Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Söndrad gasledning kan ge kris i vinter: ”Trycket kan falla”, säger vd:n på Borgå Energi

Uppdaterad 11.10.2023 20:28.
Måns Holmberg utanför kraftverk.
Bildtext Borgå Energis Måns Holmberg säger att gasen kan tryta.
Bild: Mikael Kokkola / Yle

Måns Holmberg utesluter inte att naturgasen kan sina om vintern blir kall och lång.

Förra helgens misstänkta sabotage mot gasledningen Baltic Connector kan leda till problem i Finland i vinter ifall det blir väldigt kallt och samtidigt problem med gasleveranserna per fartyg.

Det kan hända att man inte lyckas hålla uppe trycket i gasnätverket.

Måns Holmberg

Detta eftersom Gasgrids rörsystem i Finland nu är helt beroende av den flytande LNG-terminalen i Ingå. Borgå Energi är ett av de företag som är kopplade till rörsystemet. Vd Måns Holmberg ser det inte som omöjligt att gasen tryter helt i nätverket:

– Naturligtvis finns den risken. Om vi har en väldigt lång och väldigt kall period i vinter så kan det hända att man inte lyckas hålla uppe trycket i gasnätverket. För vår del så vet vi att vi kan falla tillbaka på att använda olja i stället för gas som reservbränsle, ifall ett sådant behövs.

En lastbil kör förbi ett kraftverk innanför ett stängsel. En arbetare i färggranna kläder rör sig inne på kraftverkets område.
Bildtext Borgå Energis kraftverk.
Bild: Malin Valtonen / Yle

Borgå Energi har två kraftverk för fjärrvärmeproduktionen i Tolkis, de är båda biokraftverk som bränner skogsflis. Därtill har Borgå Energi reservkraftverk som går på gas eller olja, de kan användas för att hålla igång värmeproduktionen ifall störningar skulle uppstå i biokraftverken. Men i fjol användes de fossila bränslena knappt alls, till mindre än två procent.

I fjol testade vi aldrig hur det skulle fungera vid en längre period med mycket kallt väder.

Måns Holmberg

Trots att vi på obestämd tid nu är utan hopkopplingen av vårt rörsystem till Estland och kontinenten innebär det inte nödvändigtvis kris enligt Måns Holmberg:

– Ser man på marknaden överlag så ser situationen bättre ut nu inför vintern än vad den gjorde för ett år sedan. Men då är det bra att hålla i minnet att vi i fjol hade en väldigt mild vinter så vi testade aldrig hur systemet skulle fungera vid en längre period med mycket kallt väder.

Måns Holmberg utanför kontorsbyggnad i rött.
Bildtext Måns Holmberg kan i dag glädja sig åt att Borgå Energi kan använda flera reservbränslen.
Bild: Mikael Kokkola / Yle

Till en del industriella processer behövs naturgasen ännu men inom såväl oljeraffinering som värmeproduktion har många rört sig bort från fossil naturgas då den har varit så dyr.

I dag täcker naturgasen så litet som tre procent av Finlands energibehov, säger Peter Lund, professor i teknisk fysik vid Aalto-universitetet:

– Troligtvis kommer man nog att få leveranser till LNG-terminalfartyget i Ingå. Men det finns vissa osäkerheter, och i synnerhet behovet av LNG-gasen i Asien. Det är den stora osäkerhetsfaktorn, inte bara för Ingå utan för hela Europa.

Priset har halverats. Läget är därför inte så kritiskt som förra vintern.

Peter Lund
En man med glasögon och mörk kavaj står i en trädgård.
Bildtext Peter Lund säger att det misstänkta sabotaget visar hur sårbara centraliserade energilösningar är.
Bild: Jyrki Ojala / Yle

Och hur är det med prisbilden?

– Jämför vi med läget förra året så har priset halverats. Läget är därför inte så kritiskt som förra vintern. Men osäkerhetsfaktorerna som finns kring behovet av LNG kan alltså lyfta priset, säger Lund som tillägger att det misstänkta sabotaget visar att centraliserade energilösningar för med sig sårbarhet.

Ett stort fartyg vid en hamn intill fasinfrastruktur. På det blåa fartyget står det "Exemplar".
Bildtext Den flytande LNG-terminalen kom till Ingå i slutet av december i fjol.
Bild: Excelerate Energy

LNG-terminalen Exemplar är inhyrd i samarbete med esterna. Var det av säkerhetspolitisika skäl man valde Ingå i stället för estniska Paldiski?

– Ingå var som terminal färdig, och tidsmässigt bättre. Men i bakgrunden har säkerhetsfrågan säkert också spelat in. Säkert försöker man sprida ut distributionen av gasen så att vi kan ta in gasen från flera olika håll. En terminal ger ökad säkerhet.

LNG, vad är det?

LNG står för flytande naturgas (Liquified Natural Gas).

Det rör sig om fossil naturgas. I fartyg transporteras den som LNG för att den inte ska ta så mycket plats.

På plats i Exemplar-fartyget omvandlas LNG från andra fartyg till naturgas i gasform, och därefter kan det matas in i rörsystemet.

I Finland sträcker nätverket sig ungefär upp till Tammerfors. Fram till år 2022 fick vi vår gas från Ryssland.