Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Lappträsk överväger att ta emot flyktingar

Från 2015
En väg i Lappträsk
Bildtext Lappträsk överväger att ta emot två flyktingfamiljer om ett drygt år.
Bild: Yle/Madeleine Boström

Tio flyktingar, med andra ord i stort sett två flyktingfamiljer, kunde få husrum i Lappträsk år 2017.

Det är fullmäktigemedlemmen Minna Österholm (SFP) som i en fullmäktigemotion kommit med förslaget.

Tanken är att ärendet ska förberedas i samarbete med Lovisa stad och att Lappträsk ska samarbeta om saken med Närings,- trafik- och miljöcentralen (NTM) under nästa år.

Ärendet borde också beaktas i budgeten för år 2017 för att bland annat kunna anställa en flyktingkoordinator till kommunen. Arbetet med att få tag på hyresbostäder måste också komma igång.

Under år 2016 ska kommunen introducera de frivilliga i hur flyktingarnas integrering i Lappträsk ska gå till.

Kommunstyrelsen tar beslut i ärendet vid sitt möte på måndag. Det slutliga beslutet fattas av kommunfullmäktige.