternas säkerhet i Finland. Enligt lag måste läkaren begå ett allvarligt brott i sitt arbete här för att vi ska kunna ingripa. Brott i privatlivet inverkar inte enligt nuvarande lag.

När det gäller grov brottslighet mot andra människor ska det vara möjligt att dra en gräns

Per-Anton Westerberg, förvaltningsöverläkare vid Ålands hälso- och sjukvård

När en läkare ansöker om yrkesrättigheter i Finland måste hen lämna in ett färskt intyg på att det inte finns begränsningar eller förbud i Sverige. Det finns ett EU-register som Valvira konsulterar.

Valvira har fått information av de svenska myndigheterna om alla de 18 läkarna på Svenska Yles lista, säger Mönttinen.

Valviras pågående utredningar är hemliga

För några läkares del har Valvira påbörjat en utredning, men den är än så länge sekretessbelagd.

Till en början tar Valvira reda på om läkaren har arbetat i Finland. Det saknas ett register över vem som arbetar var inom hälsovården – Valvira får uppgifter om utbetalda löner från Pensionsskyddscentralen.

Pensionsskyddscentralen kan inte ge ut uppgifter om läkarna till Yle.

– Om det har skett felbehandling i vården i Sverige är det i allmänhet en grund för utredning hos oss, säger Mönttinen.

Fyra av läkarna har arbetat på Åland

Det visar sig att fyra av läkarna på listan har arbetat på Åland.

En av dem är läkaren som gjorde de omfattande dataintrången i Sverige. När brotten blev uppdagade blev läkaren uppsagd på Åland.

Per-Anton Westerberg är förvaltningsöverläkare vid Ålands hälso- och sjukvård. Han anser att ett brott eller felbehandling i vården som påverkar förtroendet för en läkare i Sverige väger tungt även i Finland.

– Vi är måna om att det ska finnas ett förtroende för läkarna inom Ålands hälso- och sjukvård, oberoende om Valvira anser att personen kan utöva sitt yrke. Vi är en offentlig organisation med långa tjänsteförhållanden. När det gäller grov brottslighet mot andra människor ska det vara möjligt att dra en gräns.

Kollagebild, sjukhusvyer.
Bildtext En läkare gjorde närmare tusen olovliga sökningar i patientdatasystem i Sverige. Han får fortfarande jobba i Finland.
Bild: Henrietta Hassinen / Yle, Jari Kovalainen / Yle, Jyrki Lyytikkä / Yle, Alamy / AOP, kuvitus: Samuli Huttunen / Yle

Ålands hälso- och sjukvård har sedan drygt ett år tillbaka börjat kolla upp läkare från Sverige inte enbart med Valvira, utan också med de svenska tillsynsmyndigheterna.

– Det har förekommit fall där personer har begränsningar eller förlorat sin legitimation i Sverige, men istället då med samma namn eller nytt namn har legitimation i Finland och söker arbete i Finland. Det här kan gå under radarn i vissa fall, därför kollar vi även med de svenska myndigheterna och med tidigare arbetsgivare.

En läkare som fått begränsningar i Sverige blev uppsagd efter prövotid på Åland, när arbetsgivaren inte var nöjd med arbetsprestationen.

Enligt Svenska Yles uppgifter har även den 49-åriga läkaren som fällts för barnpornografiinnehav jobbat på privata sidan på Åland, innan hans svenska legitimation drogs in.

En fjärde läkare arbetar fortfarande kvar inom Ålands hälso- och sjukvård.

– Det gäller en person som har en villkorad legitimation och det var helt öppet och känt för oss från början, och har ingen relation till någon slags brottslighet, säger Westerberg.

Artikeln har rättats 18.10 klockan 11.11 med uppgiften, att en läkare i ett fall mist sin legitimation i Finland och fått begränsade yrkesrättigheter i Sverige. Tidigare skrev vi att läkaren i fråga hade mist sin legitimation även i Sverige.

Diskussion om artikeln