Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

Grankullaborna är rädda att Ormhuset slukar stadens lövträdspark – miljöföreningen: ”Grankulla är redan fullt”

Två människor håller i brungula barr i en park.
Bildtext Nalle Valtiala och Mona Sandell från Grankulla Miljöförening gillar Junghansparkens lövträd, här i oktoberfrostiig skrud.
Bild: Heini Rautoma / Yle

Grankulla vill genomföra omstritt nybygge vid stadshustomten. Miljöföreningen är rädd att det förstör Junghansparken, som de beskriver som trädgårdsstadens gröna lunga.

– Det här är ett viktigt ställe för många som promenerar eller cyklar, säger Grankullabon Nalle Valtiala.

Han representerar Grankulla Miljöförening, som är oroad över att Grankulla i och med storslagna byggplaner håller på att förstöra Junghansparken intill stadshuset.

– En parkartad lundmiljö för man inte tillbaka om man förstör den, säger Mona Sandell från miljöföreningen.

En park med löv- och barrträd och en promenadväg.
Bildtext Miljöföreningen kallar Junghansparken för Grankullas lungor.
Bild: Heini Rautoma / Yle

Stadsstyrelsen i Grankulla har godkänt den omstridda planen kring stadshusområdet.

Stadshuset är i dåligt skick, så en ny byggnad planeras för både bostäder och stadens administration. Den kallas Ormhuset på grund av sin ringlande form, och skulle sträcka sig fram till Villa Junghans och parken intill villan.

Grankulla stadshus, med en fasad med mycket tegel och fönster.
Bildtext I Grankulla stadshus är det bland annat probelm med inneluften.
Bild: Heini Rautoma / Yle

I slutet av oktober kommer fullmäktige att fatta sitt beslut, som av flertalet Grankullabor ses som ett hot mot stadens öppna centrum.

Än är inget bestämt

Christoffer Masar, stadsdirektör i Grankulla, berättar att det handlar om ett principbeslut om man över huvud taget ska fortsätta med planläggningsprocessen eller inte.

– Det handlar om en central plats i staden och en stor förändring, så det är naturligt att det väcker reaktioner.

En man står och ser in i kameran, i bakgrunden parklik stadsmiljö.
Bildtext Christoffer Masar, stadsdirektör i Grankulla, förstår att Ormhusbygget väcker reaktioner.
Bild: Heini Rautoma / Yle

I vanliga fall för man inte vidare planläggningsprocessen till fullmäktige förrän i godkännandeskedet.

– Man har undantagsvis fört vidare projektet i ett sådant här skede i och med de reaktioner som bygget medfört.

Det går inte att med säkerhet veta om Ormhusbygget kommer att fortgå, men Masar säger att det definitivt blir en omröstning om saken.

Många är emot Ormhusbygget

Grankulla Miljöförening anser att planen förstör Junghansparken, som finns bakom stadshuset i anslutning till Villa Junghans.

Tidigare i år lämnade miljöföreningen in en vädjan till staden att fridlysa parken. Nu har staden också fått ta del av ett invånarinitiativ som hundratals Grankullabor skrivit under.

Två männsikor i en park med grönskande, frosttäckta träd.
Bildtext Mona Sandell, Nalle Valtiala och oktoberfärgade barr i parken som de vill skydda.
Bild: Heini Rautoma / Yle

Miljöföreningen anser att stadshuset hellre skulle kunna renoveras.

– De vill ha nya invånare, men vi kan inte bygga ut staden hur mycket som helst. Vi är redan tillräckligt många invånare här, det är redan fullt, säger Valtiala.

Skyddad villa får stå kvar

I parken finns Villa Junghans från 1910-talet.

Villan ägs av Grankulla stad. Huset används främst som de lokala föreningarnas hus och samlingsplats, och hyrs också ut för fester.

En gul och vit stenbyggnad med stora fönster.
Bildtext Villa Junghans ägs av Grankulla stad och är inte hotad.
Bild: Heini Rautoma / Yle

Villan är skyddad och även om den skulle få Ormhuset till granne så ska den inte rivas. Också den gula trävillan i närheten ska enligt planen stå kvar.

Ormhusbygget har diskuterats länge. Här kan du lyssna på hur diskussionen gick inför kommunalvalet 2021.

Yle Huvudstadsregionen: Omtvistat ormhus eller samma gamla stadshus? Grankulla-kandidater oeniga

8 min