Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Personal i Pargas välkomnar diskussion med politikerna: ”Jag tror att alla är glada över att problemen nu ska åtgärdas”

Uppdaterad 10.10.2023 11:17.
En kvinna och en man i en korridor.
Bildtext Cecilia Hindersson och Peter Lindgren tycker det var viktigt att politikerna tog sig tid att diskutera med stadens personal. De själva har inte varit missnöjda, men diskussionen gav också ökad förståelse för dem som upplever att saker inte fungerar.
Bild: Carmela Johansson / Yle

Många olika åsikter, men också konkreta förslag på hur situationen kan bli bättre. Det utlovades under måndagens diskussion mellan anställda och politiker i Pargas stad.

På måndagen träffade ledande politiker i Pargas stadens personal för att få en bild över det missnöje som en del av personalen känner angående den nya organisationen i staden.

I kritiken har bland annat framkommit att den nya förvaltningsstadgan har brister och att de nya sektorerna är så breda att sektorcheferna inte har och inte ens kan förväntas ha den kunskap som krävs.

”Jag tycker att diskussionen var nödvändig”

Cecilia Hindersson som är rektor för Skärgårdens Kombi och markanvändningsingenjör Peter Lindgren vid Pargas stad jobbar båda inom sektorn för Livskraft. De tyckte att måndagens möte var givande.

– Jag tycker att diskussionen var nödvändig och att den öppnade många dörrar. Jag fick höra vad andra i personalen har upplevt för utmaningar. När det kommer till egna utmaningar tycker jag att arbetet har löpt på någorlunda normalt. Så mötet var bra och nu vet jag lite mer. Jag ser också att vi kommer att hitta lösningar, säger Hindersson.

– Det finns många som är missnöjda över hela organisationsförändringen, men i dag fick vi ett löfte om att problem som förvaltningsstadgan ska åtgärdas. Det är klart att om du inte kan utöva ditt jobb som du borde och på ett lagligt sätt, så vill man inte göra det. Jag tror att alla är glada över att det nu ska åtgärdas, säger Lindgren.

En ljushårig kvinna vid en trappa.
Bildtext Cecilia Hindersson tycker att mötet också gav henne nya insikter.
Bild: Carmela Johansson / Yle

Ni jobbar båda också i stadshuset, har ni märkt av det här på något vis när det gäller stämningen i huset?

– Klart att man märker att här är någonting på gång, men sen finns det också personal som inte har någon aning om det här. Det gäller en mindre grupp på ena sidan och en mindre grupp på andra sidan. Största delen av personalen skulle jag ändå säga att mår relativt bra, säger Lindgren.

– Det här beror förstås också på var man befinner sig i stadshuset. Vi sitter kvar i bildningsavdelningens kontor och där är allt som vanligt, säger Hindersson.

Ett gult betonghus med tre våningar.
Bildtext Alla anställda som arbetar i stadshuset i Pargas har inte märkt av problemen.
Bild: Carmela Johansson / Yle

”Viktigt att lyssna, försöka förstå och att hitta en lösning”

Både Hindersson och Lindgren hör till den delen av personalen som i grunden är nöjda och tror att den nya organisationen blir bra bara man ger den lite tid. Samtidigt förstår de också den delen av personalen som är missnöjd. Lindgren tycker att det är synd att en del av personalen delat sig i två läger, som inte vill lyssna till varandra.

– Jag tycker att man från båda hållen skulle kunna lyssna och inte förringa den andra. I stället för att säga att det här bara är en liten del av hela personalen kan man lyssna, försöka förstå och försöka hitta en lösning, säger Lindgren.

En man i en korridor.
Bildtext Peter Lindgren tycker att det är viktigt att personalen försöker förstå varandra, trots att alla inte är av samma åsikt.
Bild: Carmela Johansson / Yle

Både Lindgren och Hindersson tror ändå att personalen och politikerna kommer fram till en bra lösning tillsammans.

– Jag tror att det är jätteviktigt att politikerna är närvarande på möten och att personalen har möjlighet att ställa frågor, ifrågasätta och att öppet kunna stöta och blöta olika frågor. Det här öppnade nya synvinklar för mig också, säger Hindersson.

”De var väldigt ärliga och uppriktiga”

Även stadsstyrelsens ordförande Gilla Granberg och stadsfullmäktiges ordförande Tomas Björkroth var nöjda efter diskussionen.

– Jag tyckte det var trevligt att träffa personalen och många kom med sina egna åsikter. Vi kunde också räta ut några frågetecken. Det var konstruktiva tankegångar, också en del kritiska, men det hör till. De var väldigt ärliga och uppriktiga och många blickar framåt, säger Granberg.

Både Granberg och Björkroth var glada över att personalen både förde fram det som är bra och det som borde förbättras i staden. Granberg och Björkroth förklarade och försvarade den nya organisationen, men sade också att de inte har planer på att blanda sig i personalens och tjänstemännens arbete. Däremot kan utvärderingen av organisationsförändringen inledas redan nu.

– Vi ska inte ändra på den nya organisationen förrän den nya stadsdirektören har inlett sitt arbete och fått säga sitt. Men däremot kan vi inleda utvärderingen och åtgärda de fel som finns i förvaltningsstadgan. Men då skulle vi behöva personalens hjälp för att veta vad som borde ändras i den, säger Björkroth.

En man och en kvinna vid en gata.
Bildtext Tomas Björkroth och Gilla Granberg säger att personalen gärna får ta kontakt direkt med dem om de är missnöjda över något.
Bild: Carmela Johansson / Yle

”Personalen kommer att få extern hjälp”

De förtroendevalda satsar också på att i snabb takt rekrytera en ny stadsdirektör. Stadsstyrelsen håller sitt nästa möte 16 oktober och om allt går väl hoppas de att staden har en ny stadsdirektör i slutet av året.

– Personalen kommer också att få extern hjälp om de behöver någon att tala med eller om något måste organiseras på ett annat sätt. Vi kommer att få en ny arbetarskyddschef. Det är Tapani Häkkinen som just nu är bibliotekschef och som också har den här kunskapen, säger Granberg.

Personalen har träffat politikerna redan en gång tidigare i slutet av september. Då kom det fram att stadens anställda för tillfället endast har den lagstadgade företagshälsovården. Företagshälsovården är under upphandling och Björkroth hoppas att politikerna snabbt kan fatta beslut om personalens hälsovård, så att de anställda kan få tillgång till en mer omfattande företagshälsovård.

”Viktigt att de här mötena fortsätter i olika former”

Några nya möten med personalen är inte inplanerade just nu, men både Granberg och Björkroth följer med läget. Personalen kommer också att få komma med önskemål gällande rekryteringen av den nya stadsdirektören.

– Jag tycker att det är viktigt att lyssna och att de här mötena fortsätter i olika former. Det behöver inte alltid vara hela personalen, utan det kan också vara möten i mindre grupper. Jag deltog i fredags i stadens personalmöte som åhörare. Det tycker jag att var jättegivande och det kommer jag att fortsätta med, säger Björkroth.

Personal vid Pargas stad kommenterar missnöjet

3:34

Politiker i Pargas mötte stadens personal för diskussion

5:41