Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Borgås budgetförslag för 2024: Sänkt inkomstskatt och stora investeringar på kommande

Uppdaterad 18.10.2023 05:37.
En man i kostym inne i en fullmäktigesal.
Bildtext Jukka-Pekka Ujula presenterade sin sista budget som stadsdirektör för Borgå. Han ska snart börja jobba som kanslichef i Helsingfors.
Bild: Mira Bäck / Yle

Det går fortfarande bra för Borgå, men de kommande åren blir kärvare. Bland annat det kom fram i stadsdirektörens budgetförslag som presenterades på tisdagen (17.10).

2024 väntas staden gå 6 miljoner på plus, främst tack vare samfundsskatteintäkterna på 39 miljoner euro. Pengarna kommer till stor del från företagen i Sköldvik, främst Neste-koncernen.

– Situationen i Borgå ser bra ut, särskilt om man jämför med andra kommuner, säger stadsdirektör Jukka-Pekka Ujula.

2025 förutspås Borgå gå omkring 2 miljoner på minus och 2026 väntas ett underskott på 15 miljoner euro.

Det beror dels på ett stort investeringsbehov vilket betyder att staden måste ta mera lån. De senaste åren har staden lyckats minska sitt lånebestånd men fram till 2026 väntas det fördubblas till cirka 150 miljoner euro.

Stadens existerande lån har en förmånlig, fast ränta. När Borgå nu tar nya lån så sitter staden i samma båt som vi andra: Räntorna är betydligt högre och lånen dyrare än tidigare.

Dessutom kommer inflationen att synas i högre driftskostnader för staden. Allt kostar mer än tidigare, och staden använder mer av allt än en vanlig invånare.

Satsningar på skolor, daghem och idrott

Under åren 2024–2027 ska det enligt investeringsplanen göras investeringar för cirka 175 miljoner euro. Av den summan är 37,8 miljoner insatt på 2024.

En stor del av de föreslagna investeringarna handlar om att förnya daghem och skolor. De största enskilda investeringsobjekten nästa år är Hindhår bildningscentrum, Huktis daghem och första etappen i byggprojektet med Kokon idrottscentrum.

Bildningssidans största projekt är byggandet av den nya skolan i Gammelbacka som går loss på 28,5 miljoner euro. Pengarna är fördelade över flera år fram till 2027.

Kokon idrottscentrum kommer att bli ett stort projekt i tre faser som sträcker sig över många år. Det första konkreta byggandet kan börja redan nästa år med en uppvärmd konstgräsplan. Den kan förverkligas redan innan planläggningen för området förnyats.

– Kokonprojektet är en ganska stor utmaning för den ekonomiska sidan men också en väldigt stor möjlighet för hela Borgå, säger Ujula.

Sänkt skatteprocent

Från och med nästa år ska kommunerna bestämma sin kommunalskattesats med en tiondels procentenhets noggrannhet. Det betyder att inkomstskattesatsen för alla kommuner på fastlandet kommer att ändras så att den avrundas antingen uppåt eller neråt.

I år betalar Borgåborna 7,11 procent i kommunalskatt. Förslaget är att Borgå inte enbart ska avrunda till 7,1 utan sänka skatten lite mer till prick 7 procent.

– Det är för att samfundsskatterna är så höga som man kan göra ett sådant drag här, säger Ujula.

Budgetförslaget sänds till stadsstyrelsen i slutet av oktober och stadsfullmäktige fastställer budgeten och skattesatserna i november. Du kan göra närmare bekantskap med budgetförslaget på stadens webbplats.

Diskussion om artikeln