Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

”Nästan lika dystert som under pandemin” – betydligt sämre läge för företagen i Österbotten

I förgrunden ett stängsel med skylt som upplyser om att byggarbete pågår, i bakgrunden grävmaskin.
Bildtext Det syns ingen lindring för byggbranschen.
Bild: Antro Valo / Yle

Helhetsbilden är mycket lik den första pandemihösten år 2020. Det konstaterar Österbottens handelskammare i sin senaste rapport.

Företagen i Österbotten och Mellersta Österbotten har ett betydligt sämre konjunkturläge nu jämfört med i våras.

Den snabba ränteuppgången har komplicerat verksamheten och konsumenternas köpbeteende har minskat på omsättningen. Det negativa nyhetsflödet om konkurser och permitteringar har skapat allmän försiktighet.

Svårt för industrin och byggsektorn

Industrins orderstock minskar, lagren töms och produktionen minskas. Samtliga saldotalen för industrin har gått ner sedan våren.

Byggsektorns nedgång på Österbottens handelskammers område har pågått i ett par år, och det syns ingen lindring. Alla saldotal inom byggbranschen har kraschat sedan föregående mätning och är nu kraftigt negativa. Stämningen är nästan lika dyster som under pandemin.

Ljusglimtar finns

Dock ser man en positiv trend inom privata tjänster. Privata tjänster är till exempel hotell- och restaurangverksamhet, finans- och försäkringar, transport och kultur och nöje.

81 procent av företagen inom branschen ser att omsättningen antingen förblir på samma nivå som föregående år eller ökar. 92 procent tror att omsättningen kommer att öka under de kommande sex månaderna.

89 procent av respondenterna inom sektorn anser att stämningen inom branschen är normal eller optimistisk, vilket för närvarande är den bästa situationen bland olika branscher.

Konjunkturutsikterna inom handeln har också vänt till positiv riktning, och indikatorerna som mäter omsättning, orderstock och rekrytering har förbättrats. 83 procent förutser tillväxt under de kommande sex månaderna.