Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Vasa och Karleby vill höras i landets stadspolitik – är med och startar nätverk

Vasa torg en solig höst dag.
Bildtext Vasa är en av de femton medelstora och växande städerna.
Bild: Yle/Johanna Ventus

Femton medelstora växande städer håller på att grunda ett nätverk för att göra sin röst hörd och för att deras betydelse ska noteras. De vill bland annat att regeringen inte enbart ska fokusera på de sex största städerna.

Femton växande städer, däribland Vasa och Karleby, håller på att skapa ett nytt nätverk för växande städer.

Tanken är att nätverket ska göra det lättare för städerna att göra sin röst hörd i den nationella stadspolitiken och att de växande städernas värde ska uppmärksammas.

De växande städerna är centrum för områden som präglas av hög sysselsättning och kraftig utveckling inom näringsstrukturen. Städerna har också en viktig roll när det gäller att lösa framtida utmaningar.

– Det har egentligen inte funnits något intressebevakningsnätverk för de här medelstora växande städerna och ett sådant krävs verkligen. Det är ju i de här städerna som det görs ganska mycket livskraftsinvesteringar och företagen satsar mycket och då betyder det också att vi måste satsa offentliga medel i infrastruktur, säger Vasa stads stadsdirektör Tomas Häyry.

Vill ha avtal med staten om framtida stöd

Häyry nämner att regeringsprogrammet innehåller en alliansmodell mellan staten och de sex största städerna. Det första målet för det nya nätverket är att få ett avtal med staten om hur de växande städerna ska stödas i framtiden.

– Vi försöker väga upp det så att allt inte går till de stora städerna. Det krävs mycket annat i det här landet också, och vi tillför mycket till bnp-tillväxten i Finland, säger Häyry.

Porträttfoto på Tomas Häyry
Bildtext Stadsdirektör Tomas Häyry vill att Vasa nätverkar med andra tillväxtstäder.
Bild: Kim Blåfield / Yle

Vad kan Vasa bidra med till de andra städerna i nätverket?

– Åtminstone ser vi att Vasa är en mycket stark industristad, och då vi talar om den nya industripolitik som behövs har vi mycket att ge och mycket att bidra med i Vasa.

Ur de växande städernas synvinkel har distansarbete, urbanisering, social- och hälsovårdsreformen och andra faktorer som förändrar omgivningen skapat nya möjligheter, i synnerhet för de medelstora städerna.

Borgå, Vasa, Karleby, Tavastehus, Hyvinge, Joensuu, Kajana, Kotka, Kouvola, Villmanstrand, St Michel, Björneborg, Rovaniemi, Salo och Seinäjoki ingår i nätverket.

Delar av den här artikeln är översättningar av Elina Niemistös artikel Kasvukaupungit Seinäjoki, Vaasa ja Kokkola haluavat äänensä kuuluviin kaupunkipolitiikassa. Översättningen, bearbetningen och kompletteringen är gjord av Erika Rönngård.