Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Enorm solpark planeras till Påvalsby på Kimitoön – täcker 225 hektar

Uppdaterad 18.10.2023 14:49.
Flera solpaneler på rad i en solpark i Uleåborg. Solpanelerna ligger placerade på marken ute i naturen.
Bildtext Bildsättningsbild. Bilden är från en solpark i Uleåborg.
Bild: Rami Moilanen / Yle

I Påvalsby på Kimitoön planerar företaget IBV Suomi att bygga en solpark på hela 225 hektar skogsbruksmark.

Enligt företaget är området som den enorma parken planeras på glest bebyggt och få bostäder finns nära planeringsområdet.

I området ska heller inte några betydande vattendrag finnas. En tredjedel av skogen i området uppges ha avverkats.

Hur stort området slutligen blir klarnar efter utredningar. Företaget säger i ett pressmeddelande att naturvärden kommer beaktas och därför kommer solpanelerna att täcka en mindre areal än planeringsområdet.

Den slutliga placeringen av solpaneler klarnar i planeringsskedet. Planerna är att ansluta parken till elnätet via Fingrids närliggande elstation.

Solparken skulle producera el i 35 år

I nuläget görs förberedelser för bygglovsansökan. Företaget har tecknat avtal med markägarna i området och fört preliminära diskussioner med kommunen.

Under våren och sommaren 2024 planeras omfattande kartläggningar över områdets naturvärden, där områdets flora och fauna utreds. Efter det görs bygglovsansökan.

Om solparken förverkligas väntas den stå klar inom 3–4 år. Solkraftverket skulle i så fall producera el i cirka 35 år. Solkraftsparkens effekt kan uppnå 100 megawattklassen, enligt företaget.

Kimitoöns tekniska chef Oscar Lindblad berättar för Yle Åboland att projektet just nu är i ett så tidigt skede att kommunen inte har kontaktats, men att ett projekt av den här storleken nog potentiellt kunde ha stora positiva effekter för Kimitoön.

Företaget ordnar ett allmänt informationsmöte om sina planer om solenergiparken på Villa Lande i Kimitoön tisdagen den 24.10.2023 klockan 17.30.

Artikeln uppdaterad 18.10.2023 kl 14:49 med kommentar från Kimitoöns tekniska chef Oscar Lindblad.

Diskussion om artikeln