Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Ersättningen för privata läkarbesök höjs kännbart – Läkarförbundet kritiserar regeringens beslut

Stetoskop ligger på ett bord. I bakgrunden syns en läkare som knapprar på ett tangentbord.
Bildtext Läkarförbundet skulle rikta de pengar som viks för höjning av FPA-ersättning till välfärdsområdena.
Bild: Eeva Kuivas / Yle

FPA-ersättningen för ett läkarbesök på den privata sida höjs inom kort från åtta till 30 euro per besök.

Regeringen vill förkorta vårdköerna inom primärvården genom att höja FPA-ersättningen för sjukvård på den privata sidan. Sammanlagt 500 miljoner euro har reserverats för ändamålet under pågående regeringsperiod.

För ett privatläkarbesök får patienten i stället för åtta euro snart 30 euro i ersättning. Folkpensionsanstalten har kommit fram till att systemet mest gynnar personer med större inkomster, skriver Yle Uutiset.

Finlands Läkarförbund hör till dem som kritiserar regeringens planer på ersättningshöjning eftersom det samtidigt ska sparas över miljard euro inom välfärdsområdena.

Läkarförbundets politiska linjedirektör Heikki Pärnänen säger till Yle att han inte tror att en höjning av FPA-ersättningen hjälper till med att beta av vårdköerna, åtminstone ännu nästa år.

Pärnänen skulle i stället rikta den reserverade summan på en halv miljard euro till välfärdsområdena som lider av akut kassakris.

– Om regeringen en gång är redo att ge 500 miljoner euro till att förbättra tillgången till tjänster inom primärvården så skulle det förnuftigaste sättet enligt mig vara att ge summan direkt till välfärdsområdena, till exempel i form av att öronmärka pengar för att korta av köerna.

Pärnänen anser att det också finns en risk för att FPA-ersättningarna hamnar i fickan på privata hälsovårdsföretag exempelvis så att de höjer expeditionsavgifterna i samband med läkarbesök.

Läkare kan också enligt Pärnänen allt mer lämna den offentliga sektorn och söka sig till mer välbetalda jobb på den privata sidan, där också anställningsförhållandena ofta är bättre.

Sosialskyddsministern: Vi kan inte bli och vänta

Sosialskyddsminister Sanni Grahn-Laasonen (Saml) försvarar höjningen av FPA-ersättningarna. Enligt henne måste regeringen snabbt förkorta vårdköerna.

– Vi kan inte bli och vänta att välfärdsområdena får bukt med köerna utan vi måste agera snabbt. FPA-höjningen inbringar mer pengar i systemet och människor kan delta i det enligt egna möjligheter. Detta gynnar främst de personer som inte har alternativ och som är beroende av den offentliga vården. De får vård snabbare då lasten minskar, säger Grahn-Laasonen.

Oppositionen måttligt övertygad

Social- och hälsovårdsutskottets ordförande, riksdagsledamot Krista Kiuru (SDP) anser att idén är befängd.

Kiuru anser att hela målsättningen med vårdreformen var den diametralt motsatta, alltså att minska på antalet aktörer som anordnar vården. Också hon anser att den reserverade summan i sin helhet ska styras till välfärdsområdena.

Kiuru säger att den offentliga sidan i sin roll som ”husbonde” ska se till att människor får vård.

Oppositionspartiet Centern godkänner för sin del höjningen av FPA-ersättningen, på vissa villkor.

– Men förstås är det en stor motsättning mellan det här och det att man planerar att köra ner regionernas närhälsovårdstjänster, på grund av regeringens politik. Vi borde fundera på om FPA-ersättningen genuint har en inverkan på tjänsterna, säger Centerns ordförande Annika Saarikko.

Saarikko anser att ersättningen borde riktas på exempelvis munhälsovård och gynekologtjänster ifall det ska höjas eftersom det är dylika tjänster det råder stört brist på inom den offentliga sektorn.

Detta handlar det om:

  • FPA-ersättningarna höjs till ett värde av 500 miljoner euro åren 2024–2027. Staten står för 335 miljoner euro och resten kommer från sjukförsäkringsavgifter.

  • Ersättningen för besök hos allmänläkare och specialistläkare höjs vid årsskiftet från 8 till 30 euro på närmottagning och till 25 euro på distansmottagning.

  • Ersättningstaxorna för psykiatrimottagning höjs till 30–40 euro beroende på hur lång mottagningstiden är. Också åtgärder inom psykiatrin ersätts i högre grad än hittills.

  • För en grundläggande undersökning hos tandläkaren får patienten framöver 30 euros ersättning, mot 15,50 euro hittills.

Texten är en bearbetar version av Yle Uutisets artikel Yksityislääkäreiden Kela-korvauksiin on tulossa pian roima korotus – ”Käsittämätön ja kaheli ajatus”, sanoo Krista Kiuru av Päivi Lakka och Kristiina Tolkki.