Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Stökiga svenska elever kan komma att flytta till finska Mikaelin koulu i Åbo – utbildningsdirektör: ”Det kommer bli utmanande att hitta svenska speciallärare”

Uppdaterad 16.10.2023 10:54.
Liliane Kjellman tittar åt sidan.
Bildtext Arkivbild. Liliane Kjellman säger att det behövs alternativa lösningar för elever som beter sig våldsamt eller stökigt i skolorna.
Bild: Marie Söderman / Yle

Åbo stad utreder möjligheten för vissa elever med specialbehov att flytta till finska Mikaelin koulu. Det handlar om enstaka elever som uppträder våldsamt eller stökigt och som inte klarar av skolmiljön.

På onsdagen fick svenska sektionen vid nämnden för fostran och undervisning ta del av en skrivelse. Skrivelsen har skrivits under av flera lärare och belyser situationen kring elever som reagerar genom att vara våldsamma eller stökiga i de svenskspråkiga skolorna i Åbo.

Det finns enligt skrivelsen inte resurser att ta hand om de här barnen i de svenskspråkiga skolorna. Därför föreslås i skrivelsen att de här eleverna skulle flytta in till Mikaelin koulu, som har stödundervisning för finskspråkiga skolelever.

Nu ska man inom staden fortsätta utreda det här alternativet.

– Mikaelin koulu har en pedagogik som är uppbyggd just för att hantera elever som har speciella utmaningar gällande sitt beteende, säger Liliane Kjellman, direktör för svenskspråkig fostran och undervisning i Åbo.

Sirkkalabackens skolbyggnad.
Bildtext Arkivbild. Sirkkalabackens skola som varit till för barn med specialbehov slogs i hop med Sirkkala skola och S:t Olofsskolan i höst.
Bild: Isabel Nordberg /Yle

Inklusion funkar inte för alla

Kjellman berättar att man i Norden utgår ifrån att det är bra med inklusion, och att eleverna ska ha rätt att få vara del av sitt sammanhang och inte bli exkluderade.

– Men det är inte en bra lösning för alla elever. Och då ser vi att det också skulle kunna behövas andra modeller, säger Kjellman.

Sirkkalabackens skola som varit till för elever med specialbehov slogs samman med Sirkkala skola och S:t Olofsskolan i höst, men enligt Kjellman har den här frågan inget med vad som hände med Sirkkalabackens skola att göra.

– Vi har också tidigare haft samma problematik och har då försökt hitta olika skräddarsydda lösningar. Men vi har under åren fått ett ökande elevantal, och vi ser att den här gruppens elever blir flera, och vi borde kanske ha andra lösningar för de här eleverna, säger Kjellman.

Svårt att hitta behörig personal

Om det blir så att de svenskspråkiga eleverna som beter sig våldsamt eller stökigt flyttar till Mikaelin koulu behövs också svenskspråkig personal, vilket troligtvis inte kommer att bli helt enkelt.

– Vi har inte kommit så långt i frågan men jag skulle spontant säga att vi behöver nyanställningar. Och det här är ju en stor utmaning, eftersom vi har utmaningar med att få behöriga specialklasslärare och med en sådan inriktning och utbildning som det här skulle kräva. Så det tror jag definitivt är en utmaning, säger Kjellman.

Enligt Kjellman går man nu vidare med att utreda och diskutera alternativet att flytta eleverna till Mikaelin koulu.

– Jag kan tänka mig att vi återkommer till det kanske ännu under det här året.

Liliane Kjellman kommenterar eventuellt flytt av elever med specialbehov till Mikaelin koulu

5:15

Artikel uppdaterad 16.10.2023 klockan 10.554med en rättelse om att Sirkkalabackens skola slogs ihop med Sirkkala skola och S:t Olofsskolan i höst. Tidigare stod det att skolan lades ner, utan förtydligande om att verksamheten fortsätter i form av en sammanslagning.

Diskussion om artikeln